Luật sư tư vấn về chủ đề "chủ thể của pháp nhân"

chủ thể của pháp nhân | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chủ thể của pháp nhân.

Chấm dứt đại diện của pháp nhân ?

Chấm dứt đại diện của pháp nhân ?
1. Đại diện theo pháp luật của pháp nhân chấm dứt khi pháp nhân chấm dứt. 2. Đại diện theo uỷ quyền của pháp nhân chấm dứt trong các trường hợp sau đây: