1. Chủ đầu tư xây nhà ở xã hội không phải đề nghị miễn tiền thuê đất?

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 85 của Luật Nhà ở năm 2023, nhà nước đã đưa ra các chính sách ưu đãi đặc biệt nhằm khuyến khích và hỗ trợ các chủ đầu tư tham gia vào các dự án xây dựng nhà ở xã hội. Cụ thể, chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua, cho thuê sẽ được hưởng ưu đãi quan trọng về việc miễn tiền sử dụng đất và tiền thuê đất.

Theo đó, chủ đầu tư sẽ được miễn toàn bộ tiền sử dụng đất và tiền thuê đất đối với diện tích đất thuộc phạm vi dự án nhà ở xã hội. Điều này đồng nghĩa với việc các chủ đầu tư sẽ không phải chi trả khoản tiền này trong quá trình thực hiện dự án, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc triển khai các dự án nhà ở xã hội.

Một điểm đáng chú ý trong quy định này là các chủ đầu tư không cần phải thực hiện thủ tục đề nghị miễn tiền sử dụng đất và tiền thuê đất. Quy định này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và công sức trong khâu hành chính, mà còn tạo ra sự thuận lợi và minh bạch trong quá trình triển khai dự án. Các chủ đầu tư có thể tập trung nguồn lực vào việc xây dựng, phát triển dự án, từ đó nhanh chóng cung cấp nhà ở xã hội cho người dân, đặc biệt là những người có thu nhập thấp và các đối tượng chính sách.

Chính sách ưu đãi này của nhà nước thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến vấn đề an sinh xã hội, đặc biệt là trong bối cảnh nhu cầu về nhà ở xã hội ngày càng tăng cao. Việc miễn tiền sử dụng đất và tiền thuê đất không chỉ khuyến khích các nhà đầu tư tham gia vào lĩnh vực này, mà còn góp phần quan trọng vào việc giải quyết vấn đề thiếu hụt nhà ở cho người dân, cải thiện điều kiện sống và ổn định xã hội.

Tóm lại, quy định tại điểm a khoản 2 Điều 85 của Luật Nhà ở 2023 đã đưa ra một chính sách ưu đãi thiết thực và ý nghĩa, tạo động lực mạnh mẽ cho các chủ đầu tư tham gia vào các dự án nhà ở xã hội. Đây là một bước đi quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân

 

2. Lợi ích của việc miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho dự án nhà ở xã hội

Việc miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất và tiền thuê đất cho các dự án nhà ở xã hội mang lại nhiều lợi ích quan trọng, không chỉ đối với các chủ đầu tư mà còn cho cộng đồng và xã hội nói chung. Dưới đây là những lợi ích chính của chính sách này:

- Giảm chi phí đầu tư ban đầu: Đây là lợi ích trực tiếp nhất mà các chủ đầu tư nhà ở xã hội nhận được. Bằng việc không phải chi trả tiền sử dụng đất và tiền thuê đất, các chủ đầu tư có thể tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể từ đầu, giúp họ có thể dễ dàng hơn trong việc đầu tư vào các dự án nhà ở xã hội.

- Giảm giá bán nhà ở xã hội: Chi phí đất thường chiếm một tỷ lệ lớn trong tổng chi phí xây dựng dự án nhà ở. Việc miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất và tiền thuê đất giúp giảm chi phí sản xuất, từ đó giảm giá thành cuối cùng là căn nhà. Điều này có thể làm cho những ngôi nhà này có giá hợp lý hơn đối với những người có thu nhập thấp và cần những lựa chọn nhà ở phù hợp với tài chính của họ.

- Tăng cường khả năng tiếp cận nhà ở cho người dân: Việc giảm giá bán nhà ở xã hội sẽ làm cho những căn nhà này trở nên dễ dàng tiếp cận hơn với các gia đình có thu nhập thấp và các đối tượng khác đang cần nhà ở ổn định. Giúp cải thiện điều kiện sống của những người này, từ đó cũng đóng góp vào cải thiện chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững cho cộng đồng.

- Thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương: Việc xây dựng và phát triển các dự án nhà ở xã hội không chỉ mang lại lợi ích cho các cá nhân và gia đình cần nhà ở mà còn làm tăng cường hoạt động kinh tế địa phương. Nó tạo ra nhiều cơ hội việc làm trong ngành xây dựng, dịch vụ, và cả các lĩnh vực hỗ trợ khác, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cải thiện thu nhập cho các cộng đồng địa phương.

