1. Chủ cửa hàng có phải bồi thường khi khách hàng mất xe ?

Thưa luật sư, luật sư cho em hỏi trường hợp của em là vào ngày 12 tháng 2 năm 2015, em có đi xe máy đến cửa hàng quần bò để mua đồ, Em để xe trước cửa hàng, khoảng 10 phút sau quay ra định thanh toán thì mất xe. Tức là chưa mua được đò đã mất xe, cửa hàng lúc đó không hề có biển quý khách tự bảo quản tài sản hay bảo vệ trông xe gì hết, khi mất thì nhân viên ở đấy có bảo e ra phường trình báo, em cũng đã yêu cầu gặp chủ cửa hàng để cùng đi ra khai báo nhưng hết lần này đến lần khác nhân viên gọi điện mà vẫn không thấy chủ về.
Trình báo xong quay về thì thấy cửa hàng đã dán tờ giấy quý khách tự bảo quản tài sản lên trên cửa ra vào, không hỏi han gì đến việc khách bị mất xe, cũng như không có trách nhiệm, do không đủ tỉnh táo cũng như kiến thức về luật, nên lúc đó em đã về nhà sau khi khai báo ở phường, sau đó vài ngày em đi qua cửa hàng đó thì không còn thấy trên cửa dán cái giấy báo ...đó nữa và cho đến bayh gần 1 tháng trôi qua không có tin tức gì về chiếc xe, e đi qua cửa hàng đó cũng không thấy của hàng đó có dán giấy báo tự quản tài sản. Theo như trường hợp của em thì e có thể đòi bồi thường được không ?
Em cảm ơn ạ!
Người hỏi: T.K

>> Luật sư tư vấn luật dân sự về mức bồi thường khi mất xe, gọi: 1900.6162

Trả lời

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại được đặt ra khi có hành vi vi phạm nghĩa vụ dân sự và đã gây ra thiệt hại. Một người chỉ phải chịu trách nhiệm dân sự khi người đó có lỗi, do vậy việc xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ phải dựa trên các cơ sở sau:

- Có hành vi trái pháp luật

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại chỉ phát sinh khi có hành vi trái pháp luật và chỉ áp dụng với người có hành vi đó. Về nguyên tắc một người có nghĩa vụ mà không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ đó thì được coi là vi phạm pháp luật về nghĩa vụ vì nghĩa vụ đó là do pháp luật xác lập hoặc do các bên thỏa thuận, cam kết và đã được pháp luật thừa nhận và bảo vệ.

- Có thiệt hại sảy ra trong thực tế.

thiệt hại xảy ra do vi phạm nghĩa vụ dân sự bao gồm: những tài sản bị mất mát hoặc bị hủy hoại hoàn toàn, những hư hỏng, giảm sút giá trị về tài sản, những chi phí mà người bị vi phạm phải bỏ ra để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục những hậu quả do người vi phạm nghĩa vụ gây ra, những tổn thất do thu nhập thực tế bị mất, bị giảm sút.

- Có mối quan hệ giữa hành vi vi phạm pháp luật và thiệt hại xảy ra:

hành vi vi phạm là nguyên nhân và thiệt hại xảy ra là kết quả, chỉ khi nào thiệt hại xảy ra là hậu quả tất yếu của hành vi vi phạm pháp luật thì người vi phạm mới phải bồi thường thiệt hại

- Do lỗi của người vi phạm nghĩa vụ dân sự

người có hành vi trái pháp luật thì phải chịu trách nhiệm dân sự bất luận hành vi đó được thực hiện với lỗi cố ý hay vô ý

Như vậy trong trường hợp của bạn, chủ cửa hàng không phải chịu trách nhiệm về việc bạn bị mất xe.

>> Xem thêm:  Độ tuổi được đứng tên trên giấy đăng ký xe ? Thủ tục cấp lại đăng ký xe

2. Gửi xe ở bưu điện bị mất có được bồi thường không ?

Thưa luật sư, mong luật sư tư vấn cho tôi vấn đề sau: Tôi có một người bạn gửi xe tại một bưu điện có người bảo vệ đưa giấy giữ xe nhưng người bảo vệ vô ý làm mất xe còn bạn tôi thì để giấy gửi xe vào cốp xe. Vậy thì người bảo vệ có bồi thường xe lại cho bạn tôi không ?
Tôi xin chân thành cảm ơn.

>> Luật sư tư vấn luật dân sự qua tổng đài, gọi 1900.6162

Trả lời:

Bộ luật dân sự năm 2005 quy định về hợp đồng gửi giữ tài sản từ Điều 559 đến Điều 564 như sau:

1. Hợp đồng gửi giữ tài sản

Hợp đồng gửi giữ tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên giữ nhận tài sản của bên gửi để bảo quản và trả lại chính tài sản đó cho bên gửi khi hết thời hạn hợp đồng, còn bên gửi phải trả tiền công cho bên giữ, trừ trường hợp gửi giữ không phải trả tiền công.

2. Nghĩa vụ của bên gửi tài sản

Bên gửi tài sản có các nghĩa vụ sau đây:

1. Khi giao tài sản phải báo ngay cho bên giữ biết tình trạng tài sản và biện pháp bảo quản thích hợp đối với tài sản gửi giữ; nếu không báo mà tài sản gửi giữ bị tiêu huỷ hoặc hư hỏng do không được bảo quản thích hợp thì bên gửi phải tự chịu; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường;

2. Phải trả đủ tiền công, đúng thời hạn và đúng phương thức đã thoả thuận.

3. Quyền của bên gửi tài sản

Bên gửi tài sản có các quyền sau đây:

1. Yêu cầu lấy lại tài sản bất cứ lúc nào, nếu hợp đồng gửi giữ không xác định thời hạn, nhưng phải báo trước cho bên giữ một thời gian hợp lý;

2. Yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu bên giữ làm mất mát, hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng.

4. Nghĩa vụ của bên giữ tài sản

Bên giữ tài sản có các nghĩa vụ sau đây:

1. Bảo quản tài sản như đã thoả thuận, trả lại tài sản cho bên gửi theo đúng tình trạng như khi nhận giữ;

2. Chỉ được thay đổi cách bảo quản tài sản, nếu việc thay đổi là cần thiết nhằm bảo quản tốt hơn tài sản đó nhưng phải báo ngay cho bên gửi biết về việc thay đổi;

3. Báo kịp thời bằng văn bản cho bên gửi biết về nguy cơ hư hỏng, tiêu huỷ tài sản do tính chất của tài sản đó và yêu cầu bên gửi cho biết cách giải quyết trong một thời hạn; nếu hết thời hạn đó mà bên gửi không trả lời thì bên giữ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo quản và yêu cầu bên gửi thanh toán chi phí;

4. Phải bồi thường thiệt hại, nếu làm mất mát, hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng.

5. Quyền của bên giữ tài sản

Bên giữ tài sản có các quyền sau đây:

1. Yêu cầu bên gửi trả tiền công theo thoả thuận;

2. Yêu cầu bên gửi trả chi phí hợp lý để bảo quản tài sản trong trường hợp gửi không trả tiền công;

3. Yêu cầu bên gửi nhận lại tài sản bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên gửi một thời gian hợp lý trong trường hợp gửi giữ không xác định thời hạn;

4. Bán tài sản gửi giữ có nguy cơ bị hư hỏng hoặc tiêu huỷ nhằm bảo đảm lợi ích cho bên gửi, báo việc đó cho bên gửi và trả cho bên gửi khoản tiền thu được do bán tài sản, sau khi trừ chi phí hợp lý để bán tài sản.

6. Trả lại tài sản gửi giữ

1. Bên giữ phải trả lại chính tài sản đã nhận và cả hoa lợi nếu có, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Địa điểm trả tài sản gửi giữ là nơi gửi; nếu bên gửi yêu cầu trả tài sản ở địa điểm khác thì phải chịu chi phí vận chuyển đến nơi đó, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

2. Bên giữ phải trả lại tài sản đúng thời hạn và chỉ có quyền yêu cầu bên gửi lấy lại tài sản trước thời hạn, nếu có lý do chính đáng.".

Theo thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi bạn của bạn gửi xe tại một bưu điện có người bảo vệ đưa giấy giữ xe nhưng người bảo vệ vô ý làm mất xe còn bạn của bạn để giấy gửi xe vào cốp xe thì trong trường hợp này người bảo vệ vẫn phải bồi thường cho bạn của bạn khi làm mất xe. Sở dĩ như vậy là vì giữa bạn của bạn với người bảo vệ đã giao kết với nhau một hợp đồng gửi giữ tài sản và pháp luật cũng không quy định hợp đồng gửi giữ tài sản phải được lập thành văn bản do đó có thể được giao kết bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể. Còn việc vé gửi xe bạn của bạn để trong cốp xe mà xe lại bị mất thì bạn của bạn chỉ cần chứng minh giữa bạn đó và người bảo vệ đã có giao kết với nhau một hợp đồng gửi giữ tài sản, người bảo vệ thừa nhận có trông xe cho bạn của bạn thì người bạn đó vẫn được bồi thường về giá trị của chiếc xe

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Có giấy hẹn đăng ký xe có được tham gia giao thông không ? Xe không chính chủ có bị tịch thu ?

3. Đòi bồi thường việc mất chiếc xe máy tại quán cà phê ?

Xin chào công ty luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi mong được giải đáp: tôi và mấy người bạn tới quán cà phê và để xe trên bãi gửi xe của quán, lúc đấy nhân viện giữ xe không có ở đấy, quán cà phê không ghi phiếu xe cho tất cả các xe. Lúc ra về thì phát hiện tôi bị mất xe và tôi đã báo cho nhân viện giữ xe, chủ quán cà phê và công an. Công an có nói là chủ quán cà phê sẽ chịu trách nhiệm và lúc đấy chủ quán đồng ý.
Tôi lên phường làm đơn báo cáo nhưng không có giấy tờ xác nhân mất xe tại quán cà phê đó có chữ kí của chủ quán cà phê. Hôm sau tôi thương lượng với chỉ quán về tiền bồi thường nhưng chủ quán bảo tôi không đem xe đến quán, bị mất xe ở nơi khác và vu oan cho họ. Chiếc xe Sirius của tôi có giá trị 19 triệu đồng mua từ 2010. Tôi xin hỏi:tôi có được bồi thường việc bị mất chiếc xe máy của tôi hay không?
Người gửi: T.L

>> Luật sư tư vấn luật dân sư trực tuyến, gọi:1900.6162

Trả lời:

Về việc trách nhiệm bồi thường chiếc xe bị mất

Theo Điều 559, Bộ luật Dân sự 2005 quy định: Hợp đồng gửi giữ tài sản

"Hợp đồng gửi giữ tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên giữ nhận tài sản của bên gửi để bảo quản và trả lại chính tài sản đó cho bên gửi khi hết thời hạn hợp đồng, còn bên gửi phải trả tiền công cho bên giữ, trừ trường hợp gửi giữ không phải trả tiền công."

Do trong trường hợp của bạn, khi bạn gửi xe trên bãi gửi xe của quán cà phê thì nhân viện giữ xe không có ở đấy, quán cà phê không ghi phiếu xe cho tất cả các xe. Nên giữa bạn và nhân viên gửi xe chưa có sự thoả thuận giữa các bên, nhân viên gửi xe chưa nhận chiếc xe máy từ bạn, vì vậy giữa bạn và nhân viên gửi xe chưa tồn tại một hợp đồng gửi giữ tài sản là chiếc xe máy. Bạn không có thẻ gửi xe là chứng cứ xác thực và có giá trị chứng minh việc gửi xe của bạn tại quán cà phê này và hợp đồng gửi giữ chiếc xe máy, bạn đã tự ý gửi xe mà không có nhân viên trông giữ xe. Như vậy, trong trường hợp của bạn, chủ quán cà phê và nhân viên trông giữ xe của quán cà phê này sẽ không phải chịu trách nhiệm bồi thường cho bạn vì giữa bạn và nhân viên gửi xe chưa tồn tại một hợp đồng gửi giữ tài sản.

Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách tới địa chỉ email Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email hoặc tổng đài tư vấn trực tuyến 1900.6162. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

>> Xem thêm:  Thủ tục, lệ phí sang tên xe máy, xe ô tô cũ đã qua nhiều đời chủ ?

4. Gửi chuyển bằng xe khách có mất mát phải xử lí thế nào ?

Thưa Luật sư! Tôi ở Bắc Giang xin được trao đổi và kính mong luật sư tư vấn về một vấn đề sau: Hôm 05/5/2016 Cty tôi có xuất một hóa đơn GTGT trị giá 154 triệu kèm theo 02 phiếu xuất kho cho trong một phong bì và đóng vào cùng kiện hàng quần mẫu gửi xe khách cho khách hàng, đến ngày 07 khách hàng có điện báo là chưa nhận được.Tôi có liên lạc lại phía khách hàng báo là đã gửi rồi thì khách hàng báo lại là đã nhận được. Hôm 10/5 khách hàng lại báo là chưa nhận được hóa đơn đỏ mà chỉ có phiếu xuất kho thôi.Trong trường hợp này tôi phải làm sao ạ?
Xin trân thành cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn pháp luật dân sự qua tổng đài 24/7: 1900.6162.

Trả lời:

Theo Điều 535 Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 của Quốc hội qui định về Hợp đồng vận chuyển tài sản thì:

Hợp đồng vận chuyển tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên vận chuyển có nghĩa vụ chuyển tài sản đến địa điểm đã định theo thoả thuận và giao tài sản đó cho người có quyền nhận, còn bên thuê vận chuyển có nghĩa vụ trả cước phí vận chuyển.

Và hợp đồng vận chuyển tài sản được giao kết bằng lời nói hoặc bằng văn bản; vận đơn hoặc chứng từ vận chuyển tương đương khác là bằng chứng của việc giao kết hợp đồng giữa các bên (điều 536 BLDS).

Theo như bạn cung cấp thì Công ty bạn có xuất một hóa đơn GTGT trị giá 154 triệu kèm theo 02 phiếu xuất kho cho trong một phong bì và đóng vào cùng kiện hàng quần mẫu gửi xe khách cho khách hàng, do bạn chưa nếu rõ hai bên có thỏa thuận gì khác hay phía công ty của bạn có cầm vận đơn, chứng từ vận chuyển (chuyển những gì, thời điểm nào, khi nào thì tài sản gửi sẽ đến nơi nhận,...) nên chúng tôi cũng không có đủ căn cứ để kết luận việc mất hóa đơn này có phải do bên vận chuyển hành không. Tại Điều 539 BLDS qui định:

Bên vận chuyển có các nghĩa vụ sau đây:

1. Bảo đảm vận chuyển tài sản đầy đủ, an toàn đến địa điểm đã định, theo đúng thời hạn;

2. Trả tài sản cho người có quyền nhận;

3. Chịu chi phí liên quan đến việc chuyên chở tài sản, trừ trường hợp có thoả thuận khác;

4. Mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật;

5. Bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển trong trường hợp bên vận chuyển để mất mát, hư hỏng tài sản do lỗi của mình, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Tuy nhiên, nếu phía công ty bạn không có đủ căn cứ để chứng minh bên vận chuyển không thực hiện các nghĩa vụ theo qui định trên thì cũng rất khó để yêu cầu bên này bồi thường thiệt hại do mất hóa đơn GTGT. Vấn đề mất hóa đơn sẽ khó khăn trong việc xác định nếu công ty không đủ bằng chứng, chứng cứ. Công ty bạn có thể hỏi và xem xét lại khi khách hàng nhận được lô hàng gửi trên đã kiểm tra chính xác hàng hóa như bên bạn thông báo chưa (quyền kiểm tra này dựa trên căn cứ tại Điều 545 BLDS). Nếu ngay lúc đấy kiểm tra bên khách hàng thấy thiếu thì có thể yêu cầu bên vận chuyển chịu trách nhiệm, tuy nhiên nếu phía khách hàng không kiểm tra mà sau đó mới báo lại với công ty bạn thì việc xác minh mất hóa đơn do nguyên nhân nào là rất khó. Lúc này, công ty bạn cần xử lý theo Điều 24 của Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, cụ thể như sau:

1. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn. Trường hợp ngày cuối cùng (ngày thứ 05) trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.

2. Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản và người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn liên 2 đã sử dụng có liên quan đến bên thứ ba (ví dụ: bên thứ ba là bên vận chuyển hàng hoặc bên chuyển hóa đơn) thì căn cứ vào việc bên thứ ba do người bán hoặc người mua thuê để xác định trách nhiệm và xử phạt người bán hoặc người mua theo quy định.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng qua email Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email hoặc qua tổng đài 1900.6162. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

>> Xem thêm:  Thủ tục sang tên đổi chủ xe máy theo quy định mới nhất của pháp luật hiện nay ?

5. Bên chịu trách nhiệm khi xảy ra mất trộm xe ?

Kính chào Luật Minh Khuê, em có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Em có vào quán ăn, khi ra lấy xe thì nhân viên và chủ quán nói là xe đã mất, em lên Công an xã để trình báo, Công an xã nói la 2 bên thương lượng, nhưng chủ quán nói là em thương lượng với bảo vệ, nhưng không thấy bảo vệ nói gì hết, đến nay đã là 15 ngày rồi. Em gọi cho chủ quán thì chủ quán nói là em làm việc với bảo vệ chứ không phải làm việc với chủ quán. Chủ quán không liên quan gì hết. Vậy em muốn hỏi chủ quán nói như vậy là đúng hay sai ?
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Người gửi: V.M.

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

Trả lời

Căn cứ vào quy định tại Khoản 1 Điều 401 Bộ luật dân sự 2005:

“Hợp đồng dân sự có thể được giao kết bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể, khi pháp luật không quy định loại hợp đồng đó phải được giao kết bằng một hình thức nhất định”

Thì việc nhân viên nhà hàng, quán ăn… nhận giữ xe và giao vé giữ xe có thể được hiểu là hành vi giao kết hợp đồng, hay nói cách khác, hình thức của hợp đồng gửi - giữ trong trường hợp này là thông qua hành vi cụ thể. Ngay cả khi người gửi xe không nhận được phiếu giữ xe thì bên giữ xe vẫn có thể bị ràng buộc trách nhiệm.

Nếu một người gửi xe nơi thuộc sự quản lý của nhà hàng mà không có nhân viên giữ xe, nhưng nhà hàng không có bất kỳ sự khuyến cáo nào về việc khách hàng phải tự bảo quản, trông giữ xe của mình thì có thể coi giữa người gửi xe và nhà hàng đã tồn tại hợp đồng gửi - giữ xe.

“Hợp đồng gửi giữ tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên giữ nhận tài sản của bên gửi để bảo quản và trả lại chính tài sản đó cho bên gửi khi hết thời hạn hợp đồng, còn bên gửi phải trả tiền công cho bên giữ, trừ trường hợp gửi giữ không phải trả tiền công” (Điều 559 của Bộ luật Dân sự 2005 BLDS quy định).

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 651 Bộ luật Dân sự 2005, người gửi xe có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với chiếc xe đã mất.

Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp này là “Các cá nhân, pháp nhân và các chủ thể khác phải bồi thường thiệt hại do người làm công, người học nghề gây ra trong khi thực hiện công việc được giao và có quyền yêu cầu nhân viên giữ xe phải hoàn trả lại tiền” (Điều 622 BLDS 2005 quy định) do chủ quán này đã thuê nhân viên bảo vệ thực hiện công việc trông giữ xe cho khách hàng của mình nên họ phải có trách nhiệm đối với những gì do người làm công của mình gây ra trong phạm vi công việc được giao. Còn việc nhân viên bảo vệ có lỗi và có phải chịu trách nhiệm hoàn trả lại cho chủ quan hay không thì 2 người này sẽ làm việc trực tiếp với nhau. Chủ quán nói không liên quan đến chiếc xe của bạn như vậy là sai, thể hiện ý muốn đùn đẩy trách nhiệm.

Bạn hoàn toàn có quyền yêu cầu chủ quán bồi thường. Nếu chủ quán không bồi thường thì bạn có thể yêu cầu Tòa án giải quyết để bảo vệ quyền lợi cho mình.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email hoặc qua Tổng đài tư vấn: 1900.6162.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Thủ tục xin cấp lại đăng ký xe máy bị mất theo quy định mới 2020 ?