1. Định nghĩa về chứng chỉ tiền gửi (CERTIFICATE OF DEPOSIT - CD)

Biên nhận tiền gửi có kỳ hạn (Certificate of Deposit - CD) là một loại chứng chỉ được phát hành bởi ngân hàng trong một khoảng thời gian cụ thể và thường được trả lãi theo một lãi suất cố định. Chứng chỉ này có thể có tính chuyển nhượng hoặc không thể chuyển nhượng, và có thời hạn từ 7 ngày đến 7 năm hoặc lâu hơn, được trả lãi theo lãi suất thị trường.Chứng chỉ tiền gửi (Certificate of Deposit - CD) là một loại công cụ tài chính mà người gửi tiền (như cá nhân hoặc tổ chức) gửi tiền vào một ngân hàng hoặc cơ sở tài chính khác với một khoản tiền cố định và thời gian nhất định. CD được coi là một hình thức đầu tư an toàn và có lợi suất cố định.

Khi mua một chứng chỉ tiền gửi, người gửi tiền và ngân hàng (hoặc cơ sở tài chính) ký kết một hợp đồng, trong đó người gửi tiền cam kết để gửi một số tiền nhất định trong một khoảng thời gian xác định. Trái lại, ngân hàng cam kết trả lại số tiền gốc và lãi suất đã được thỏa thuận khi hợp đồng đáo hạn. Thời gian gửi tiền của một CD có thể kéo dài từ vài tuần đến vài năm, và lãi suất được xác định dựa trên mức độ rủi ro và thời gian gửi tiền. Thông thường, lãi suất của CD cao hơn so với tài khoản tiết kiệm thông thường, nhưng nó cũng phụ thuộc vào tình hình thị trường và chính sách của ngân hàng. Tiền lãi thu được từ CD của khách hàng là công cụ nợ không thể chuyển nhượng và được bảo hiểm bởi Tiền gửi liên bang (Federal Deposit Insurance Corporation - FDIC) với mức bảo hiểm lên đến 100.000 USD cho cả gốc và lãi suất. Lãi suất được ghi như lãi suất hàng năm, và lãi suất thực hiện tác động của việc tích lũy lãi suất (lãi kép).

Từ năm 1983, khi lãi suất tiền gửi kỳ hạn được nới lỏng và các quy định về tiền gửi tối thiểu giảm, CD đã trở thành một lựa chọn đầu tư phổ biến đối với khách hàng. Ngân hàng và tổ chức tiết kiệm cũng phát hành CD không có tiền lãi, nghĩa là không trả lãi suất cho đến khi đáo hạn, tương tự như trái phiếu không có tiền lãi (zero-coupon bonds). CD có thể chuyển nhượng có số tiền gốc lớn, thường từ 100.000 USD trở lên, và có thể được bán cho một chủ sở hữu mới trước khi đáo hạn. Thị trường giao dịch CD chuyển nhượng thường tập trung vào các nhà đầu tư tổ chức hơn là cá nhân.

Tuy nhiên, việc rút tiền từ CD trước khi đáo hạn có thể phát sinh tiền phạt rút tiền sớm, thường là mất một phần tiền lãi. Mức phạt này được xác định bởi ngân hàng phát hành hoặc tổ chức tiết kiệm. Chứng chỉ tiền gửi (Certificate of Deposit - CD) là một công cụ tài chính trong đó người gửi tiền cam kết để gửi một số tiền trong một khoảng thời gian nhất định với một lãi suất cố định. Nó là một hình thức đầu tư an toàn và mang lại lợi suất cố định cho người gửi tiền.

 

2. Đặc điểm của chứng chỉ tiền gửi

Chứng chỉ tiền gửi (Certificate of Deposit - CD) có các đặc điểm sau:

- Thời hạn: CD là một công cụ vay nợ ngắn hạn mà người gửi tiền mua từ ngân hàng hoặc tổ chức tiết kiệm. Thời hạn của CD có thể linh hoạt và không bị hạn chế, tuy nhiên, theo quy định của Cục Dự trữ Liên bang (Federal Reserve), CD không được có thời hạn dưới 7 ngày. Phần lớn CD có thời hạn dưới 1 năm, trong khi CD có thời hạn lâu hơn một năm được gọi là CD kỳ hạn (long-term CD).

- Lãi suất: CD có lãi suất đã được định trước và được trả theo một tỷ lệ lãi suất cố định. Thông thường, lãi suất của CD được tính theo năm thương mại. CD dài hạn phát hành ở Mỹ thường trả lãi bán niên, có nghĩa là mỗi năm tính là 360 hoặc 365 ngày thương mại.

- Bảo hiểm: Ở Mỹ, CD được phát hành bởi ngân hàng và có giá trị được bảo hiểm bởi Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (Federal Deposit Insurance Corporation - FDIC) lên đến 100.000 USD cho mỗi người gửi. Điều này mang lại sự an tâm cho người gửi về việc bảo vệ vốn và lợi tức của họ.

- Phí rút tiền trước hạn: Nếu người gửi muốn rút tiền từ CD trước khi đáo hạn, có thể phát sinh phí rút tiền sớm. Phí này thường được xác định bởi ngân hàng phát hành CD hoặc tổ chức tiết kiệm và được thông báo cho người gửi từ trước.

- Chuyển nhượng: Một số CD có thể có tính chuyển nhượng, có nghĩa là người gửi có thể bán hoặc chuyển nhượng CD cho một chủ sở hữu mới trước khi đáo hạn. Thị trường giao dịch CD chuyển nhượng thường tập trung vào các nhà đầu tư tổ chức hơn là cá nhân.

- Lợi ích không trả lãi: Một số ngân hàng và tổ chức tiết kiệm có thể phát hành CD không có lãi suất, tức là không trả lãi suất cho đến khi đáo hạn. Loại CD này tương tự như trái phiếu không có tiền lãi (zero-coupon bonds) và thường được sử dụng cho mục đích đầu tư dài hạn.

=> CD là một công cụ vay nợ ngắn hạn được phát hành bởi ngân hàng hoặc tổ chức tiết kiệm, trong đó người gửi tiền mua CD và nhận lãi suất đã định trước. CD có đặc điểm thời hạn linh hoạt, với phần lớn có thời hạn dưới 1 năm và một số có thời hạn lâu hơn một năm (CD kỳ hạn). Lãi suất của CD được tính theo năm thương mại và thường được trả bán niên. CD được bảo hiểm bởi Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) với giá trị lên đến 100.000 USD cho mỗi người gửi, mang lại sự an tâm về bảo vệ vốn và lợi tức. Rút tiền từ CD trước khi đáo hạn có thể phát sinh phí rút tiền sớm, và một số CD có tính chuyển nhượng cho phép bán hoặc chuyển nhượng cho chủ sở hữu mới. Và CD là một công cụ đầu tư phổ biến cho người gửi tiền, mang lại lợi tức đáng kể và đảm bảo an toàn vốn thông qua bảo hiểm. Qua các đặc điểm của nó, CD cung cấp một lựa chọn linh hoạt và đáng tin cậy cho việc quản lý tài chính cá nhân hoặc tổ chức.

 

3. Phân loại chứng chỉ tiền gửi

Chứng chỉ tiền gửi (Certificate of Deposit - CD) được phân loại thành hai loại chính: không thể chuyển nhượng (nonnegotiable) và có thể chuyển nhượng (negotiable).

- Chứng chỉ tiền gửi không thể chuyển nhượng:

+ Đặc điểm: Loại CD này không thể được chuyển nhượng hoặc bán trên thị trường tiền tệ trước ngày đáo hạn.

+ Quyền lợi: Người gửi tiền phải chờ đến ngày đáo hạn để thu lại số tiền gốc và lãi suất đã thỏa thuận.

+ Rủi ro rút trước hạn: Nếu người gửi tiền quyết định rút tiền trước hạn, thường sẽ phải đối mặt với khoản phạt rút trước hạn hoặc chỉ nhận được lãi suất thấp.

+ Lợi ích: Được hưởng lãi suất cố định và an toàn trong thời gian gửi tiền.

- Chứng chỉ tiền gửi có thể chuyển nhượng:

+ Đặc điểm: Loại CD này cho phép người gửi tiền ban đầu hoặc người chủ sở hữu tiếp theo chuyển nhượng chứng chỉ trước ngày đáo hạn.

+ Thị trường tiền tệ: Chứng chỉ tiền gửi có thể chuyển nhượng trở thành một hàng hóa quan trọng trong thị trường tiền tệ, và có thể được mua bán trên thị trường trước ngày đáo hạn.

+ Quyền lợi: Người gửi tiền có khả năng bán chứng chỉ tiền gửi để thu lại số tiền trước thời điểm đáo hạn.

+ Lợi ích: Tính linh hoạt và khả năng chuyển nhượng mang lại cơ hội tài chính linh hoạt hơn và khả năng tiếp cận vốn dễ dàng hơn cho người gửi tiền.

Những ngân hàng thương mại và cơ sở tài chính khác thường là những đơn vị chính phát hành chứng chỉ tiền gửi. Nhà đầu tư chính vào chứng chỉ tiền gửi bao gồm các công ty đầu tư và các quỹ đầu tư thị trường tiền tệ. Các ngân hàng, các bộ phận tín thác của ngân hàng, các tổ chức đô thị và các công ty khác cũng đầu tư vào chứng chỉ tiền gửi, tuy nhiên, tỷ lệ đầu tư của họ thường ít hơn so với các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Trong nền kinh tế Việt Nam, chứng chỉ tiền gửi được phát hành rộng rãi và chủ yếu nắm giữ bởi các cá nhân nhà đầu tư.

Quý khách hàng có nhu cầu thì tham khảo thêm nội dung bài viết sau của công ty Luật Minh khuê: Chứng chỉ năng lực xây dựng là gì? Lĩnh vực hoạt động của chứng chỉ năng lực xây dựng

 

4. Một số thuật ngữ liên quan đến chứng chỉ tiền gửi

4.1 Chứng chỉ tiền gửi lớn là gì?

Chứng chỉ tiền gửi lớn (JUMBO CERTIFICATE OF DEPOSIT) là chứng chỉ tiền gửi có lợi suất cao với số tiền gốc là $100,000 hoặc nhiều hơn, trả lãi suất được điều chỉnh hàng tuần theo lãi suất thị trường tiền tệ. Chứng chỉ tiền gửi lớn có thể được phát hành dưới hình thức có thể chuyển nhượng, tức là có thể chuyển cho chủ sở hữu mới trước khi đáo hạn, mặc dù nhiều CD lớn không thể chuyển nhượng, số tiền gốc của CD trên giới hạn $100,000 đối với bảo hiểm tiền gửi liên bang thì không được bảo hiểm, rủi ro được bù trừ bởi lợi suất cao hơn, làm cho những CD này thu hút những phương tiện đầu tư đối với các công ty, các quỹ lương hưu và những nhà đầu tư định chế khác, đang tìm kiếm lợi nhuận cao hơn của những CD ngắn hạn trên thị trường tiền tệ.

 

4.2 Chứng chỉ tiền gửi hoa kỳ là gì?

Chứng chỉ tiền gửi hoa kỳ (YANKEE CERTIFICATE OF DEPOSIT) là tiền gửi kỳ hạn khả nhượng được phát hành tại Mỹ bởi người vay nước ngoài, thường với mệnh giá là $1 triệu đến $5 triệu. Những chứng chỉ này trả lãi suất cố định hoặc lãi suất thay đổi cho một kỳ đáo hạn cụ thể, thường dưới 12 tháng, và được bán trực tiếp hoặc thông qua nhà giao dịch. Những chứng chỉ này là những khoản nợ không được bảo đảm của định chế phát hành.

YEN đơn vị tiền tệ của Nhật.

 

4.3 Chứng chỉ tiền gửi với lãi suất thả nổi là gì?

Chứng chỉ tiền gửi với lãi suất thả nổi (FLOATING RATE CERTIFICATE OF DEPOSIT) là chứng chỉ tiền gửi (CD) bằng đôla có mệnh giá lớn trả với lãi suất gắn với lãi suất thị trường tiền tệ. Thường được sử dụng trong thị trường Châu Âu để cung cấp khoản vay liên ngân hàng, chứng chỉ tiền gửi với lãi suất thả nổi, hoặc công cụ nợ với lãi suất thả nổi thường có mệnh giá theo đơn vị $250,000, với phiếu lãi suất gắn với Lãi suất Liên ngân hàng London (LIBOR) sáu tháng.

 

4.4 Chứng chỉ tiền gửi Mỹ (ADR) là gì?

Chứng chỉ tiền gửi Mỹ (American Depository Receipt - ADR) là một chứng khoán do ngân hàng Mỹ phát hành cho người Mỹ được đảm bảo bằng cổ phần của một công ty nước ngọài mà ngân hàng này nắm giữ. Người nắm giữ ADR có quyền được chia cổ tức của công ty nước ngoài. Chính ADR cũng được mua đi bán lại. Lợi thế của loại chứng khoán này là cho phép công ty nước ngoài tiếp cận được thị trường vốn ở Mỹ và đáp ứng được nhu cầu của người Mỹ về các loại cổ phần "mạnh" dễ mua bán.

Công ty Luật Minh Khuê mong muốn gửi đến quý khách hàng những thông tin tư vấn hữu ích. Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, hãy liên hệ với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Hoặc quý khách hàng gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc nhanh chóng. Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng!