=>> Luật sư tư vấn pháp luật lao động gọi: 1900.6162

Sắp tới, ngày 15/11/2015 Nghị định 85/2015/NĐ-CP có hiệu lực sẽ quy định cho lao động nữ được nhiều quyền lợi hơn, ngoài những điều kiện về chăm sóc sức khỏe, lao đông nữ mang thai, nghị định còn quy định cho lao động nữ có con nhỏ được hỗ trợ chi phí gửi trẻ, mẫu giáo. Cụ thể: Điều 9 Nghị định 85/2015/NĐ-CP quy định người sử dụng lao đông phải có chính sách giúp đỡ, hỗ trợ lao động nữ trong việc xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc hỗ trợ một phần chi phí gửi trẻ:

"Điều 9. Giúp đỡ, hỗ trợ của người sử dụng lao động trong việc xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc một phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo

1. Căn cứ điều kiện cụ thể, người sử dụng lao động xây dựng phương án, kế hoạch giúp đỡ, hỗ trợ, xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc hỗ trợ một phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo đối với lao động nữ có con trong độ tuổi gửi trẻ, mẫu giáo bằng tiền mặt hoặc hiện vật. Mức và thời gian hỗ trợ do người sử dụng lao động thỏa thuận với đại diện lao động nữ.

2. Khuyến khích người sử dụng lao động tổ chức, xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo."

Đối với những khu vực sử dụng nhiều lao động nữ thì phải có chính sách tổ chức nhà trẻ, lớp mẫu giáo:

"Điều 10. Tổ chức nhà trẻ, lớp mẫu giáo ở nơi có nhiều lao động nữ

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai việc tổ chức, xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo ở nơi có nhiều lao động nữ như sau:

1. Quy hoạch xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo khi quy hoạch, thành lập khu công nghiệp theo quy định của pháp luật. Trường hợp các khu công nghiệp đã hình thành nhưng chưa có quy hoạch nhà trẻ, lớp mẫu giáo, cần quy hoạch bổ sung để xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo;

2. Xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo phù hợp với nhu cầu gửi trẻ;

>> Xem thêm:  Những công việc nghiêm cấm sử dụng lao động nữ

3. Thực hiện quản lý hoạt động của nhà trẻ, lớp mẫu giáo theo quy định của pháp luật;

4. Có chính sách khuyến khích cá nhân, tổ chức đầu tư xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo."

Nơi có nhiều lao động nữ được xác định theo quy định tại khoản 2 ĐIều 3 Nghị đinh 85/2015/NĐ-CP:

"2. Nơi có nhiều lao động nữ được xác định như sau:

a) Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (gọi tắt là khu công nghiệp) có từ 5.000 lao động nữ trở lên đang làm việc trong các doanh nghiệp và có tham gia đóng bảo hiểm xã hội trên địa bàn khu công nghiệp;

b) Xã, phường, thị trấn có từ 3.000 lao động nữ trở lên đăng kí hộ khẩu thường trú hoặc đăng kí tạm trú tại xã, phường, thị trấn đó."

Ngoài ra, khoản 2 Điều 6 Nghị định này còn quy định: "2. Khuyến khích người sử dụng lao động phối hợp với tổ chức công đoàn lập kế hoạch, thực hiện các giải pháp để lao động nữ có việc làm thường xuyên, áp dụng chế độ làm việc theo thời gian biểu linh hoạt, làm việc không trọn thời gian, giao việc làm tại nhà phù hợp với nguyện vọng chính đáng của lao động nữ."

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động

>> Xem thêm:  Điều kiện thành lập trường mầm non theo quy định mới năm 2020