1. Hiểu như thế nào về Chứng chỉ chuyên môn về Chứng khoán ?

Chứng chỉ chuyên môn về Chứng khoán, một chứng chỉ quan trọng trong lĩnh vực tài chính, đã được chi tiết và mô tả trong khoản 3 Điều 2 của Thông tư 197/2015/TT-BTC. Đây là một văn bằng được cấp bởi Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán, một cơ quan trực thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Chứng chỉ chuyên môn về Chứng khoán có vai trò quan trọng trong việc xác định và chứng nhận năng lực chuyên môn của cá nhân trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Để nhận được chứng chỉ này, người ta phải đáp ứng các yêu cầu về kiến thức và kỹ năng thông qua các cuộc kiểm tra trình độ chuyên môn về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Quá trình kiểm tra trình độ chuyên môn nhằm đảm bảo rằng những người sở hữu chứng chỉ này đã đủ kiến thức và hiểu biết sâu sắc về các khía cạnh của chứng khoán, bao gồm cả quy định pháp luật, phân tích tài chính, phân tích kỹ thuật, quản lý rủi ro, và các nguyên tắc đạo đức và chuẩn mực nghề nghiệp.

Chứng chỉ chuyên môn về Chứng khoán không chỉ là một công cụ để đánh giá và xác định năng lực chuyên môn của cá nhân, mà còn là một tiêu chuẩn quan trọng trong ngành chứng khoán. Việc sở hữu chứng chỉ này sẽ tạo ra sự tin tưởng và sự uy tín trong việc thực hiện các hoạt động liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán. Ngoài ra, chứng chỉ chuyên môn về Chứng khoán cũng có thể là một yếu tố quan trọng trong việc tuyển dụng và thăng tiến trong lĩnh vực tài chính. Các tổ chức tài chính, ngân hàng, công ty chứng khoán và các tổ chức tài chính khác thường đánh giá cao người có chứng chỉ này và ưu tiên tuyển dụng những cá nhân đã đạt được chứng chỉ này.

Từ đó, chứng chỉ chuyên môn về Chứng khoán không chỉ là một văn bằng đơn thuần, mà còn là một dấu hiệu cho thấy cá nhân đã đủ kiến thức và năng lực để hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Sở hữu chứng chỉ này sẽ mang lại lợi ích không chỉ cho cá nhân mà còn cho các tổ chức và cả hệ thống tài chính nói chung, đóng góp vào sự phát triển và ổn định của thị trường chứng khoán.

 

2. Khóa học cấp chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán bao gồm những khoá nào?

Khóa học cấp chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán là một chương trình đào tạo quan trọng, được quy định chi tiết trong khoản 1 Điều 9 của Thông tư 197/2015/TT-BTC. Chương trình này bao gồm một số khóa học chính với mục tiêu cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

- Đầu tiên, khóa học "Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán" nhằm giới thiệu các khái niệm và nguyên tắc cơ bản về chứng khoán và hoạt động của thị trường chứng khoán. Học viên sẽ được tìm hiểu về cơ cấu và chức năng của thị trường chứng khoán, các loại chứng khoán, và quy trình giao dịch trên thị trường.

- Tiếp theo, khóa học "Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán" tập trung vào việc giảng dạy về hệ thống pháp luật liên quan đến chứng khoán và quy định của thị trường chứng khoán. Học viên sẽ được nắm vững các quy định về pháp lý, quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan, cũng như các quy trình và thủ tục hành chính liên quan đến chứng khoán.

- Khóa học "Phân tích và đầu tư chứng khoán" tập trung vào phương pháp phân tích tài chính và các công cụ đầu tư chứng khoán. Học viên sẽ được hướng dẫn về cách phân tích dữ liệu tài chính, đánh giá doanh nghiệp và lựa chọn cổ phiếu để đầu tư. Ngoài ra, họ cũng sẽ tìm hiểu về các chiến lược và kỹ thuật giao dịch chứng khoán.

- Khóa học "Môi giới chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán" tập trung vào vai trò của môi giới và các nhà tư vấn trong thị trường chứng khoán. Học viên sẽ được hướng dẫn về quy trình môi giới chứng khoán, các dịch vụ môi giới và tư vấn đầu tư, cũng như về quản lý rủi ro và quy định nghề nghiệp trong lĩnh vực này.

