1. Chương trình giáo dục phổ thông lớp 12 sẽ thay đổi bắt đầu từ năm học nào?

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT thì chương trình giáo dục phổ thông đã được tổ chức một cách cẩn thận và có kế hoạch, theo một lộ trình rõ ràng như sau:

- Bắt đầu từ năm học 2020-2021, chương trình đã được triển khai cho lớp 1, mở ra cánh cửa cho sự khám phá và học hỏi đầu tiên của các em học sinh.

- Tiếp theo, vào năm học 2021-2022, chương trình mở rộng đến lớp 2 và lớp 6, tạo điều kiện cho sự phát triển tiếp cận kiến thức sâu hơn và trải nghiệm học tập đa dạng.

- Đến năm học 2022-2023, sự tiến bộ tiếp tục với lớp 3, lớp 7 và lớp 10 tham gia vào hành trình học tập, chứng tỏ cam kết của hệ thống giáo dục trong việc phát triển kiến thức và kỹ năng cho học sinh.

- Năm học 2023-2024 chứng kiến sự gia nhập của lớp 4, lớp 8 và lớp 11 vào chương trình, đồng thời mở ra những cơ hội mới và thách thức để học sinh vươn lên và phát triển.

- Cuối cùng, vào năm học 2024-2025, chương trình hoàn thiện với việc tích hợp lớp 5, lớp 9 và lớp 12, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong sự hoàn thiện và chuẩn bị cho học sinh bước vào giai đoạn mới trong cuộc sống.

=> Theo quy định mới được áp dụng, từ năm học 2024-2025, chương trình giáo dục phổ thông dành cho học sinh lớp 12 sẽ trải qua một giai đoạn đổi mới. Đồng nghĩa với việc Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành thay đổi sách giáo khoa và nội dung học tập trong chương trình của lớp 12 vào năm học tới. Một sự đổi mới đáng chú ý, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc cập nhật và nâng cao chất lượng giáo dục tại cấp độ trung học phổ thông.

 

2. Danh mục sách giáo khoa lớp 12 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông

Theo quy định chi tiết được nêu tại Điều 2 của Quyết định số 88/QĐ-BGDĐT năm 2024, có thể thấy một bước đi quan trọng trong việc cải thiện chất lượng giáo dục tại cơ sở giáo dục phổ thông, đặc biệt là đối với học sinh lớp 12.

Từ năm 2024, danh mục sách giáo khoa dành cho lớp 12 sẽ được mở rộng và bổ sung với tổng cộng 39 sách giáo khoa. Cho thấy sự cam kết của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc cung cấp một nguồn tài liệu đa dạng và phong phú, giúp học sinh tiếp cận kiến thức một cách toàn diện và sâu sắc hơn.

> > > Danh mục sách giáo khoa được ban hành kèm với Quyết định 88/QĐ-BGDĐT năm 2024 

 

3. Thẩm quyền quyết định việc lựa chọn sách giáo khoa sử dụng ổn định trong cơ sở giáo dục phổ thông?

Điều 32 Luật giáo dục 2019 quy định hệ thống sách giáo khoa trong giáo dục phổ thông được quy định một cách tỉ mỉ và toàn diện nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục và sự công bằng trong việc tiếp cận tri thức cho tất cả các học sinh. 

- Sách giáo khoa được thiết kế để phản ánh đầy đủ nội dung của chương trình giáo dục phổ thông, rõ ràng và cụ thể trong việc thúc đẩy mục tiêu, nội dung, phẩm chất, và năng lực mà học sinh cần đạt được. Không chỉ là công cụ giảng dạy mà còn là hướng dẫn về phương pháp dạy học và đánh giá chất lượng giáo dục. Sách giáo khoa không chứa bất kỳ định kiến nào về dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, giới tính, độ tuổi hoặc địa vị xã hội của học sinh. Hơn nữa, chúng được cung cấp dưới nhiều dạng như sách in, sách chữ nổi Braille, và sách điện tử, nhằm phục vụ cho mọi nhu cầu học tập và khuyết tật.

- Mỗi môn học sẽ có ít nhất một cuốn sách giáo khoa, đảm bảo rằng mọi khía cạnh của chương trình đều được phủ sóng một cách đầy đủ. Quá trình biên soạn sách giáo khoa được thực hiện một cách cởi mở và hợp tác từ nhiều tác giả và chuyên gia khác nhau, nhằm đảm bảo tính đa dạng và sự phản ánh chính xác của kiến thức. Xuất bản sách giáo khoa được tiến hành theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính minh bạch và đáng tin cậy của quá trình này.

- Quyết định về việc lựa chọn sách giáo khoa được ổn định trong cơ sở giáo dục phổ thông tại cấp tỉnh là một quy trình quan trọng, được thực hiện theo hướng dẫn cụ thể từ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đảm bảo rằng mọi quyết định được đưa ra sẽ được dựa trên tiêu chí chất lượng và phù hợp với nhu cầu cụ thể của cộng đồng học sinh tại địa phương.

- Tài liệu giáo dục địa phương là kết quả của quá trình biên soạn cẩn thận, được tổ chức và thực hiện bởi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Chúng được thiết kế để đáp ứng nhu cầu đặc biệt và phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng địa phương. Trước khi được sử dụng, tài liệu này sẽ trải qua quá trình thẩm định kỹ lưỡng từ hội đồng thẩm định cấp tỉnh và được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, đảm bảo tính chính xác và hiệu quả của nội dung giáo dục.