- Thúc đẩy phát triển bền vững và cộng đồng hóa: Việc xây dựng các khu nhà ở xã hội giúp tăng cường sự cộng đồng hóa, nâng cao tình đoàn kết trong cộng đồng. Những dự án này thường được thiết kế để phù hợp với nhu cầu và bản sắc của cộng đồng, từ đó cũng góp phần vào việc phát triển bền vững và đô thị hóa hiệu quả.

Tóm lại, việc miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất và tiền thuê đất cho các dự án nhà ở xã hội không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần quan trọng vào việc giải quyết vấn đề nhà ở và nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng. Đây là một chính sách có tầm quan trọng lớn trong việc xây dựng xã hội công bằng và phát triển bền vững.

 

3. Quy định về hình thức phát triển nhà ở xã hội

Luật Nhà ở 2023 là một bộ luật quan trọng định hướng cho hoạt động phát triển nhà ở xã hội tại Việt Nam, điều chỉnh rất cụ thể các hình thức và phương thức đầu tư trong lĩnh vực này. Được ban hành nhằm mục đích giải quyết vấn đề nhà ở cho các đối tượng có thu nhập thấp và những nhóm đối tượng khác khó khăn về nhà ở, Điều 80 Luật Nhà ở 2023 đưa ra các quy định rõ ràng và chi tiết về các hình thức phát triển nhà ở xã hội như sau:

- Nhà nước đầu tư bằng vốn đầu tư công: Đây là hình thức mà Nhà nước đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và cho thuê, cho thuê mua. Vốn đầu tư công được sử dụng để tạo ra các căn nhà phù hợp với nhu cầu của người thuê, nhằm cải thiện điều kiện sống và đảm bảo an sinh xã hội.

- Nhà nước đầu tư bằng các nguồn vốn khác: Được thực hiện bằng các nguồn vốn từ công trái quốc gia, trái phiếu, vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi từ các nhà tài trợ quốc tế, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước. Các nguồn vốn này được sử dụng để xây dựng và cung cấp nhà ở xã hội cho người dân thông qua các hình thức cho thuê mua, cho thuê.

- Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đầu tư: Được quản lý và điều hành bởi các tổ chức kinh tế này, với việc bỏ vốn đầu tư để xây dựng nhà ở xã hội nhằm mục đích bán, cho thuê mua, cho thuê cho các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 77 của Luật Nhà ở 2023. Mở ra cơ hội cho các tổ chức kinh tế tham gia vào việc cung cấp nhà ở xã hội, đồng thời đóng góp vào giải quyết vấn đề nhà ở cho cộng đồng.

- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đầu tư: Là cơ quan chủ quản và đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng nguồn tài chính công đoàn, nhằm cung cấp nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động thuộc đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội thuê. Đây là một trong những nỗ lực của công đoàn để bảo vệ và nâng cao quyền lợi của người lao động trong lĩnh vực nhà ở.

- Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài: Tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội thông qua hình thức đầu tư vốn hoặc hợp tác kinh doanh với các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong nước. Điều này giúp tận dụng được nguồn vốn nước ngoài để cùng phát triển các dự án nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu nhà ở của cộng đồng một cách hiệu quả và bền vững.

- Cá nhân xây dựng nhà ở xã hội: Được thực hiện để cung cấp nhà ở cho các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 77 của Luật Nhà ở 2023. Điều này cho phép các cá nhân tham gia vào việc giải quyết vấn đề nhà ở xã hội từ góc nhìn cá nhân, đóng góp vào việc cải thiện điều kiện sống của cộng đồng.

Luật Nhà ở 2023 đã đưa ra một khung pháp lý rõ ràng và chi tiết về các hình thức phát triển nhà ở xã hội, từ đó khẳng định cam kết của Nhà nước trong việc cung cấp nhà ở xã hội cho các đối tượng khó khăn và thiếu nhà ở. Việc áp dụng các hình thức này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững của cả xã hội. Xem thêm: Hồ sơ và thủ tục mua nhà ở xã hội thực hiện như thế nào?

Nếu quý khách cần giải đáp thêm về vấn đề "Chủ đầu tư xây nhà ở xã hội không phải đề nghị miễn tiền thuê đất?" hoặc có nhu cầu cần tư vấn pháp luật liên quan thì hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 19006162 hoặc email lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng./.