- Khóa học "Tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành chứng khoán" tập trung vào vai trò của các tư vấn tài chính và công việc bảo lãnh phát hành chứng khoán. Học viên sẽ được hướng dẫn về quy trình tư vấn tài chính, các yêu cầu bảo lãnh phát hành chứng khoán, và các quy định liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.

- Khóa học "Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp" nhằm cung cấp kiến thức về cách phân tích và đánh giá báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Học viên sẽ được hướng dẫn về cách đọc,phân tích và hiểu các thành phần quan trọng trong báo cáo tài chính, như báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo tài sản, cũng như các chỉ số tài chính quan trọng.

- Khóa học "Quản lý quỹ và tài sản" tập trung vào cách quản lý và đầu tư các quỹ và tài sản trong lĩnh vực chứng khoán. Học viên sẽ được hướng dẫn về các phương pháp quản lý rủi ro, phân bổ tài sản, và các chiến lược đầu tư hiệu quả. Họ cũng sẽ tìm hiểu về quy định và quản lý các quỹ đầu tư và quỹ ETF.

- Cuối cùng, khóa học "Chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh" tập trung vào các loại chứng khoán phái sinh và hoạt động của thị trường chứng khoán phái sinh. Học viên sẽ được tiếp cận với các sản phẩm phái sinh như hợp đồng tương lai, hợp đồng chênh lệch, và các chiến lược giao dịch phái sinh. Họ cũng sẽ tìm hiểu về cách quản lý rủi ro và các quy định liên quan đến thị trường chứng khoán phái sinh.

Qua các khóa học này, chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán cung cấp cho học viên kiến thức sâu rộng và kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Chứng chỉ này có giá trị cao trong việc xác định năng lực và khả năng của cá nhân, đồng thời là một tiêu chuẩn quan trọng cho việc tuyển dụng và thăng tiến trong ngành tài chính và chứng khoán.

 

3. Người dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán có cần phải có đủ các chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán không?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư 197/2015/TT-BTC, người dự thi sát hạch để được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán cần phải đáp ứng một số yêu cầu liên quan đến chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán. Quy định này được trình bày như sau:

- Người dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán phải có đủ các chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán. Điều này có nghĩa là họ đã hoàn thành các khóa học cấp chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán hoặc đã có các văn bằng được miễn chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán phù hợp với loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán mà họ đăng ký dự thi sát hạch. Quy định chi tiết về việc này được nêu tại Điều 4 của Thông tư.

- Đối với người nước ngoài, nếu họ đã có chứng chỉ hành nghề chứng khoán hợp pháp ở nước ngoài hoặc tài liệu tương đương chứng minh rằng họ được phép hành nghề chứng khoán hợp pháp ở nước ngoài, hoặc họ đã có chứng chỉ chuyên môn về thị trường chứng khoán, thì chỉ cần thi sát hạch phần pháp luật về chứng khoán của Việt Nam.

- Người dự thi sát hạch cần nộp hồ sơ đăng ký dự thi sát hạch theo quy định tại Điều 12 của Thông tư và đóng đủ lệ phí dự thi sát hạch theo quy định.

Người dự thi có thể có đủ các chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán. Điều này có nghĩa là họ đã hoàn thành các khóa học cấp chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán. Qua việc hoàn thành các khóa học này, người dự thi sẽ có kiến thức về các quy định, quy tắc và phương pháp trong lĩnh vực chứng khoán, từ đó chuẩn bị tốt hơn cho việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Người dự thi có thể có các văn bằng được miễn chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán phù hợp với loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán mà họ đăng ký dự thi sát hạch theo quy định. Điều này có nghĩa là nếu người dự thi đã có các văn bằng khác liên quan đến lĩnh vực chứng khoán và được cơ quan có thẩm quyền công nhận, họ có thể được miễn chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán tương ứng. Tuy nhiên, việc miễn chứng chỉ này chỉ áp dụng khi nó phù hợp với loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán mà người dự thi đăng ký dự thi sát hạch.

Vì vậy, theo quy định hiện hành, người dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán chỉ cần có các văn bằng được miễn chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán phù hợp với loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán mà họ đăng ký dự thi sát hạch theo quy định, hoặc đã hoàn thành các khóa học cấp chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán.

Xem thêm >> Chứng chỉ chứng khoán (STOCK CERTIFICATE) là gì ?

Còn khúc mắc, hãy liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.