1. Chuẩn đầu ra và chuẩn đầu vào của chương trình đào tạo trình độ giáo dục đại học

Căn cứ theo quy định tại Điều 5 và Điều 6 Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT quy định về chuẩn chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học bao gồm:

- Về chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo: 

+ Rõ ràng và thiết thực: Chuẩn đầu ra cần phản ánh được những mục tiêu học tập mà sinh viên cần đạt được, bao gồm kiến thức tổng quát và kỹ năng chuyên môn phù hợp với ngành nghề. Kiến thức tổng quát là những kiến thức cơ bản và tổng quát mà sinh viên cần phải nắm vững, không chỉ để hiểu biết sâu về lĩnh vực học tập mà còn để áp dụng vào nhiều tình huống khác nhau trong thực tế. Kỹ năng chuyên môn là những kỹ năng cụ thể và chuyên sâu trong lĩnh vực học tập của sinh viên. Những kỹ năng này cần phản ánh được yêu cầu và xu hướng trong ngành nghề cụ thể mà sinh viên đang học. 

+ Đo lường và đánh giá: Cần thiết kế các phương pháp đo lường và đánh giá hiệu quả để đảm bảo rằng sinh viên đạt được chuẩn đầu ra. Điều này có thể bao gồm các bài kiểm tra, dự án, hoặc báo cáo. Mỗi phương pháp đánh giá có ưu điểm và hạn chế riêng, do đó việc kết hợp nhiều phương pháp khác nhau thường được khuyến khích để cung cấp cái nhìn toàn diện về khả năng học tập và phát triển của sinh viên. 

+ Nhất quán với mục tiêu chương trình: Chuẩn đầu ra phải phản ánh rõ mục tiêu của chương trình đào tạo và cần phản ánh được mong muốn của cả sinh viên và nhà tuyển dụng. Điều này đảm bảo rằng chương trình đào tạo không chỉ đáp ứng được nhu cầu của sinh viên mà còn phản ánh yêu cầu và mong muốn của thị trường lao động.

+ Bậc trình độ cụ thể: Chuẩn đầu ra cần chỉ rõ các mục tiêu học tập theo từng bậc trình độ, bao gồm kiến thức, kỹ năng, và năng lực tự chủ và trách nhiệm. Việc xác định các mục tiêu học tập cụ thể theo từng bậc trình độ giúp đảm bảo rằng sinh viên được phát triển một cách liên tục và có hướng đi rõ ràng trong quá trình học tập. Đồng thời, nó cũng giúp giáo viên và nhà trường đánh giá và theo dõi tiến độ học tập của sinh viên một cách hiệu quả.

+ Liên thông: Chuẩn đầu ra cần phải liên kết chặt chẽ với chuẩn đầu vào của các chương trình đào tạo cao hơn hoặc cùng trình độ để đảm bảo tính liên thông và phát triển năng lực toàn diện của sinh viên.

+ Cụ thể và rõ ràng: Chuẩn đầu ra cần được cụ thể hóa một cách rõ ràng và đầy đủ trong từng học phần và thành phần của chương trình đào tạo, đồng thời phải được thực hiện một cách có hệ thống để đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả.

+ Tính khả thi: Chuẩn đầu ra cần phải phù hợp với khối lượng chương trình đào tạo để đảm bảo rằng sinh viên có thể hoàn thành chương trình trong thời gian tiêu chuẩn.

- Về chuẩn đầu vào của chương trình đào tạo

+ Đối với chương trình đại học và chương trình chuyên sâu bậc 7: Sinh viên cần phải tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc có trình độ tương đương.

+ Đối với chương trình thạc sĩ: Sinh viên cần phải có bằng tốt nghiệp đại học (hoặc tương đương) trong ngành tương ứng; đồng thời, họ cần phải có trình độ ngoại ngữ đạt bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương. Nếu chương trình thạc sĩ có định hướng nghiên cứu, sinh viên cần phải có bằng tốt nghiệp đại học hạng khá trở lên hoặc có công bố các nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực mà họ sẽ theo học.

+ Đối với chương trình tiến sĩ: Sinh viên cần phải có bằng thạc sĩ hoặc đã hoàn thành chương trình chuyên sâu bậc 7 trong ngành tương ứng, hoặc tốt nghiệp đại học hạng giỏi (hoặc tương đương) trong ngành phù hợp. Họ cũng cần có trình độ ngoại ngữ đạt bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (hoặc tương đương), cùng với kinh nghiệm và năng lực trong lĩnh vực nghiên cứu.

2. Cấu trúc và nội dung của chương trình đào tạo trình độ giáo dục đại học

Căn cứ theo quy định tại Điều 8 Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT thì cấu trúc và nội dung của chương trình đào tạo cần được thiết kế một cách cẩn thận và có tính logic, đảm bảo rằng mỗi thành phần và học phần đều đóng góp vào việc thực hiện mục tiêu và yêu cầu tổng thể của chương trình. Điều này bao gồm:

- Thể hiện rõ vai trò và sự liên kết giữa các thành phần: Cần phải xác định rõ vai trò của từng thành phần, học phần và mối quan hệ logic giữa chúng để đảm bảo thực hiện mục tiêu chung của chương trình. Đây là những phần không thể thiếu để đảm bảo sinh viên đạt được mục tiêu của chương trình. Các thành phần cốt lõi này thường bao gồm các học phần bắt buộc.

- Thể hiện đặc điểm và yêu cầu chung của lĩnh vực và ngành đào tạo: Phải rõ ràng về yêu cầu chuyên môn và nghiệp vụ trong lĩnh vực, nhóm ngành cũng như yêu cầu riêng của từng ngành. Liên tục cập nhật và điều chỉnh chương trình đào tạo để phản ánh các thay đổi trong lĩnh vực và ngành và tạo điều kiện cho sự linh hoạt để thích nghi với các xu hướng và yêu cầu mới.

- Quy định rõ thành phần bắt buộc và bổ trợ: Cần xác định các thành phần cốt lõi bắt buộc cho tất cả sinh viên cùng với các phần bổ trợ hoặc tự chọn để sinh viên có thể tùy chọn theo định hướng nghề nghiệp cá nhân. Đây có thể bao gồm các học phần về kiến thức cơ bản, kỹ năng chuyên môn, và các môn học bắt buộc liên quan đến mục tiêu chung của chương trình.

- Tạo điều kiện cho tính mềm dẻo: Cần phải định hướng và tạo điều kiện để sinh viên có thể xây dựng kế hoạch học tập cá nhân phù hợp với năng lực và điều kiện của bản thân Mỗi thành phần và học phần trong chương trình cần phải đề ra mục tiêu, yêu cầu đầu vào và đầu ra, số tín chỉ, nội dung, và đặc điểm chuyên môn để đảm bảo rằng chúng đóng góp vào việc thực hiện mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình.

- Yêu cầu cụ thể cho chương trình đào tạo đại học và chương trình chuyên sâu đặc thù bậc 7 bao gồm: Giáo dục đại cương bắt buộc bao gồm các môn như lý luận chính trị, pháp luật, giáo dục thể chất, và giáo dục quốc phòng - an ninh theo quy định hiện hành; Chương trình đào tạo song ngành cần phải cấu trúc để thể hiện rõ các thành phần chung và riêng của từng ngành trong trường hợp chương trình đào tạo có nhiều ngành chính - ngành phụ; Yêu cầu về thực tập: Đối với chương trình chuyên sâu đặc thù bậc 7, cần quy định yêu cầu về khối lượng thực tập tối thiểu là 8 tín chỉ.

3. Phương pháp giảng dạy và đánh giá kết quả học tập theo chương trình đào tạo giáo dục đại học

Phương pháp giảng dạy cần được thiết kế nhằm đặt người học vào trung tâm và xem họ là chủ thể chính của quá trình đào tạo. Phương pháp này khuyến khích sự chủ động và tinh thần tham gia của người học trong các hoạt động học tập, đồng thời hướng họ đến việc đạt được chuẩn đầu ra của từng học phần, thành phần và cả chương trình đào tạo.

Đánh giá kết quả học tập cần được thực hiện dựa trên chuẩn đầu ra, làm rõ mức độ đạt được của người học theo các cấp độ tư duy được quy định trong chuẩn đầu ra của từng học phần, thành phần và chương trình đào tạo.

Đánh giá kết quả học tập của người học phải bao gồm cả đánh giá quá trình và đánh giá tổng kết. Điều này sẽ là cơ sở để điều chỉnh hoạt động giảng dạy và học tập một cách kịp thời, thúc đẩy sự tiến bộ và hỗ trợ cho sự phát triển của người học. Ngoài ra, đánh giá cũng sẽ giúp cải tiến chương trình đào tạo và tổ chức thực hiện chương trình một cách hiệu quả.

Ngoài ra, quý bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết: Tiêu chuẩn đạt chuẩn cơ sở giáo dục Đại học (Thông tư 01/2024/TT-BGDĐT).

Nếu có bất cứ vấn đề pháp lý nào cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu tới địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng!