1. Khi nào chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu bị thu hồi?

Theo quy định tại Điều 125 Nghị định 24/2024/NĐ-CP thì trong quá trình thực hiện hoạt động đấu thầu, các thành viên của tổ chuyên gia và tổ thẩm định phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định được quy định trong Điều 16 của Luật Đấu thầu năm 2023. Bất kỳ hành vi vi phạm nào sẽ chịu sự xử lý nghiêm ngặt theo quy định tại khoản 1 của Điều này.

Hành vi vi phạm có thể dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng, bao gồm mất uy tín và tín dụng của tổ chuyên gia hoặc tổ thẩm định. Để đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình thầu cạnh tranh, cơ quan quản lý sẽ tiến hành thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn liên quan đến hoạt động đấu thầu của những cá nhân liên quan.

=> Các thành viên của tổ chuyên gia và tổ thẩm định tham gia vào quá trình đấu thầu phải chấp hành một cách nghiêm ngặt các quy định và nguyên tắc được quy định trong Điều 16 của Luật Đấu thầu 2023. Đặt ra một tiêu chuẩn cao về trung thực, minh bạch và tính công bằng trong mỗi khía cạnh của hoạt động đấu thầu. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra vi phạm các quy định này, cơ quan quản lý sẽ tiến hành xem xét và xử lý theo quy trình đã được quy định. Cụ thể, việc thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu sẽ là một biện pháp hợp lý và có hiệu quả nhằm đảm bảo tính minh bạch và truyền thông trong quá trình đấu thầu, cũng như là một cơ hội để bên vi phạm nhận thức và sửa đổi hành vi của mình.

Theo quy định của Luật Đấu thầu 2023, các hành vi vi phạm điều cấm trong quá trình thực hiện hoạt động đấu thầu sẽ chịu một biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt, đó là thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu. 

- Đưa, nhận, môi giới hối lộ: Bất kỳ hành động nào liên quan đến việc đưa, nhận hoặc môi giới hối lộ trong quá trình đấu thầu sẽ bị xem xét và xử lý nghiêm ngặt. Đây là một hành vi mà không chỉ gây tổn hại cho quá trình cạnh tranh mà còn phá vỡ tính công bằng và minh bạch của hệ thống.

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để gây ảnh hưởng, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu dưới mọi hình thức: Sử dụng quyền lợi cá nhân hoặc chức vụ để can thiệp vào quá trình đấu thầu một cách không công bằng và trái pháp luật là một hành vi mà cơ quan quản lý sẽ không chấp nhận. Không chỉ ảnh hưởng đến sự minh bạch của quá trình mà còn làm suy yếu sự tin cậy của toàn bộ hệ thống.

- Thông thầu bao gồm những hành vi tại khoản 3 Điều 16 Luật Đấu thầu 2023: Mọi hành vi liên quan đến thông thầu mà không tuân thủ các quy định tại khoản 3 của Điều 16 sẽ chịu sự xử lý nghiêm ngặt từ cơ quan quản lý. Việc này bao gồm việc sử dụng thông tin không công bằng, thiếu minh bạch để thuận lợi cho một bên tham gia trong quá trình đấu thầu.

- Trong quá trình đấu thầu, việc gian lận là một trong những vấn đề đáng lo ngại nhất mà cần phải được chú ý và xử lý một cách nghiêm túc. Khoản 4 của Điều 16 trong Luật Đấu thầu 2023 đã rõ ràng quy định về các hành vi gian lận và đưa ra các biện pháp phòng tránh và xử lý hợp lý nhằm bảo vệ tính công bằng và minh bạch trong quá trình thầu cạnh tranh.

- Bên cạnh đó, việc cản trở quá trình đấu thầu cũng là một vấn đề đáng quan ngại. Khoản 5 của Điều 16 tập trung vào các hành vi cản trở đấu thầu và xác định các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn và xử lý những hành vi này. Nhấn mạnh sự quan trọng của việc duy trì tính minh bạch và trung thực trong mỗi giai đoạn của quá trình đấu thầu.

