Chính sách tăng giá đồng tiền (revaluation) là biện pháp làm tăng giá trị của một đồng tiền so với các đồng tiền khác trong hệ thống tỷ giá hối đoái cố định như được minh hoạ trong hình 108. Mục tiêu của biện pháp tăng giá đồng tiền là góp phần xoá bỏ thặng dư thương mại của một nước và cất giảm tình trạng tích lũy quá nhiều dự trữ quốc tế (tức dự trữ ngoại tệ). Biện pháp tăng giá đồng tiền làm cho hàng nhập khẩu trở nên rẻ hơn và hàng xuất khẩu trở nên đắt hơn, vì vậy nó kích thích nhu cầu nhận khẩu và kìm bớt nhu cầu xuất khẩu. Việc biện pháp tăng giá đồng tiền thành công đến mức nào trong việc xoá bỏ thặng dư thương mại còn tuỳ thuộc vào phản ứng của lượng hàng xuất khẩu và nhập khẩu đối với những thay đổi trong giá tương đối, tức hệ số co giãn giá của nhu cầu về hàng xuất khẩu và nhập khẩu. Nếu hệ số co giãn thấp, nghĩa là nhu cầu thay đổi ít khi giá thay đổi, lượng xuất nhập khẩu không thay đổi nhiều và biện pháp tăng giá đồng tiền trên thực tế có thể làm cho thặng dư thương mại tăng lên. Ngược lại, nếu nhu cầu xuất nhập khẩu co giãn mạnh đối với giá cả, sự thay đổi trong khối lượng mậu dịch sẽ góp phần xóa bỏ thặng dư. Trạng thái cân bằng cán cân thương mại được khôi phục lại nếu hệ số co giãn của hàng xuất khẩu lớn hơn 1 (điều kiện MarshaỉỊ-Lerner).