1. Chủ cửa hàng có phải bồi thường khi khách hàng mất xe ?

Thưa luật sư, luật sư cho em hỏi trường hợp của em là vào ngày 12 tháng 2 năm 2020, em có đi xe máy đến cửa hàng quần bò để mua đồ, Em để xe trước cửa hàng, khoảng 10 phút sau quay ra định thanh toán thì mất xe. Tức là chưa mua được đò đã mất xe, cửa hàng lúc đó không hề có biển quý khách tự bảo quản tài sản hay bảo vệ trông xe gì hết, khi mất thì nhân viên ở đấy có bảo e ra phường trình báo, em cũng đã yêu cầu gặp chủ cửa hàng để cùng đi ra khai báo nhưng hết lần này đến lần khác nhân viên gọi điện mà vẫn không thấy chủ về.
Trình báo xong quay về thì thấy cửa hàng đã dán tờ giấy quý khách tự bảo quản tài sản lên trên cửa ra vào, không hỏi han gì đến việc khách bị mất xe, cũng như không có trách nhiệm, do không đủ tỉnh táo cũng như kiến thức về luật, nên lúc đó em đã về nhà sau khi khai báo ở phường, sau đó vài ngày em đi qua cửa hàng đó thì không còn thấy trên cửa dán cái giấy báo ...đó nữa và cho đến bayh gần 1 tháng trôi qua không có tin tức gì về chiếc xe, e đi qua cửa hàng đó cũng không thấy của hàng đó có dán giấy báo tự quản tài sản. Theo như trường hợp của em thì e có thể đòi bồi thường được không ?
Em cảm ơn ạ!
Người hỏi: T.K

>> Luật sư tư vấn luật dân sự về mức bồi thường khi mất xe, gọi:1900.6162

Trả lời

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại được đặt ra khi có hành vi vi phạm nghĩa vụ dân sự và đã gây ra thiệt hại. Một người chỉ phải chịu trách nhiệm dân sự khi người đó có lỗi, do vậy việc xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ phải dựa trên các cơ sở sau:

- Có hành vi trái pháp luật

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại chỉ phát sinh khi có hành vi trái pháp luật và chỉ áp dụng với người có hành vi đó. Về nguyên tắc một người có nghĩa vụ mà không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ đó thì được coi là vi phạm pháp luật về nghĩa vụ vì nghĩa vụ đó là do pháp luật xác lập hoặc do các bên thỏa thuận, cam kết và đã được pháp luật thừa nhận và bảo vệ.

- Có thiệt hại sảy ra trong thực tế.

thiệt hại xảy ra do vi phạm nghĩa vụ dân sự bao gồm: những tài sản bị mất mát hoặc bị hủy hoại hoàn toàn, những hư hỏng, giảm sút giá trị về tài sản, những chi phí mà người bị vi phạm phải bỏ ra để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục những hậu quả do người vi phạm nghĩa vụ gây ra, những tổn thất do thu nhập thực tế bị mất, bị giảm sút.

- Có mối quan hệ giữa hành vi vi phạm pháp luật và thiệt hại xảy ra:

hành vi vi phạm là nguyên nhân và thiệt hại xảy ra là kết quả, chỉ khi nào thiệt hại xảy ra là hậu quả tất yếu của hành vi vi phạm pháp luật thì người vi phạm mới phải bồi thường thiệt hại

- Do lỗi của người vi phạm nghĩa vụ dân sự

người có hành vi trái pháp luật thì phải chịu trách nhiệm dân sự bất luận hành vi đó được thực hiện với lỗi cố ý hay vô ý

Như vậy trong trường hợp của bạn, chủ cửa hàng không phải chịu trách nhiệm về việc bạn bị mất xe.

>> Xem thêm:  Mức bồi thường thỏa đáng đối với đất nông nghiệp khi bị nhà nước thu hồi ?

