1. Chủ trì điều tra cơ bản về dầu khí phải chứng minh năng lực tài chính?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 của Nghị định 45/2023/NĐ-CP, các điều kiện mà tổ chức chủ trì thực hiện điều tra cơ bản về dầu khí phải chứng minh năng lực tài chính được quy định như sau:

- Chứng minh đủ năng lực tài chính: Tổ chức phải có khả năng tài chính đủ để triển khai đề án điều tra cơ bản về dầu khí. Có thể được thực hiện thông qua một trong hai hình thức sau:

+ Tự thu xếp bằng nguồn lực của tổ chức hoặc bảo lãnh của công ty mẹ: Tức là tổ chức chủ trì có khả năng tự chi trả từ nguồn lực của mình hoặc thông qua sự bảo lãnh của công ty mẹ.

+ Bảo lãnh hoặc cam kết tài trợ, cấp vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính: Tức là tổ chức có thể sử dụng sự hỗ trợ tài chính từ các tổ chức tín dụng hoặc tổ chức tài chính khác thông qua việc bảo lãnh hoặc cam kết tài trợ.

- Huy động máy móc, thiết bị, nhân lực đáp ứng yêu cầu kỹ thuật: Tổ chức cần có phương án huy động máy móc, thiết bị và nhân lực đủ để thực hiện các công việc kỹ thuật trong đề án.

- Kinh nghiệm: Tổ chức phải có kinh nghiệm tham gia ít nhất một đề án điều tra cơ bản về dầu khí hoặc một đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản hoặc một hợp đồng dầu khí.

- Cam kết về quốc phòng, an ninh và tuân thủ pháp luật: Tổ chức phải cam kết thực hiện các yêu cầu về quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật và không đang trong thời gian bị cấm hoạt động trong điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí.

=> Theo quy định trên, tổ chức chủ trì thực hiện điều tra cơ bản về dầu khí phải chứng minh năng lực tài chính thông qua một hoặc đồng thời các phương thức sau đây:

Đầu tiên, tổ chức có thể tự thu xếp nguồn lực từ bản thân hoặc thông qua sự bảo lãnh của công ty mẹ. Việc này đòi hỏi tổ chức phải có khả năng tài chính vững vàng, có khả năng quản lý tài chính một cách hiệu quả để đảm bảo có đủ nguồn lực để triển khai và hoàn thành đề án.

Thứ hai, tổ chức có thể sử dụng sự hỗ trợ tài chính từ các tổ chức tín dụng hoặc tổ chức tài chính khác thông qua việc bảo lãnh hoặc cam kết tài trợ, cấp vốn. Giúp tổ chức có thêm nguồn lực tài chính cần thiết từ các bên thứ ba để thực hiện đầy đủ và hiệu quả các công việc trong đề án.

Những biện pháp này không chỉ giúp đảm bảo năng lực tài chính của tổ chức chủ trì điều tra dầu khí mà còn tạo điều kiện thuận lợi để đảm bảo tiến độ và chất lượng của dự án. Đồng thời, chúng cũng thể hiện sự chuyên nghiệp và sự cam kết của tổ chức trong việc thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực dầu khí.

 

2. Tổ chức chủ trì thực hiện đề án về dầu khí tại thực địa phải thông báo cơ quan nào? 

Cơ quan mà tổ chức chủ trì thực hiện đề án điều tra cơ bản về dầu khí phải thông báo trước khi thực hiện hạng mục công việc tại thực địa theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Nghị định 45/2023/NĐ-CP như sau:

- Thông báo đến các cơ quan liên quan: Tổ chức chủ trì thực hiện đề án điều tra cơ bản về dầu khí có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới các cơ quan sau ít nhất 15 ngày trước khi thực hiện hạng mục công việc tại thực địa: Bộ Công Thương;Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Bộ Ngoại giao; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh liên quan; Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

- Báo cáo phát hiện tài nguyên khác: Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện các tài nguyên, khoáng sản khác ngoài dầu khí, tổ chức chủ trì phải ngay lập tức báo cáo bằng văn bản tới các cơ quan sau: Bộ Công Thương; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tiến hành công việc; Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

- Đề xuất điều chỉnh đề cương chi tiết và dự toán chi phí: Trong quá trình thực hiện, tổ chức chủ trì có thể đề nghị điều chỉnh đề cương chi tiết và dự toán chi phí của đề án phù hợp với tình hình thực tế. Đề xuất này phải được trình bày trong văn bản đề xuất điều chỉnh, cụ thể nêu rõ: Tiến độ và khối lượng công việc đã thực hiện. Lý do và nội dung đề xuất điều chỉnh. Gửi Tập đoàn Dầu khí Việt Nam xem xét, đánh giá và báo cáo Bộ Công Thương phê duyệt theo quy trình tương tự

Trước khi tiến hành thực hiện các công việc tại hiện trường, tổ chức chủ trì đề án điều tra cơ bản về dầu khí phải tuân thủ quy định bằng việc thông báo bằng văn bản đến các cơ quan có liên quan và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Đây không chỉ là một bước quan trọng để đảm bảo tính chính xác và đồng nhất trong quá trình thực hiện, mà còn là biện pháp cần thiết để đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật.

Thời hạn thông báo ít nhất là 15 ngày trước khi bắt đầu thực hiện các hoạt động tại hiện trường là một yếu tố không thể bỏ qua. Giúp cơ quan liên quan có đủ thời gian để chuẩn bị và phản hồi đối với các yêu cầu hoặc vấn đề cụ thể liên quan đến việc thực hiện đề án. Đồng thời, thời hạn này cũng tạo điều kiện cho sự hợp tác và phối hợp tốt đẹp giữa các bên liên quan trong quá trình điều tra và khám phá tài nguyên dầu khí.

 

3. Nội dung của nghiệm thu kết quả thực hiện đề án điều tra cơ bản về dầu khí

Công tác nghiệm thu kết quả thực hiện đề án điều tra cơ bản về dầu khí, theo Căn cứ khoản 1 Điều 8 Nghị định 45/2023/NĐ-CP, bao gồm các nội dung chính sau:

- Đánh giá khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện các hạng mục công việc: Công tác nghiệm thu sẽ đánh giá xem các hạng mục công việc đã được thực hiện theo đề cương chi tiết được phê duyệt đạt được khối lượng, chất lượng, và tiến độ như mong đợi hay không.

- Đánh giá tuân thủ quy định kỹ thuật và tính trung thực: Công tác nghiệm thu cũng sẽ xem xét việc tuân thủ các quy định kỹ thuật và tính trung thực trong việc thu thập, xử lý và tổng hợp số liệu. Đảm bảo các thông tin và dữ liệu thu thập là chính xác và khoa học.

- Đánh giá mức độ tin cậy của kết quả điều tra: Nghiệm thu sẽ đánh giá mức độ tin cậy của các kết quả điều tra, bao gồm việc phát hiện mới về địa chất dầu khí (nếu có) và các kết luận về đặc điểm địa chất, địa vật lý và các đặc điểm kỹ thuật khác của đối tượng điều tra.

- Đánh giá việc thực hiện các chế độ tài chính và quy định kỹ thuật: Công tác nghiệm thu cũng sẽ thẩm định việc thực hiện các chế độ tài chính và quy định kỹ thuật, đảm bảo tuân thủ đúng quy định và định mức kinh tế, kỹ thuật, đơn giá hiện hành.

- Thẩm định nội dung chi từ nguồn ngân sách nhà nước: Nếu có chi từ nguồn ngân sách nhà nước, công tác nghiệm thu sẽ thẩm định nội dung chi này để đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả sử dụng nguồn lực.

- Đánh giá việc thực hiện thỏa thuận giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và tổ chức ngoài: Nếu có thỏa thuận giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và tổ chức ngoài cơ quan, công tác nghiệm thu sẽ đánh giá việc thực hiện thỏa thuận này để đảm bảo tính hợp pháp và công bằng trong quá trình triển khai đề án.

=> Tóm lại, công tác nghiệm thu kết quả thực hiện đề án điều tra cơ bản về dầu khí, tập trung vào đánh giá các khía cạnh quan trọng của quá trình điều tra. Bao gồm việc đánh giá khối lượng, chất lượng và tiến độ thực hiện công việc, tính trung thực và đúng đắn của các dữ liệu thu thập, mức độ tin cậy của kết quả điều tra, cũng như việc thực hiện các chế độ tài chính và quy định kỹ thuật. Ngoài ra, công tác nghiệm thu cũng đảm bảo thẩm định các chi tiêu từ nguồn ngân sách nhà nước và đánh giá việc thực hiện thỏa thuận giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các tổ chức ngoài cơ quan.

Quý khách xem thêm bài viết sau: Điều kiện năng lực tài chính đối với chủ đầu tư dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp?

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.