Vì vậy, Xin các Luật sư hướng dẫn chi tiết làm thế nào để đơn vị chúng tôi có thể trình UBND tỉnh duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm thiết bị bằng đô la (USD) để tránh tình trạng không có nhà thầu nào cung cấp thiết bị vì giá kế hoạch duyệt thấp hơn giá thị trường vì nhiều lý do (trong đó có 1 phần do giá USD biến động) ?

Đơn vị chúng tôi có thể xin thẩm định giá mua sắm thiết bị bằng đồng đô la (USD) được hay không ? văn bản quy định ?

Có văn bản nào quy định khi có vướng mắc trong việc tổ chức đấu thầu (ví dụ như : Sơ XD không duyệt hồ sơ đề nghị xin đấu thầu do đơn vị tư vấn chuyển qua vì lý do danh mục xin đấu thầu trong 1 gói thầu ít hơn so với kế hoạch đã được UBND tỉnh duyệt và yêu cầu đơn vị tư vấn bổ sung thêm văn bản điều chỉnh về các danh mục này) thì đơn vị tư vấn phải có trách nhiệm giải quyết hay không ?

Trả lời:

Chào bạn, Theo Luật Dân sự năm 2015 thì các giao dịch phải thực hiện bằng VNĐ;

Nghị định số 160/2006/NĐ-CP  ngày 28/12/2006 do Chính phủ ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối. Trong đó bắt buộc mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết hay quảng cáo khác đều phải thực hiện bằng đơn vị tiền tệ duy nhất là đồng Việt Nam;

Các cá nhân, tổ chức chỉ được sử dụng ngoại hối trong các giao dịch với ngân hàng và các tổ chức được phép cung ứng dịch vụ ngoại hối, góp vốn thực hiện dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam, thanh toán các hợp đồng ủy thác xuất, nhập khẩu qua hình thức chuyển khoản, kinh doanh hàng miễn thuế, chi trả lương, thưởng, trợ cấp cho người nước ngoài...

Một số văn bản có liên quan bạn có thể tham khảo:

Các văn bản pháp luật về đầu thầu, Quý khách hàng có thể tham khảo trực tiếp tại: >> Văn bản luật đấu thầu

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đấu thầu