2. Gửi xe ở bưu điện bị mất có được bồi thường không ?

Thưa luật sư, mong luật sư tư vấn cho tôi vấn đề sau: Tôi có một người bạn gửi xe tại một bưu điện có người bảo vệ đưa giấy giữ xe nhưng người bảo vệ vô ý làm mất xe còn bạn tôi thì để giấy gửi xe vào cốp xe. Vậy thì người bảo vệ có bồi thường xe lại cho bạn tôi không ?
Tôi xin chân thành cảm ơn.

>> Luật sư tư vấn luật dân sự qua tổng đài, gọi 1900.6162

Trả lời:

Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về hợp đồng gửi giữ tài sản từ Điều 559 đến Điều 564 như sau:

1. Hợp đồng gửi giữ tài sản

Điều 554. Hợp đồng gửi giữ tài sản
Hợp đồng gửi giữ tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên giữ nhận tài sản của bên gửi để bảo quản và trả lại chính tài sản đó cho bên gửi khi hết thời hạn hợp đồng, bên gửi phải trả tiền công cho bên giữ, trừ trường hợp gửi giữ không phải trả tiền công.

2. Nghĩa vụ của bên gửi tài sản

Bên gửi tài sản có các nghĩa vụ sau đây:

Điều 555. Nghĩa vụ của bên gửi tài sản
1. Khi giao tài sản phải báo ngay cho bên giữ biết tình trạng tài sản và biện pháp bảo quản thích hợp đối với tài sản gửi giữ; nếu không báo mà tài sản gửi giữ bị tiêu hủy hoặc hư hỏng do không được bảo quản thích hợp thì bên gửi phải tự chịu; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường.
2. Phải trả đủ tiền công, đúng thời hạn và đúng phương thức đã thỏa thuận.

3. Quyền của bên gửi tài sản

Điều 556. Quyền của bên gửi tài sản
1. Yêu cầu lấy lại tài sản bất cứ lúc nào, nếu hợp đồng gửi giữ không xác định thời hạn, nhưng phải báo trước cho bên giữ một thời gian hợp lý.
2. Yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu bên giữ làm mất, hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng.

4. Nghĩa vụ của bên giữ tài sản

Điều 557. Nghĩa vụ của bên giữ tài sản
1. Bảo quản tài sản theo đúng thỏa thuận, trả lại tài sản cho bên gửi theo đúng tình trạng như khi nhận giữ.
2. Chỉ được thay đổi cách bảo quản tài sản nếu việc thay đổi là cần thiết nhằm bảo quản tốt hơn tài sản đó, nhưng phải báo ngay cho bên gửi biết về việc thay đổi.
3. Thông báo kịp thời cho bên gửi biết về nguy cơ hư hỏng, tiêu hủy tài sản do tính chất của tài sản đó và yêu cầu bên gửi cho biết cách giải quyết trong một thời hạn; nếu hết thời hạn đó mà bên gửi không trả lời thì bên giữ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo quản và yêu cầu bên gửi thanh toán chi phí.
4. Phải bồi thường thiệt hại, nếu làm mất, hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng.

5. Quyền của bên giữ tài sản

Bên giữ tài sản có các quyền sau đây:

Yêu cầu bên gửi trả tiền công theo thỏa thuận.

Yêu cầu bên gửi trả chi phí hợp lý để bảo quản tài sản trong trường hợp gửi không trả tiền công.
Yêu cầu bên gửi nhận lại tài sản bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên gửi một thời gian hợp lý trong trường hợp gửi giữ không xác định thời hạn.
Bán tài sản gửi giữ có nguy cơ bị hư hỏng hoặc tiêu hủy nhằm bảo đảm lợi ích cho bên gửi, báo việc đó cho bên gửi và trả cho bên gửi khoản tiền thu được do bán tài sản, sau khi trừ chi phí hợp lý để bán tài sản.

6. Trả lại tài sản gửi giữ

Điều 559. Trả lại tài sản gửi giữ
1. Bên giữ phải trả lại chính tài sản đã nhận và cả hoa lợi nếu có, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
Địa điểm trả tài sản gửi giữ là nơi gửi; nếu bên gửi yêu cầu trả tài sản ở địa điểm khác thì phải chịu chi phí vận chuyển đến nơi đó, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
2. Bên giữ phải trả lại tài sản đúng thời hạn và chỉ có quyền yêu cầu bên gửi lấy lại tài sản trước thời hạn, nếu có lý do chính đáng.

Theo thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi bạn của bạn gửi xe tại một bưu điện có người bảo vệ đưa giấy giữ xe nhưng người bảo vệ vô ý làm mất xe còn bạn của bạn để giấy gửi xe vào cốp xe thì trong trường hợp này người bảo vệ vẫn phải bồi thường cho bạn của bạn khi làm mất xe. Sở dĩ như vậy là vì giữa bạn của bạn với người bảo vệ đã giao kết với nhau một hợp đồng gửi giữ tài sản và pháp luật cũng không quy định hợp đồng gửi giữ tài sản phải được lập thành văn bản do đó có thể được giao kết bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể. Còn việc vé gửi xe bạn của bạn để trong cốp xe mà xe lại bị mất thì bạn của bạn chỉ cần chứng minh giữa bạn đó và người bảo vệ đã có giao kết với nhau một hợp đồng gửi giữ tài sản, người bảo vệ thừa nhận có trông xe cho bạn của bạn thì người bạn đó vẫn được bồi thường về giá trị của chiếc xe

>> Xem thêm:  Người gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn thì sẽ bị pháp luật xử lý như thế nào?

3. Đòi bồi thường việc mất chiếc xe máy tại quán cà phê?

Xin chào công ty luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi mong được giải đáp: tôi và mấy người bạn tới quán cà phê và để xe trên bãi gửi xe của quán, lúc đấy nhân viện giữ xe không có ở đấy, quán cà phê không ghi phiếu xe cho tất cả các xe. Lúc ra về thì phát hiện tôi bị mất xe và tôi đã báo cho nhân viện giữ xe, chủ quán cà phê và công an. Công an có nói là chủ quán cà phê sẽ chịu trách nhiệm và lúc đấy chủ quán đồng ý.
Tôi lên phường làm đơn báo cáo nhưng không có giấy tờ xác nhân mất xe tại quán cà phê đó có chữ kí của chủ quán cà phê. Hôm sau tôi thương lượng với chỉ quán về tiền bồi thường nhưng chủ quán bảo tôi không đem xe đến quán, bị mất xe ở nơi khác và vu oan cho họ. Chiếc xe Sirius của tôi có giá trị 19 triệu đồng mua từ 2010. Tôi xin hỏi:tôi có được bồi thường việc bị mất chiếc xe máy của tôi hay không?
Người gửi: T.L

>> Luật sư tư vấn luật dân sư trực tuyến, gọi:1900.6162

Trả lời:

Về việc trách nhiệm bồi thường chiếc xe bị mất

Theo Điều 554, Bộ luật Dân sự 2015 quy định:Hợp đồng gửi giữ tài sản

Điều 554. Hợp đồng gửi giữ tài sản
Hợp đồng gửi giữ tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên giữ nhận tài sản của bên gửi để bảo quản và trả lại chính tài sản đó cho bên gửi khi hết thời hạn hợp đồng, bên gửi phải trả tiền công cho bên giữ, trừ trường hợp gửi giữ không phải trả tiền công.

Do trong trường hợp của bạn, khi bạn gửi xe trên bãi gửi xe của quán cà phê thì nhân viện giữ xe không có ở đấy, quán cà phê không ghi phiếu xe cho tất cả các xe. Nên giữa bạn và nhân viên gửi xe chưa có sự thoả thuận giữa các bên, nhân viên gửi xe chưa nhận chiếc xe máy từ bạn, vì vậy giữa bạn và nhân viên gửi xe chưa tồn tại một hợp đồng gửi giữ tài sản là chiếc xe máy. Bạn không có thẻ gửi xe là chứng cứ xác thực và có giá trị chứng minh việc gửi xe của bạn tại quán cà phê này và hợp đồng gửi giữ chiếc xe máy, bạn đã tự ý gửi xe mà không có nhân viên trông giữ xe. Như vậy, trong trường hợp của bạn, chủ quán cà phê và nhân viên trông giữ xe của quán cà phê này sẽ không phải chịu trách nhiệm bồi thường cho bạn vì giữa bạn và nhân viên gửi xe chưa tồn tại một hợp đồng gửi giữ tài sản.

>> Xem thêm:  Mua đất nông nghiệp theo Nghị định 64 thì có cấp sổ đỏ được không ?

4. Gửi chuyển bằng xe khách có mất mát phải xử lí thế nào?

Thưa Luật sư! Tôi ở Bắc Giang xin được trao đổi và kính mong luật sư tư vấn về một vấn đề sau: Hôm 05/5/2020 Cty tôi có xuất một hóa đơn GTGT trị giá 154 triệu kèm theo 02 phiếu xuất kho cho trong một phong bì và đóng vào cùng kiện hàng quần mẫu gửi xe khách cho khách hàng, đến ngày 07 khách hàng có điện báo là chưa nhận được.Tôi có liên lạc lại phía khách hàng báo là đã gửi rồi thì khách hàng báo lại là đã nhận được. Hôm 10/5 khách hàng lại báo là chưa nhận được hóa đơn đỏ mà chỉ có phiếu xuất kho thôi.Trong trường hợp này tôi phải làm sao ạ?
Xin trân thành cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn pháp luật dân sự qua tổng đài 24/7: 1900.6162.

Trả lời:

Theo Điều 530,531 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về Hợp đồng vận chuyển tài sản thì:

Điều 530. Hợp đồng vận chuyển tài sản
Hợp đồng vận chuyển tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên vận chuyển có nghĩa vụ chuyển tài sản đến địa điểm đã định theo thỏa thuận và giao tài sản đó cho người có quyền nhận, bên thuê vận chuyển có nghĩa vụ trả cước phí vận chuyển.
Điều 531. Hình thức hợp đồng vận chuyển tài sản
1. Hợp đồng vận chuyển tài sản được giao kết bằng văn bản, bằng lời nói hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể.
2. Vận đơn hoặc chứng từ vận chuyển tương đương khác là bằng chứng của việc giao kết hợp đồng giữa các bên.

>> Xem thêm:  Gây tai nạn giao thông trong trường hợp nào sẽ bị phạt tù ?

5. Bên chịu trách nhiệm khi xảy ra mất trộm xe ?

Kính chào Luật Minh Khuê, em có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Em có vào quán ăn, khi ra lấy xe thì nhân viên và chủ quán nói là xe đã mất, em lên Công an xã để trình báo, Công an xã nói la 2 bên thương lượng, nhưng chủ quán nói là em thương lượng với bảo vệ, nhưng không thấy bảo vệ nói gì hết, đến nay đã là 15 ngày rồi. Em gọi cho chủ quán thì chủ quán nói là em làm việc với bảo vệ chứ không phải làm việc với chủ quán. Chủ quán không liên quan gì hết. Vậy em muốn hỏi chủ quán nói như vậy là đúng hay sai ?
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Người gửi: V.M.

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

Trả lời

Thì việc nhân viên nhà hàng, quán ăn… nhận giữ xe và giao vé giữ xe có thể được hiểu là hành vi giao kết hợp đồng, hay nói cách khác, hình thức của hợp đồng gửi - giữ trong trường hợp này là thông qua hành vi cụ thể. Ngay cả khi người gửi xe không nhận được phiếu giữ xe thì bên giữ xe vẫn có thể bị ràng buộc trách nhiệm.

Nếu một người gửi xe nơi thuộc sự quản lý của nhà hàng mà không có nhân viên giữ xe, nhưng nhà hàng không có bất kỳ sự khuyến cáo nào về việc khách hàng phải tự bảo quản, trông giữ xe của mình thì có thể coi giữa người gửi xe và nhà hàng đã tồn tại hợp đồng gửi - giữ xe.

Điều 554. Hợp đồng gửi giữ tài sản
Hợp đồng gửi giữ tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên giữ nhận tài sản của bên gửi để bảo quản và trả lại chính tài sản đó cho bên gửi khi hết thời hạn hợp đồng, bên gửi phải trả tiền công cho bên giữ, trừ trường hợp gửi giữ không phải trả tiền công.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 589 Bộ luật Dân sự 2015, người gửi xe có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với chiếc xe đã mất.

Bạn hoàn toàn có quyền yêu cầu chủ quán bồi thường. Nếu chủ quán không bồi thường thì bạn có thể yêu cầu Tòa án giải quyết để bảo vệ quyền lợi cho mình.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Mẫu đơn xin xóa án tích mới nhất và Tư vấn lập hồ sơ đăng ký xóa án tích

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Xe bị hỏng do bãi xe bị ngập có được bồi thường không?

Trả lời:

Điều 556 Bộ luật dân sự năm 2015 đã quy định về quyền của bên gửi tài sản, theo đó, khi anh/chị gửi xe máy tại bãi xe của siêu thị, anh/chị có quyền:

– Yêu cầu lấy lại xe bất cứ lúc nào. Trường hợp việc gửi giữ không xác định thời hạn, anh/chị phải báo trước cho bên gửi xe một thời gian hợp lý.

– Yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu bên giữ xe làm mất, hư hỏng xe, trừ trường hợp bất khả kháng.

Về nghĩa vụ của bên giữ xe

Pháp luật đã quy định bên giữ tài sản có nghĩa vụ phải bồi thường thiệt hại, nếu làm mất, hư hỏng tài sản gửi giữ. Tuy nhiên, luật có quy định ngoại lệ, trong trường hợp bất khả kháng, bên giữ tài sản không có nghĩa vụ phải bồi thường thiệt hại.

Sự kiện bất khả kháng được pháp luật quy định là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép. Việc xe của anh/chị bị hỏng do mưa lớn làm ngập bãi xe được coi là trường hợp bất khả kháng nếu bãi gửi xe không lường trước được và không thể khắc phục mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

Câu hỏi: Mất xe tại cửa hàng, được bồi thường bao nhiêu

Trả lời:

Điều 584 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại là:

1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

2. Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

3. Trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp thiệt hại phát sinh theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Về nguyên tắc bồi thường thiệt hại, Ðiều 585 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: Thiệt hại phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Tuy nhiên, các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Người gây thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường, nếu do lỗi vô ý mà gây thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế trước mắt và lâu dài của mình.

Câu hỏi: Hợp đồng gửi giữ tài sản là gì?

Trả lời:

Điều 554 Bộ luật dân sự 2015 (BLDS) quy định Hợp đồng gửi giữ tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên giữ nhận tài sản của bên gửi để bảo quản và trả lại chính tài sản đó cho bên gửi khi hết thời hạn hợp đồng, bên gửi phải trả tiền công cho bên giữ, trừ trường hợp gửi giữ không phải trả tiền công.

Trong thực tế, hợp đồng gửi giữ tài sản có thể có đền bù hoặc không. Nếu gửi giữ tại nơi làm dịch vụ thì hợp đồng có đền bù. Bên nhận giữ tài sản có đăng kí kinh doanh dịch vụ gửi giữ hoặc được ủy ban nhân dân có thẩm quyền cho phép làm dịch vụ. Trong cuộc sống, sinh hoạt tại cộng đồng, việc gửi giữ tài sản mang tính tương trợ giúp đỡ lẫn nhau để giải quyết khó khăn tạm thời nên không có tính chất đền bù.