Hội đồng quốc gia về thẩm định sách giáo khoa, do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập, là một tổ chức quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng sách giáo khoa và tính phù hợp với quy định của hệ thống giáo dục quốc gia. Hội đồng này hoạt động tại mỗi môn học và tại mỗi cấp học, mang lại sự đa dạng và sâu sắc trong quá trình thẩm định sách giáo khoa.

Hội đồng được tổ chức với sự tham gia của các thành viên đa dạng, bao gồm nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhà khoa học có kinh nghiệm, và đại diện từ các cơ quan, tổ chức có liên quan. Điều quan trọng là ít nhất một phần ba tổng số thành viên của Hội đồng là những nhà giáo đang hoạt động tại cấp học tương ứng, đảm bảo sự gắn kết với thực tế và nhu cầu của từng cấp học.

Tất cả Hội đồng và các thành viên của nó đều phải chịu trách nhiệm một cách toàn diện về nội dung và chất lượng của quá trình thẩm định. Đảm bảo rằng mọi quyết định và đề xuất được đưa ra từ Hội đồng đều được đánh giá một cách cẩn thận và chuyên nghiệp, nhằm tạo ra những sách giáo khoa chất lượng và phù hợp nhất cho cộng đồng học sinh.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đảm nhận vai trò quan trọng trong việc quản lý và định hình sách giáo khoa cho giáo dục phổ thông, đồng thời chịu trách nhiệm phê duyệt những sách giáo khoa được sử dụng tại các cơ sở giáo dục phổ thông. Quyết định cuối cùng về việc sử dụng sách giáo khoa đó sẽ dựa trên kết quả thẩm định của Hội đồng quốc gia, một cơ quan chuyên môn uy tín và có thẩm quyền trong lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng có trách nhiệm đề xuất và quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn và chỉnh sửa sách giáo khoa, nhằm đảm bảo chất lượng và tính chuyên nghiệp của nội dung giáo dục. Nhiệm vụ của Bộ trưởng cũng bao gồm việc đưa ra các quy định liên quan đến việc lựa chọn sách giáo khoa tại cơ sở giáo dục phổ thông, đảm bảo sự nhất quán và công bằng trong quá trình này.

Đồng thời, Bộ trưởng cũng quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, phương thức hoạt động, tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu thành viên của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa, cũng như hội đồng thẩm định cấp tỉnh. Đảm bảo tính đa dạng và chuyên môn trong quá trình thẩm định và lựa chọn sách giáo khoa, từng bước đóng góp vào sự hoàn thiện của hệ thống giáo dục phổ thông.

=> Theo quy định, quyền quyết định về việc lựa chọn sách giáo khoa được sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Tuy nhiên, quyết định này phải tuân thủ đúng quy định và hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhấn mạnh vai trò quan trọng của cấp tỉnh trong việc tạo ra môi trường học tập chất lượng và phù hợp với nhu cầu cụ thể của cộng đồng học sinh, đồng thời đảm bảo tính nhất quán và đồng nhất của hệ thống giáo dục trên toàn quốc.

Bên cạnh các trách nhiệm đã nêu, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo còn có những nhiệm vụ quan trọng khác nhằm đảm bảo sự hoạt động suôn sẻ và chất lượng của hệ thống giáo dục phổ thông. Cụ thể:

+ Chịu trách nhiệm chung về việc quản lý và phát triển sách giáo khoa trong giáo dục phổ thông. Bao gồm việc đảm bảo sự đa dạng và phong phú của tài liệu giáo khoa, đồng thời xác định các tiêu chuẩn chất lượng cần tuân thủ.

+ Phê duyệt các sách giáo khoa trước khi chúng được sử dụng tại các cơ sở giáo dục phổ thông. Quy trình này diễn ra sau khi các tài liệu được thẩm định và đánh giá bởi Hội đồng quốc gia, đảm bảo tính chất lượng và phù hợp với mục tiêu giáo dục. Đồng nghĩa với việc Bộ trưởng đảm bảo rằng mọi sách giáo khoa được sử dụng đều đáp ứng được tiêu chuẩn cao nhất và mang lại giá trị học tập tối đa cho học sinh.

+ Đề xuất và quy định tiêu chuẩn cũng như quy trình chi tiết trong quá trình biên soạn và chỉnh sửa sách giáo khoa dành cho giáo dục phổ thông. Bao gồm việc đảm bảo tính toàn vẹn và chất lượng của tài liệu giáo khoa, đồng thời thúc đẩy sự đổi mới và phát triển trong giáo dục.

+ Quy định về việc lựa chọn sách giáo khoa tại các cơ sở giáo dục phổ thông, nhằm đảm bảo sự đồng nhất và công bằng trong quá trình này, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở địa phương thích ứng với nhu cầu cụ thể của học sinh và giáo viên.

+ Xác định và quy định một cách rõ ràng về nhiệm vụ, quyền hạn, phương thức hoạt động, tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu thành viên của cả Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa và hội đồng thẩm định cấp tỉnh. Đảm bảo tính đa dạng, chuyên môn và tính hiệu quả trong quá trình thẩm định sách giáo khoa trên cả quy mô quốc gia và địa phương.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Số tiết học của từng cấp học theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.