Luật sư tư vấn về chủ đề "chủ thể của pháp nhân"

chủ thể của pháp nhân | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chủ thể của pháp nhân.

Trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại?

Trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại?
Hành vi phạm tội được thực hiện nhân danh pháp nhân thương mại là hành vi của một người hoặc một số người đang thuộc biên chế của tổ chức kinh tế mà theo pháp luật thì tổ chức kinh tế này là pháp nhân thương mại.

Địa vị pháp lý của pháp nhân là gì ? Phân tích năng lực chủ thể và hoạt động của pháp nhân ?

Địa vị pháp lý của pháp nhân là gì ? Phân tích năng lực chủ thể và hoạt động của pháp nhân ?
Địa vị pháp lý của pháp nhân là tổng hợp các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm mà pháp luật quy định cho pháp nhân có tư cách chủ thể, tạo cho pháp nhân khả năng tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập. Và các vấn đề khác liên quan đến pháp nhân sẽ được bài viết đề cập và phân tích cụ thể:

Chấm dứt đại diện của pháp nhân ?

Chấm dứt đại diện của pháp nhân ?
1. Đại diện theo pháp luật của pháp nhân chấm dứt khi pháp nhân chấm dứt. 2. Đại diện theo uỷ quyền của pháp nhân chấm dứt trong các trường hợp sau đây: