1. Thủ tướng Chính phủ là Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long?

Theo quy định tại Điều 3 Quyết định 974/QĐ-TTg năm 2023 thì Hội đồng Điều phối Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, tập hợp các vị trí quan trọng, đang hội tụ những nhân tài hàng đầu của đất nước, nhằm đảm bảo sự hiệu quả và tính toàn diện trong quản lý và phát triển của khu vực này. Dưới đây là bảng thành phần chi tiết của Hội đồng:

- Chủ tịch Hội đồng: Ông Lê Minh Khái, một trong những Phó Thủ tướng Chính phủ nổi bật, là nhà lãnh đạo có uy tín cao với kinh nghiệm rộng lớn trong quản lý và phát triển kinh tế.

- Phó Chủ tịch Thường trực: Được đảm nhiệm bởi Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vị trí này chịu trách nhiệm trực tiếp và liên tục trong việc điều phối, định hình và thúc đẩy các chiến lược phát triển kinh tế của vùng.

- Phó Chủ tịch: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, một vị trí quan trọng đảm nhiệm trách nhiệm bảo vệ và quản lý tài nguyên thiên nhiên, giữ cho sự phát triển của khu vực là bền vững và hài hòa với môi trường.

- Phó Chủ tịch: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, người đứng đầu trong việc hỗ trợ và thúc đẩy phát triển nông thôn, cũng như đảm bảo an sinh xã hội cho cộng đồng nông dân.

- Phó Chủ tịch: Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, đảm nhiệm vai trò quan trọng trong việc phát triển hạ tầng giao thông, đồng thời đảm bảo sự liên kết hiệu quả giữa các địa bàn và tối ưu hóa việc di chuyển hàng hóa và người dân trong vùng.

...

Sự hiện diện của những người lãnh đạo tài năng này không chỉ đảm bảo tính chất chính trị mà còn hứa hẹn sự phồn thịnh và phát triển bền vững cho Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long trong thời kỳ tiếp theo.

Vị trí quan trọng của Chủ tịch Hội đồng Điều phối Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long đã được giao cho Phó Thủ tướng Chính phủ, mở ra một chương mới trong việc quản lý và phát triển của khu vực này. Trách nhiệm này không chỉ là một vinh dự cá nhân mà còn là một cơ hội lớn để hình thành và thúc đẩy các chiến lược tiên tiến, nhằm đảm bảo sự phồn thịnh và bền vững cho cộng đồng Đồng bằng Sông Cửu Long. V

ới uy tín và kinh nghiệm rộng lớn, Phó Thủ tướng Chính phủ sẽ đóng góp tích cực trong việc đưa ra những quyết định chiến lược, đồng thời khơi nguồn động lực cho sự đồng thuận và phát triển chung trong khu vực này. Sứ mệnh của ông không chỉ là việc điều hành một tổ chức, mà còn là việc tạo ra những thay đổi tích cực và chiến lược dài hạn, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và định hình tương lai tươi sáng cho người dân và doanh nghiệp tại Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.

 

2. Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long được dùng con dấu của ai?

Theo Điều 5 của Quyết định 974/QĐ-TTg năm 2023, việc sử dụng con dấu của các thành viên Hội đồng Điều phối Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long đều được quy định một cách chi tiết và minh bạch. Dưới đây là quy định cụ thể về việc sử dụng con dấu:

- Chủ tịch Hội đồng: Chủ tịch Hội đồng sẽ sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ trong các văn bản khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Điều phối Vùng và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Chủ tịch Hội đồng. Điều này không chỉ tôn vinh vị thế của Chủ tịch mà còn đặt ra một tiêu chí chính xác và trang trọng trong giao tiếp và quản lý.

- Phó Chủ tịch và Ủy viên: Các Phó Chủ tịch và Ủy viên của Hội đồng sẽ sử dụng con dấu của cơ quan mình để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã được giao. Việc này không chỉ đại diện cho tính nhất quán mà còn thể hiện sự độc lập và tự chủ của từng thành viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể và quyền hạn của mình.

Quy định này không chỉ là một hệ thống về việc sử dụng con dấu mà còn thể hiện sự rõ ràng và minh bạch trong quản lý, tạo nền tảng cho việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Điều phối Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long một cách linh hoạt và hiệu quả. Chủ tịch Hội đồng Điều phối Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long không chỉ là một lãnh đạo mà còn là biểu tượng của sự mạnh mẽ và quyền uy. Việc sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ không chỉ là một hành động đơn thuần, mà là sự thể hiện của sự linh hoạt và quyết đoán trong việc thực hiện những nhiệm vụ quan trọng nhất của Hội đồng.

Chủ tịch không chỉ là người đứng đầu của Hội đồng mà còn là đại diện cho sự tin tưởng và tầm nhìn chiến lược của cả quốc gia. Bằng cách sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch không chỉ chứng minh quyền lực của mình mà còn thể hiện tình cảm sâu sắc và trách nhiệm với sứ mệnh lớn lao mà Hội đồng Điều phối Vùng đang giao phó. Qua việc này, không chỉ là quy định thủ tục hành chính, mà còn là cách Chủ tịch thể hiện tầm quan trọng của mỗi bước tiến và quyết định trong việc định hình tương lai của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Hành động này không chỉ là biểu tượng, mà còn là dấu ấn của quyết định, tình thần và tầm nhìn vững vàng, hứa hẹn mang lại những thành công lớn lao và bền vững cho vùng đất này.

 

3. Nguồn kinh phí hoạt động của Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long

Điều 6 Quyết định 974/QĐ-TTg năm 2023 quy định kinh phí hoạt động của Hội đồng Điều phối Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, bao gồm cả nguồn kinh phí cho các tiểu ban điều phối nếu có, được tổng hợp và thể hiện rõ trong dự toán ngân sách chi thường xuyên hàng năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Nguồn tài trợ này không chỉ đến từ các tổ chức trong nước mà còn được cung cấp từ các đối tác quốc tế, đồng thời quy định về quản lý, thanh toán và quyết toán được thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật liên quan.

Văn phòng Hội đồng Điều phối Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long không chỉ đơn thuần là một tổ chức quản lý kinh phí mà còn là đơn vị đại diện của sự chuyên nghiệp và minh bạch trong quản lý tài chính. Sự tích hợp tài khoản và bộ máy tài vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư không chỉ giúp đảm bảo sự hiệu quả mà còn thể hiện sự sắp xếp và quản lý chặt chẽ, tăng cường khả năng giám sát và kiểm soát trong quá trình sử dụng kinh phí. Bằng cách này, Hội đồng Điều phối không chỉ đặt ra chuẩn mực cao về quản lý tài chính mà còn làm tăng tính minh bạch và trách nhiệm trong việc quản lý và phân phối nguồn lực, từng bước đưa Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long tiến về hướng phát triển bền vững và hiệu quả hơn.

Kinh phí hoạt động của các tổ điều phối cấp bộ, ngành không chỉ là một khía cạnh quan trọng của quản lý tài chính mà còn là bản chất của sự phối hợp và tích hợp giữa các bộ, ngành trong hệ thống quản lý ngân sách. Việc tổng hợp nguồn kinh phí này không chỉ là sự tính toán mà còn là bước quan trọng trong việc định hình hướng phát triển của từng bộ, ngành, tạo ra những bước tiến chặt chẽ và hiệu quả.

Được phản ánh rõ trong dự toán ngân sách chi thường xuyên hàng năm của từng bộ, ngành, nguồn tài trợ đến từ các tổ chức trong nước và quốc tế (nếu có) không chỉ thể hiện sự đa dạng mà còn là sức mạnh kết nối với cộng đồng quốc tế. Quản lý, thanh toán, và quyết toán của kinh phí được thực hiện một cách minh bạch và chặt chẽ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật liên quan, chứng tỏ cam kết vững vàng trong việc duy trì sự minh bạch và trách nhiệm. Tổ điều phối cấp bộ, ngành không chỉ được ủy quyền sử dụng tài khoản và bộ máy tài vụ của bộ, ngành mà còn là đại diện cho sự chuyên nghiệp và sự linh hoạt trong việc thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn. Bằng cách này, không chỉ là quản lý tài chính, mà còn là cơ hội để mỗi tổ điều phối cấp bộ, ngành đóng góp tích cực vào sự phồn thịnh và phát triển của quốc gia.

Kinh phí hoạt động của các Tổ điều phối cấp tỉnh không chỉ là con số trên giấy mà còn là bức tranh sáng tạo và chiến lược, được châm ngôn trong dự toán ngân sách chi thường xuyên hàng năm của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Nguồn kinh phí này không chỉ là số liệu tính toán mà còn là biểu tượng của sự hòa nhập và sức mạnh của sự kết nối giữa các tổ chức trong nước và quốc tế, là bước đi quan trọng trong việc định hình hướng phát triển cho từng tỉnh thành.

Quản lý, thanh toán, và quyết toán của kinh phí được thực hiện một cách linh hoạt và minh bạch, đồng thời tuân theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan. Điều này không chỉ thể hiện cam kết của Tổ điều phối cấp tỉnh đối với sự tuân thủ và tính minh bạch mà còn tạo ra một môi trường quản lý hiệu quả và đáng tin cậy. Tổ điều phối cấp tỉnh không chỉ là người quản lý kinh phí mà còn là đại diện của sự sáng tạo và tích hợp trong cộng đồng. Việc được phép sử dụng tài khoản và bộ máy tài vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm, thể hiện sự chuyên nghiệp và sẵn sàng chấp nhận thách thức trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững của tỉnh thành đó.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Quy định về Hội đồng điều phối tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.