Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "chính sách hỗ trợ"

chính sách hỗ trợ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chính sách hỗ trợ.

Quy định về hiến đất cho thôn để làm đường giao thông ?

Quy định về hiến đất cho thôn để làm đường giao thông ?
Chào luật minh khuê. Xin luật minh khuê giúp đỡ tư vấn cho vấn đề sau :-để người dân có căn cứ hiến đất vườn cho thôn mở đường. Xin luật sư cho biết quy định của pháp luật đường giao thông nông thôn rộng nhất phải là bao nhiêu m thì đúng quy định. Và rộng bao nhiêu m là sai quy định của pháp luật. -trước khi tôi xin hiến đất cho thôn mở đường.