- Không chỉ có vậy, việc bảo đảm công bằng và minh bạch cũng đòi hỏi sự tuân thủ chặt chẽ các quy định và nguyên tắc. Khoản 6 của Điều 16 luật Đấu thầu 2023 tập trung vào việc đánh giá và xử lý các hành vi không tuân thủ nguyên tắc này, nhấn mạnh rằng mọi bên tham gia đều phải tuân thủ các quy định về tính công bằng và minh bạch để đảm bảo sự công bằng và công khai trong môi trường đấu thầu.

- Trong quá trình đấu thầu, việc tiết lộ tài liệu và thông tin về quá trình lựa chọn nhà thầu và nhà đầu tư có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với tính minh bạch và công bằng của quá trình. Tuy nhiên, Điều 16 của Luật Đấu thầu 2023 đã quy định rõ ràng các trường hợp ngoại lệ, trong đó việc cung cấp thông tin là hợp lệ, như theo quy định tại điểm a, b, c, d. Nhấn mạnh sự cần thiết của việc duy trì sự minh bạch và đảm bảo tính công bằng trong mỗi bước tiến của quá trình đấu thầu.

- Một vấn đề khác cần chú ý là chuyển nhượng thầu, một hoạt động có thể dẫn đến sự biến động và không chắc chắn trong quá trình thầu cạnh tranh. Khoản 8 của Điều 16 trong Luật Đấu thầu 2023 đã quy định rõ ràng các trường hợp và điều kiện mà việc chuyển nhượng thầu có thể được thực hiện một cách hợp pháp và minh bạch.

- Cuối cùng, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu trước khi xác định được nguồn vốn là một vấn đề phức tạp mà cần phải được giải quyết một cách cẩn thận. Khoản 3 của Điều 39 trong Luật Đấu thầu 2023 đã quy định các quy trình và điều kiện để tổ chức lựa chọn nhà thầu trong tình huống này, đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình.

 

2. Quy định về thủ tục thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu

Dựa trên quy định tại khoản 2 của Điều 10 trong Thông tư số 02/2024/TT-BKHĐT, quy trình thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu được mô tả như sau:

- Trong khoảng thời gian không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu, cơ quan có thẩm quyền sẽ gửi quyết định thu hồi chứng chỉ đến cá nhân bị thu hồi. Đồng thời, thông tin về quyết định này sẽ được công bố trên Hệ thống và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhằm đảm bảo tính minh bạch và công khai trong quá trình thực hiện quy trình.

- Cá nhân bị thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu phải hoàn trả bản gốc của chứng chỉ cho cơ quan ra quyết định thu hồi. Thời hạn cho việc này là không quá 5 ngày làm việc, tính từ ngày cá nhân nhận được quyết định thu hồi. Nhấn mạnh sự nghiêm túc và tuân thủ đối với quy trình thu hồi chứng chỉ, giúp duy trì tính chính xác và hiệu quả của quá trình quản lý chứng chỉ trong lĩnh vực đấu thầu.

- Trong trường hợp cá nhân bị thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu và không tuân thủ yêu cầu hoàn trả chứng chỉ, cơ quan cấp chứng chỉ sẽ tiến hành hủy chứng chỉ này. Sau đó, cơ quan sẽ thông báo cho cá nhân bị hủy chứng chỉ và công bố thông tin này trên Hệ thống và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Đồng thời, thông tin về việc hủy chứng chỉ cũng sẽ được gửi đến Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tiến hành tổng hợp và theo dõi tình hình.

- Trên Hệ thống, thông tin về cá nhân bị thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu sẽ được cập nhật để thể hiện trạng thái "chứng chỉ bị thu hồi". Nhằm đảm bảo tính minh bạch và sự công khai trong việc quản lý thông tin liên quan đến chứng chỉ đấu thầu, giúp cộng đồng đấu thầu và các bên liên quan có cái nhìn chính xác và đầy đủ về trạng thái của cá nhân đó. Đồng thời, việc này cũng giúp quản lý dễ dàng theo dõi và kiểm soát các hoạt động liên quan đến cá nhân đã bị thu hồi chứng chỉ.

 

3. Ai không bắt buộc phải có chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu?

Điều 19 Nghị định 24/2024/NĐ-CP quy định để trở thành thành viên của tổ chuyên gia hoặc tổ thẩm định, các ứng viên cần đáp ứng một số yêu cầu cụ thể sau đây:

- Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu: Trừ trường hợp được quy định tại khoản 2 và khoản 3 của Điều này, các ứng viên cần phải có chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu. Đảm bảo rằng họ đã được đào tạo và có kiến thức cần thiết để thực hiện công việc đấu thầu một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.

- Tốt nghiệp đại học trở lên: Yêu cầu này đảm bảo rằng các ứng viên đã có nền tảng học vấn đủ để hiểu và thực hiện các nhiệm vụ phức tạp liên quan đến đấu thầu.

- Năng lực hành vi dân sự đầy đủ: Các ứng viên không chỉ cần có kiến thức về pháp luật mà còn cần phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật. Đảm bảo tính trung thực và trách nhiệm của họ trong việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến đấu thầu, đồng thời đảm bảo rằng họ không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Kinh nghiệm làm việc: Các ứng viên cần có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong một trong các lĩnh vực liên quan đến nội dung pháp lý, kỹ thuật, tài chính của gói thầu. Kinh nghiệm này có thể được chứng minh thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến kỹ thuật, tài chính hoặc pháp lý trong các hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và các công việc tương tự. Đảm bảo rằng các thành viên của tổ chuyên gia hoặc tổ thẩm định có đủ kinh nghiệm và kỹ năng để thực hiện công việc đấu thầu một cách hiệu quả và chuyên nghiệp.

Trong quá trình thẩm định kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo nhiệm vụ được giao (ngoại trừ tư vấn đấu thầu), không yêu cầu bắt buộc các cá nhân thực hiện phải có chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu. Nhằm đảm bảo rằng quá trình lựa chọn nhà thầu diễn ra một cách linh hoạt và hiệu quả nhất, không gò ép theo tiêu chuẩn chứng chỉ mà tập trung vào khả năng và kinh nghiệm thực tế của các cá nhân liên quan.

Trong trường hợp cần sự tư vấn từ các chuyên gia chuyên ngành, không bắt buộc các chuyên gia này phải có chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu. Nhấn mạnh sự linh hoạt và đa dạng trong việc hợp tác với các chuyên gia đa ngành trong quá trình lựa chọn nhà thầu, tạo điều kiện cho việc sử dụng kiến thức và kinh nghiệm đa dạng để đảm bảo sự chuyên nghiệp và hiệu quả trong quá trình đấu thầu.

Trong lĩnh vực y tế, khi chủ đầu tư không có đủ nhân sự để đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 1, việc lựa chọn nhà thầu tư vấn để thành lập tổ chuyên gia và tổ thẩm định là một giải pháp phù hợp. Tuy nhiên, nếu không thể chọn được nhà thầu tư vấn, chủ đầu tư vẫn có quyền huy động nhân sự từ các bác sĩ, dược sĩ, cán bộ quản lý hoặc mời các chuyên gia từ Sở Y tế, Bộ Y tế và các tổ chức tương đương tham gia vào các tổ chuyên gia và tổ thẩm định mà không cần tuân thủ yêu cầu tại điểm a và điểm b của khoản 1.

Trong việc tổ chức lựa chọn nhà thầu, mục tiêu hàng đầu là đảm bảo quá trình đấu thầu diễn ra một cách cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế, cũng như đảm bảo trách nhiệm giải trình trong mọi quyết định được đưa ra. Để đảm bảo rằng quá trình đấu thầu được tiến hành một cách minh bạch và chuyên nghiệp nhất, từ đó tạo ra sự tin cậy và uy tín trong cộng đồng y tế và xã hội.

=> Do đó, trong quá trình thẩm định kế hoạch tổng thể và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, cũng như khi các chuyên gia chuyên ngành tham gia đóng góp ý kiến trong quá trình đấu thầu, không yêu cầu bắt buộc họ phải có chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu. Nhấn mạnh sự quan trọng của việc đảm bảo tính đa dạng và linh hoạt trong quá trình đấu thầu, đồng thời tôn trọng và tận dụng tối đa kiến thức và kinh nghiệm của mỗi cá nhân và chuyên gia trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Khóa học cấp chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán gồm các khoá nào. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.