Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "chủ thể của pháp nhân"

chủ thể của pháp nhân | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chủ thể của pháp nhân.

Tư vấn thành lập doanh nghiệp chế xuất ?

Tư vấn thành lập doanh nghiệp chế xuất ?
Thưa luật sư: Mình hiện tại đang làm việc ở Đài Loan, sắp tới sẽ đầu tư về Việt Nam mở một doanh nghiệp chế xuất về bao bì. Mình có một số khó khăn mong bên bạn tư vấn như sau:

Chấm dứt đại diện của pháp nhân ?

Chấm dứt đại diện của pháp nhân ?
1. Đại diện theo pháp luật của pháp nhân chấm dứt khi pháp nhân chấm dứt. 2. Đại diện theo uỷ quyền của pháp nhân chấm dứt trong các trường hợp sau đây: