Nhưng chúng tôi chỉ dc tính tăng ca 1,4h/ ngày làm việc và không được tính lương tăng ca vào ngày chủ nhật. Xin hỏi luật sư cty chúng tôi làm vậy có đúng không ạ. Xin cảm ơn.

Luật sư trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn đến Công ty Luật Minh Khuê của chúng tôi, trường hợp của bạn được tư vấn như sau:

1. Cơ sở pháp lý

Bộ luật lao động năm 2019

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 95/2013/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 8 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI, ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

2. Chuyên viên tư vấn:

Theo như thông tin bạn cung cấp thì bạn cần xác định một số vấn đề sau để giải quyết vấn đề của mình:

Chế độ ca kíp (shift system) là phương pháp tổ chức lao động cho phép đơn vị sản xuất (nhà máy, xưởng, phân xưởng) sử dụng máy móc, trang thiết bị và nhà xưởng với cường độ cao hơn.

Đối với nhiều doanh nghiệp, công nhân chỉ phải làm việc theo tiêu chuẩn thông thường là 8 giờ một ngày, nhưng vì họ đi làm theo chế độ 2 ca hoặc 3 ca, nên khối lượng tư bản của doanh nghiệp được tận dụng 16/24 hoặc 24/24 giờ mỗi ngày. Chế độ này cho phép các doanh nghiệp tận dụng tối đa đầu vào nhân tố cố định và giảm đơn phí của sản phẩm.

Đúng như quy định của pháp luật lao động hiện hành thì mỗi tuần, bạn được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục.Nếu như vì nhu cầu công việc hoặc lý do đặc biệt khác thì chu kỳ của người lao động không được nghỉ hàng tuần thì bên người sử dụng lao động tức là bên công ty của bạn sẽ phải có trách nhiệm đảm bảo cho người lao động nghỉ bình quân 1 tháng ít nhất là bốn ngày. Cụ thể trong Bộ luật lao động năm 2019:

Điều 111. Nghỉ hằng tuần

1. Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày.
2. Người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày chủ nhật hoặc một ngày cố định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động.

Như vậy nếu ngày chủ nhật hàng tuần không phải ngày nghỉ theo nội quy của công ty bạn thì bạn không được tính làm thêm giờ vào chủ nhật theo nội quy của công ty bạn.

Nếu trong quá trình làm việc của công ty bạn, tất cả người lao động phải làm việc 4 ngày nghỉ 2 ngày thì có đảm bảo quyền lợi cho người lao động không?

Công ty bạn yêu cầu làm việc 12 tiếng/ngày trừ giờ ăn trưa đi 1 tiếng thì bạn phải làm một ngày là 11 giờ. Mà theo quy định bạn làm việc trong thời gian làm việc bình thường là 8 giờ một ngày. Cụ thể:

Điều 105. Thời giờ làm việc bình thường

1. Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần.
2. Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày, nhưng không quá 48 giờ trong 01 tuần .
Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ.
3. Thời giờ làm việc không quá 06 giờ trong 01 ngày đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

Về việc làm thêm giờ:

Điều 107. Làm thêm giờ

1. Thời gian làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy lao động.

2. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau đây:

a) Phải được sự đồng ý của người lao động;

b) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày; trường hợp áp dụng quy định thời giờ làm việc bình thường theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 40 giờ trong 01 tháng;

c) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm không quá 300 giờ trong 01 năm trong một số ngành, nghề, công việc hoặc trường hợp sau đây:

a) Sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm hàng dệt, may, da, giày, điện, điện tử, chế biến nông, lâm, diêm nghiệp, thủy sản;

b) Sản xuất, cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu; cấp, thoát nước;

c) Trường hợp giải quyết công việc đòi hỏi lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao mà thị trường lao động không cung ứng đầy đủ, kịp thời;

d) Trường hợp phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn do tính chất thời vụ, thời điểm của nguyên liệu, sản phẩm hoặc để giải quyết công việc phát sinh do yếu tố khách quan không dự liệu trước, do hậu quả thời tiết, thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, thiếu điện, thiếu nguyên liệu, sự cố kỹ thuật của dây chuyền sản xuất;

đ) Trường hợp khác do Chính phủ quy định.

4. Khi tổ chức làm thêm giờ theo quy định tại khoản 3 Điều này, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Điều 108. Làm thêm giờ trong trường hợp đặc biệt

Người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ vào bất kỳ ngày nào mà không bị giới hạn về số giờ làm thêm theo quy định tại Điều 107 của Bộ luật này và người lao động không được từ chối trong trường hợp sau đây:

1. Thực hiện lệnh động viên, huy động bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật;

2. Thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm và thảm họa, trừ trường hợp có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người lao động theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Điều 111. Nghỉ hằng tuần

1. Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày.

2. Người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày Chủ nhật hoặc ngày xác định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động.

3. Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết quy định tại khoản 1 Điều 112 của Bộ luật này thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp.

Nếu cách tính về vấn đề làm việc bình thường thì bạn sẽ phải làm là 8 giờ trong ngày hoặc có thể tối đa là 10 giờ/ngày nếu làm hơn số giờ này sẽ là làm thêm giờ. Nếu vậy tính ra một tuần bạn sẽ làm tối đa là 40 giờ trong 1 tuần và làm thêm 4 giờ trong một tuần.

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG VÀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG

Điều 60. Giới hạn số giờ làm thêm

1. Tổng số giờ làm thêm không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày khi làm thêm vào ngày làm việc bình thường, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này.

2. Trường hợp áp dụng quy định thời giờ làm việc bình thường theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày.

3. Trường hợp làm việc không trọn thời gian quy định tại Điều 32 của Bộ luật Lao động thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày.

4. Tổng số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong một ngày, khi làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết và ngày nghỉ hằng tuần.

5. Thời giờ quy định tại các khoản 1 Điều 58 Nghị định này được giảm trừ khi tính tổng số giờ làm thêm trong tháng, trong năm để xác định việc tuân thủ quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều 107 của Bộ luật Lao động.

Hình thức xử phạt theo quy định Nghị định 95/2013/NĐ-CP và NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 95/2013/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 8 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI, ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

Điều 14. Vi phạm quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:
a) Thực hiện thời giờ làm việc bình thường quá số giờ làm việc theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật lao động;
b) Huy động người lao động làm thêm giờ mà không được sự đồng ý của người lao động, trừ trường hợp theo quy định tại Điều 107 của Bộ luật lao động.
4. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động huy động người lao động làm thêm giờ vượt quá số giờ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 106 của Bộ luật lao động hoặc quá 12 giờ trong 01 ngày khi làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết và ngày nghỉ hằng tuần.

Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 14 như sau:

“1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Không bảo đảm cho người lao động nghỉ trong giờ làm việc, nghỉ chuyển ca, nghỉ về việc riêng, nghỉ không hưởng lương đúng quy định;

b) Không rút ngắn thời giờ làm việc đối với người lao động trong năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật;

c) Không thông báo bằng văn bản cho cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý nhà nước về lao động tại địa phương về việc tổ chức làm thêm giờ từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm.”

Theo các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, làm việc theo ca, kíp là điều không dễ, đặc biệt là đối với người lao động mới bắt đầu công việc. Để thích nghi với việc làm ca, kíp và đảm bảo sức khỏe, người lao động cần có chế độ ăn uống hợp lý: Người làm ca chiều cần ăn vào giữa trưa thay vì ăn vào giữa ca làm việc; Người làm ca đêm nên ăn nhẹ trong cả ca làm việc; Thư giãn trong khi ăn và nên nghỉ ngơi để tiêu hoá; Nên uống nhiều nước và chia thành nhiều lần; Nên giảm bớt ăn đồ ăn chứa nhiều muối và dầu mỡ; Duy trì khẩu phần ăn bình thường, cân bằng về lượng và chất; Giảm thiểu đồ uống có chất cồn và cà phê;Tránh ăn đồ ăn nhanh và thức ăn đường phố…

Bên cạnh đó, người lao động cũng cần có chế độ ngủ nghỉ đảm bảo: Tìm nơi yên tĩnh và tiện nghi để ngủ giấc ngủ ban ngày;Trước khi đi ngủ, nên thư giãn để có giấc ngủ sâu;Ngủ theo thời gian ấn định để tạo thói quen;Tránh làm việc nặng, ăn no trước khi ngủ; Nếu vẫn không ngủ được, nên thay đổi lại giờ ngủ cho những ngày tiếp theo.

Ngoài ra, người lao động cũng nên tham gia các hoạt động xã hội như: Trò chuyện với người thân, bạn bè mỗi ngày; dành thời gian cho sở thích của bản thân; dành thời gian để luyện tập thể thao, tham gia các hoạt động cộng đồng, cố gắng giảm stress…

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Nguyễn Ngọc Linh - Bộ phận tư vấn pháp luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê