1. Nguyên tắc làm việc của Tiểu ban lưu vực sông Cửu Long

Nguyên tắc hoạt động của Tiểu ban lưu vực sông Cửu Long, được xác định trong Điều 2 của Quy chế hoạt động của tổ chức này (ban hành cùng với Quyết định số 21/QĐ-UBMC vào năm 2021), tập trung vào việc tổ chức làm việc theo một phương thức tập thể, trong đó việc quyết định được thực hiện thông qua biểu quyết theo đa số. Đồng thời, sự chịu trách nhiệm cá nhân của các cấp lãnh đạo, bao gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên, được coi là yếu tố quan trọng trong môi trường làm việc này.

- Ngoài ra, tiểu ban cũng chú trọng vào việc tự chủ và tự giải quyết các nhiệm vụ được giao một cách tích cực, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác giữa các thành viên trong tổ chức và cả sự phối hợp với các cơ quan chính phủ địa phương và các bộ ngành liên quan. Điều này đảm bảo rằng Tiểu ban lưu vực sông Cửu Long hoạt động hiệu quả trong quá trình thực thi các nhiệm vụ của mình, mang lại lợi ích cho toàn bộ khu vực và cộng đồng.

- Trong quá trình giải quyết công việc, việc tuân thủ đúng phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm đã được giao là một nguyên tắc cơ bản, là nền tảng quan trọng để đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong hoạt động của mọi tổ chức, đặc biệt là các cơ quan chính phủ và tổ chức quản lý như Tiểu ban lưu vực sông Mê Công Việt Nam. Việc này không chỉ đảm bảo rằng các quyết định và hành động được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật mà còn tạo ra một môi trường làm việc ổn định và tin cậy.

- Đồng thời, việc đảm bảo yêu cầu phối hợp công tác và trao đổi thông tin cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự hiệu quả của công việc. Bằng cách này, các thành viên trong tổ chức có thể tận dụng được lợi ích từ sự đa dạng về kiến thức và kỹ năng của mình, đồng thời tạo ra một môi trường làm việc tích cực và sáng tạo.

- Trong khi đó, việc Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Chánh Văn phòng của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam chịu trách nhiệm ký duyệt các văn bản của Tiểu ban cũng là một biện pháp quan trọng nhằm đảm bảo tính minh bạch và pháp lý của các quyết định được đưa ra. Bằng cách này, không chỉ tăng cường tính uy tín và quyền lực của tổ chức mà còn khẳng định sự chuyên nghiệp và trách nhiệm của các nhà lãnh đạo.

 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Tiểu ban lưu vực sông Cửu Long

Nhiệm vụ và thẩm quyền của Chủ tịch Tiểu ban lưu vực sông Cửu Long đã được cụ thể hóa trong Điều 3 của Quy chế hoạt động của tổ chức này, được ban hành song song với Quyết định số 21/QĐ-UBMC vào năm 2021. Những trách nhiệm này được xác định như sau:

- Chủ tịch đóng vai trò là người chỉ đạo toàn diện trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của Tiểu ban, cũng như các nhiệm vụ quan trọng khác mà Chủ tịch Ủy ban giao theo quy định. Trong vai trò này, Chủ tịch chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban về mọi hoạt động của Tiểu ban, đảm bảo tính hiệu quả và pháp lý trong mọi quyết định và hành động.

- Ngoài ra, Chủ tịch cũng có trách nhiệm đứng đầu trong việc xây dựng và trình Chủ tịch Ủy ban Chiến lược quản lý tổng hợp tài nguyên nước, cùng các chương trình, đề án, dự án và nhiệm vụ quan trọng, có tính phức tạp và nhạy cảm liên quan đến hợp tác trong lưu vực sông Cửu Long. Điều này đòi hỏi sự tinh thần lãnh đạo, sự kiên trì và khả năng đàm phán xuất sắc để đảm bảo các quyết định và chiến lược được thiết lập và thực hiện một cách thông minh và có tầm nhìn dài hạn.

- Trách nhiệm và nhiệm vụ được giao cho các Phó Chủ tịch và Ủy viên của Tiểu ban không chỉ giới hạn ở việc thực hiện các công việc được phân công mà còn mở ra một loạt các vai trò và trách nhiệm bổ sung, bao gồm:

+ Chủ động chỉ đạo và tổ chức sự phối hợp giữa các thành viên trong Tiểu ban để thực hiện nhiệm vụ một cách mạch lạc và hiệu quả. Việc này bao gồm việc đảm bảo rằng mọi người đều được thông tin và hỗ trợ đầy đủ, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để tận dụng tối đa các nguồn lực và kỹ năng có sẵn.

+ Trực tiếp tham gia vào quá trình giải quyết các công việc cấp bách, quan trọng hoặc những công việc mà có sự khác biệt ý kiến giữa các thành viên. Điều này yêu cầu sự linh hoạt và khả năng ra quyết định nhanh chóng và đúng đắn trong các tình huống phức tạp và khó khăn.

