Luật sư tư vấn về chủ đề "đất trong mốc lộ giới"

đất trong mốc lộ giới | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đất trong mốc lộ giới.

Xây dựng nhà ở cách mốc lộ giới bao nhiêu mét?

Xây dựng nhà ở cách mốc lộ giới bao nhiêu mét?
Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng khi tiến hành xây dựng nhà ở tại các đô thị, nông thôn theo quy định của pháp luật Việt Nam là gì ? Một số vướng mắc của người dân về hoạt động xây dựng, tranh chấp trong xây dựng sẽ được luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể:

Phần nhà được phép nhô quá chỉ giới đường đỏ theo quy định mới nhất?

Phần nhà được phép nhô quá chỉ giới đường đỏ theo quy định mới nhất?
Hiện nay tôi đang chuẩn bị xây một căn nhà trên phần diện tích đất của gia đình, tuy vậy tôi có chút phân vân về quy định xây trong chỉ giới đường đỏ vì chỉ giới đường đỏ của mảnh đất gia đình tôi trùng với chỉ giới xây dựng vậy có bộ phận nào tôi được xây vượt ngoài chỉ giới đường đỏ không? mong luật sư tư vấn giúp, tôi xin cảm ơn!