1. Chỉ giới quy hoạch giao thông là gì?

Chỉ giới quy hoạch giao thông là đường xác định ranh giới khu vực đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phân bổ, sắp xếp với mục đích xây dựng các tuyến đường giao thông trong một khoảng thời gian trung hạn, dài hạn. Quy hoạch giao thông sẽ có thời hạn nhất định nếu quá thời hạn mà không tiến hành thì chỉ giới thông sẽ bị vô hiệu.

Căn cứ vào Điều 43 Luật Giao thông đường bộ năm 2008, phạm vi đất dành cho đường bộ có hai phần: phần đất của đường bộ và phần đất còn lại dành cho hành lang an toàn đường bộ.

Đối với phần đất dành cho đường bộ, không được xây dựng các công trình khác nhưng khu vực này có thể được xây dựng công trình phục vụ quốc phòng, an ninh, công trình phục vụ quản lý, khai thác đường bộ, công trình viễn thông, điện lực, đường ống cáp, thoát nước, xăng, dầu khí khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép. 

Đối với phần đất được sử dụng để làm đất hành lang an toàn giao thông đường bộ, không được xây dựng công trình khác trong khu vực này nhưng có thể xây dựng công trình phục vụ quốc phòng, an ninh, công trình phục vụ quản lý, khai thác đường bộ, công trình viễn thông, điện lực, đường ống cáp, thoát nước, xăng, dầu khí khi những công trình này được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Ngoài ra, phần đất này còn được tạm thời sử dụng vào mục đích nông nghiệp, quảng cáo nhưng không được làm ảnh hưởng đến an toàn công trình, an toàn giao thông đường bộ. Trường hợp đặt biển quảng cáo trên đất hành lang an toàn đường bộ phải được cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản.

 

2. Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng

Chỉ giới đường đỏ là đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạch và thực địa để phân định ranh giới giữa phần đất được xây dựng công trình và phần đất đước dành cho đường giao thông hoặc công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng khác.

Ở khu vực nông thôn, đường chỉ giới đỏ thường không được xác định rõ ràng. Vì có nhiều hộ dân có hành vi lấn đất nhưng cơ quan có thẩm quyền quản lý chưa được sát sao nên việc phân chia không được chính xác. Do đó, nhiều trường hợp lợi dụng sở hở này để thực hiện lấn chiếm đất dẫn đến có nhiều vụ tranh chấp về đất đai diễn ra. Ở thành phố, đô thì thì chỉ giới đường đỏ được xác định rõ ràng, cụ thể hơn so với ở khu vực nông thôn.

Chỉ giới xây dựng là đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạch và thực địa để phân định ranh giới giữa phần đất cho phép xây dựng công trình và phần đất lưu không.

Nếu chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ thì các chi tiết kiến trúc của công trình tiếp giáp với tuyến đường cần đảm bảo nguyên tắc sau: (1) không cản trở các hoạt động giao thông tại lòng đường; (2) đảm bảo an toàn, thuận tiện cho hoạt động đi bộ trên vỉa hè; (3) không làm ảnh hưởng đến hệ thống cây xanh, công trình hạ tầng kỹ thuật nồi và ngầm trên tuyến phố; (4) đảm bảo tính thống nhất về cảnh quan trên tuyến phố hoặc từng đoạn phố; (5) đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy và các hoạt động của phương tiện chữa cháy.

Đối với trường hợp chỉ giới xây dựng lùi vào so với chỉ giới đường đỏ, các chi tiết kiến trúc của công trình phải tuân thủ những nguyên tắc sau: 

- Không một bộ phận, chi tiết công trình được vượt quá chỉ giới đường đỏ.

- Đảm bảo tính thống nhất về cảnh quan trên tuyến phố hoặc từng đoạn phố.

- Đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng cháy, chữa cháy và hoạt động của phương tiện chữa cháy.

 

3. Khoảng lùi của công trình 

Khoảng lùi là khoảng không gian giữa chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng, được quy định cụ thể tại Thông tư số 01/2021/TT-BXD ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn quốc gia về quy hoạch xây dựng. Khoảng lùi tối thiều của các công trình xây dựng được xác định dựa trên bề rộng đường (giới hạn bởi các chỉ giới đường đỏ) và chiều cao xây dựng công trình.

Khoảng lùi của công trình tiếp giáp bởi đường giao thông (đối với đường giao thông cấp khu vực trở lên) được quy định tại đồ án quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị nhưng phải thỏa mãn như sau:

Bề rộng đường tiếp giáp với lô đất xây dựng công trình (m) Chiều dài xây dựng công trình (m)
Dưới 19m  Từ 19m đến dưới 22m Từ 22m đến dưới 28m Từ 28m trở lên
Dưới 19m  0 03 04 06
Từ 19m đến dưới 22m 0 0 03 06
Từ 22m trở lên 0 0 0 06

Trong trường hợp bề rộng đường tiếp giáp với lô đất xây dựng công trình bé hơn 19m thì khoảng lùi tối thiểu được xác định như sau:

- Đường tiếp giáp với lô đất xây dựng công trình có bề rộng bé hơn 19m, công trình xây dựng dự định xây cao dưới 19m thì khoảng lùi tối thiểu là 0m.

- Đường tiếp giáp với lô đất xây dựng công trình có bề rộng bé hơn 19m, công trình xây dựng dự định xây cao từ 19m đến dưới 22m thì khoảng lùi tối thiểu là 03m.

- Đường tiếp giáp với lô đất xây dựng công trình có bề rộng bé hơn 19m, công trình xây dựng dự định xây cao từ 22m đến dưới 28m thì khoảng lùi tối thiểu là 04m.

- Đường tiếp giáp với lô đất xây dựng công trình có bề rộng bé hơn 19m, công trình xây dựng dự định xây cao từ 28m trở lên thì khoảng lùi tối thiểu là 06m.

Trường hợp đường tiếp giáp với lô đất xây dựng công trình có bề rộng từ 19m đến dưới 22m thì khoảng lùi tối thiểu được xác định như sau:

- Đường tiếp giáp với lô đất xây dựng công trình có bề rộng từ 19m đến dưới 22m, công trình xây dựng dự định xây cao từ 22m đến dưới 28m thì khoảng lùi tối thiểu là 03m.

- Đường tiếp giáp với lô đất xây dựng công trình có bề rộng từ 19m đến dưới 22m, công trình xây dựng dự định xây cao từ 28m trở lên thì khoảng lùi tối thiểu là 06m.

Còn đối với trường hợp đường tiếp giáp với lô đất xây dựng công trình có bề rộng từ 22m trở lên thì khoảng lùi tối thiểu được xác định: 

- Đường tiếp giáp với lô đất xây dựng công trình có bề rộng từ 22m trở lên, chiều cao công trình xây dựng dự định xây cao từ 28m trở lên thì khoảng lùi tối thiểu là 06m.

Lưu ý rằng, đối với tổ hợp công trình có phần đế công trình và phần tháp cao phía trên thì quy định về khoảng lùi công trình được áp dụng riêng cho phần đế công trình còn phần tháp cao phía trên thì theo chiều cao tương ứng của mỗi phần.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết "Chỉ giới quy hoạch giao thông là gì?". Mọi vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ đến bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua số tổng đài: 1900.6162 để được giải đáp. Rất mong nhận được sự hợp tác, xin trân trọng cảm ơn!