Tuy nhiên, sau khi người này tách sổ thì làm mất sổ xanh của gia đình chúng tôi và không trả lại sổ này cho đến nay. Hiện tại cả cha tôi và người này đã qua đời. Hiện tại chúng tôi muốn làm lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tên mẹ tôi nhưng không còn giấy tờ chứng minh nguồn gốc đất. Do mảnh đất này trước đây thuộc dự án quy hoạch nên chúng tôi có giữ 1 bản vẽ sơ đồ mảnh đất (không có chữ ký hay đóng dấu ) và 1 thông báo giải toả của tỉnh có dấu đỏ. Nhưng dự án này bị huỷ bỏ nhiều năm và trên thực tế mảnh đất này mẹ tôi vẫn canh tác cho đến ngày nay. Mong luật sư cung cấp thông tin để hướng dẫn chúng tôi thực hiện đăng ký giấy chứng nhận quyền sử dung đất trong trường hợp này ?

Cảm ơn luật sư.

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý

- Bộ luật dân sự năm 2015;

- Luật đất đai năm 2013;

- Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai.

2. Luật sư tư vấn

Theo thông tin mà bạn cung cấp thì 20 năm trước bố bạn có bán một phần của thửa đất mà gia đình đang sử dụng, theo đó, sau khi bên mua đất của gia đình bạn làm thủ tục tách thửa thì cơ quan có thẩm quyền phải đăng ký biến động đất đai và trả giấy chứng nhận quyền sử dụng phần đất còn lại cho gia đình bạn. Tuy nhiên, sau khi hoàn tất thủ tục tách thửa thì bên mua đất đã làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình.

>> Xem thêm:  Thủ tục xin cấp lại đăng ký xe máy bị mất theo quy định mới 2022 ?

Theo đó, căn cứ theo quy định tại điều 77 Nghị định 43/2014/NĐ-CP về trong trường hợp này gia đình bạn có quyền báo mất sổ tại Ủy ban nhân dân xã, phường nơi có đất và yêu cầu cấp Văn phòng đăng ký đất đai quận, huyện nơi có đất (sau khi đã có xác nhận báo mất của địa phương) cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất. Cụ thể:

Điều 77. Cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất

1. Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn.

Tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải đăng tin mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.

2. Sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trường hợp của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc kể từ ngày đăng tin lần đầu trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương đối với trường hợp của tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người bị mất Giấy chứng nhận nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận.

3. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính thửa đất; lập hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 37 của Nghị định này ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất, đồng thời ký cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã

Đối chiếu với trường hợp của gia đình bạn thì do bố bạn đã mất nên việc đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thể được thực hiện thông qua những người được hưởng thừa kế phần di sản mà bố bạn để lại bao gồm: vợ và các con. Khi thực hiện thủ tục xin cấp lại bạn có thể cung cấp thêm những giấy tờ chứng minh về quyền sử dụng đất như: bản vẽ sơ đồ thửa đất và những giấy tờ chứng minh về quan hệ nhân thân giữa người sử dụng đất là bố bạn với người cin cấp lại ( thông qua giấy khai sinh, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu...).

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi số:1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Đất đai - Công ty luật Minh Khuê