+ Ngoài ra, các Phó Chủ tịch và Ủy viên cũng phải đảm bảo rằng mọi quyết định và hành động của Tiểu ban đều tuân thủ các nguyên tắc và quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và độ chính xác trong mọi quá trình làm việc.

+ Cuối cùng, vai trò của họ còn là những nhà lãnh đạo và động viên, thúc đẩy tinh thần làm việc đội nhóm và khích lệ các thành viên trong Tiểu ban đạt được mục tiêu chung một cách thành công và bền vững. Điều này đòi hỏi sự thông cảm, tôn trọng và khả năng giao tiếp hiệu quả từ phía họ.

- Trở thành người đồng hành đắc lực của Chủ tịch Ủy ban trong việc chỉ đạo sự phối hợp giữa Tiểu ban và các bộ, ngành, và Ủy ban nhân dân các địa phương thuộc lưu vực sông Cửu Long. Điều này giúp đảm bảo rằng mọi hoạt động của Tiểu ban được diễn ra một cách hài hòa và hiệu quả, phục vụ cho mục tiêu chung của Ủy ban và Tiểu ban.

- Đảm nhận trách nhiệm quan trọng trong việc triệu tập, chủ trì và đưa ra kết luận trong các phiên họp của Tiểu ban. Vai trò này không chỉ yêu cầu sự tự tin và kiến thức chuyên môn mà còn đòi hỏi khả năng làm việc nhóm và quản lý thời gian hiệu quả.

- Thực hiện mọi nhiệm vụ khác mà Chủ tịch Ủy ban giao, đảm bảo rằng mọi công việc được hoàn thành một cách đầy đủ và đúng thời hạn. Điều này bao gồm việc tham gia vào các dự án đặc biệt, giải quyết các vấn đề khó khăn, và hỗ trợ Chủ tịch Ủy ban trong mọi khía cạnh của công việc hàng ngày.

 

3. Ủy viên Tiểu ban lưu vực sông Cửu Long là Chánh Văn phòng Ủy ban sông Mê Công Việt Nam

Theo quy định tại Điều 6 của Quy chế hoạt động của Tiểu ban lưu vực sông Cửu Long, mà được ban hành song song với Quyết định số 21/QĐ-UBMC vào năm 2021, nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy viên Tiểu ban, cụ thể là Chánh Văn phòng Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, được mô tả như sau:

- Ủy viên Tiểu ban đảm nhiệm và thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều 5 của Quy chế hoạt động của Tiểu ban, đồng thời đóng vai trò là người đứng đầu trong việc tổ chức triển khai các công việc tham mưu, hỗ trợ, và tổng hợp thông tin, báo cáo trong Tiểu ban.

- Một trong những trọng trách quan trọng của Ủy viên là kịp thời báo cáo tới lãnh đạo của Tiểu ban khi có công việc phát sinh vượt quá thẩm quyền, giúp đảm bảo rằng mọi vấn đề được giải quyết một cách linh hoạt và hiệu quả.

- Ngoài ra, Ủy viên cũng có trách nhiệm chuẩn bị và trình Chủ tịch Tiểu ban các chương trình, nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức các cuộc họp, bao gồm cả Phiên họp Tiểu ban và các cuộc họp đặc biệt khác, dựa trên quyết định của Chủ tịch. Điều này đảm bảo rằng mọi cuộc họp được tiến hành một cách có tổ chức và có tầm nhìn, phục vụ cho mục tiêu chung của Tiểu ban và Ủy ban sông Mê Công Việt Nam.

- Đề xuất và trình Chủ tịch Tiểu ban xem xét, đại diện cho Việt Nam với tư cách là trưởng đoàn công tác trong các cuộc họp song phương Việt Nam - Campuchia về hợp tác sử dụng, khai thác và quản lý tài nguyên nước trong vùng châu thổ Mê Công, cũng như trong các dự án xuyên biên giới liên quan giữa hai quốc gia. Điều này đòi hỏi sự chuyên nghiệp và kỹ năng giao tiếp tốt để đảm bảo rằng các quyết định và thỏa thuận được đạt được trong tinh thần hợp tác và cùng có lợi cho cả hai bên, đồng thời phù hợp với quy định pháp luật liên quan.

- Cập nhật thông tin thường xuyên lên website và chia sẻ kịp thời các số liệu về diễn biến tài nguyên nước và tình hình khai thác sử dụng trên toàn lưu vực, cũng như kết quả thực hiện nhiệm vụ của Tiểu ban. Việc này không chỉ tăng cường tính minh bạch và thông tin cho các thành viên của Tiểu ban mà còn góp phần vào việc nâng cao nhận thức và sự tham gia của cộng đồng đối với các vấn đề liên quan đến tài nguyên nước.

- Cuối cùng, thực hiện mọi nhiệm vụ khác được lãnh đạo Tiểu ban phân công, đảm bảo rằng mọi công việc được hoàn thành một cách đầy đủ và đúng thời hạn, đồng thời đáp ứng đúng yêu cầu và tiêu chuẩn đặt ra. Điều này làm nổi bật tính trách nhiệm và sự chuyên nghiệp trong công việc của Ủy viên Tiểu ban.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long là Thủ tướng. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.