1. Khung chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Anh của BGDĐT 

Theo đó chương trình giáo dục phổ thông mới môn tiếng Anh sẽ được thực hiện theo lộ trình như sau:

- Lớp 1 từ năm học 2020 - 2021;

- Lớp 2 và lớp 6 từ năm học 2021 - 2022;

- Lớp 3, lớp 7 và lớp 10 từ năm học 2022 - 2023;

- Lớp 4, lớp 8 và lớp 11 từ năm học 2023 - 2024;

- Lớp 5, lớp 9 và lớp 12 từ năm học 2024 - 2025.

Đây là lộ trình mới để cải thiện quá trình giảng dạy môn tiếng Anh, vì chương trình giảng dạy cũ còn quá nhiều bất cập. Học sinh học tập theo chương trình cũ thường chỉ học qua và nhớ nhanh mà không có cơ hội vận dụng và nhớ lâu nên khiến việc học này nhanh chóng trở nên mất thời gian. Theo lộ trình mới này thì đến năm sau 2023 những học sinh lớp 4, lớp 8 và lớp 11 sẽ được cải thiện chương trình giảng dạy mới nhất.

(Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

MỤC LỤC

I. ĐẶC ĐIỂM MÔN HỌC .....................................................................................3

II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH...................................................4

III. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH ........................................................................5

1. Mục tiêu chung ...............................................................................................5

2. Mục tiêu cụ thể ...............................................................................................6

IV. YÊU CẦU CẦN ĐẠT......................................................................................8

1. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực chung .......................................8

2. Năng lực dạy về năng lực đặc thù.................................................................8

V. NỘI DUNG GIÁO DỤC..................................................................................9

1. Nội dung khái quát ........................................................................................9

2. Nội dung cụ thể .............................................................................................26

VI. PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC.......................................................................48

VII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC................................................................50

VIII. GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH.................51

2. Quan điểm xây dựng chương trình môn học.

- Thực hiện tuân thủ các quy định được nêu trong Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quan điểm, mục tiêu, kế hoạch, định hướng,...

- Xây dựng theo quan điểm, lấy năng lực giao tiếp là mục tiêu của quá trình dạy học.

- Thiết kế dựa trên các cơ sở hệ thống chủ điểm, chủ đề có liên quan chặt chẽ với nhau phù hợp với từng cấp học.

- Luôn lấy hoạt động học làm trung tâm trong quá trình giảng dạy và học tập.

- Đảm bảo tính liên thông, tiếp nối khi việc dạy học tiếng Anh giữa các cấp.

- Có tính linh họat, mềm dẻo và có tính mở nhằm đáp ứng phù hợp với điều kiện dạy và học.

3. Mục tiêu cần đạt ở các cấp học.

Với các cấp học riêng biệt Chương trình Giáo dục Phổ thông môn tiếng Anh có những yêu cầu cụ thể sau khi hoàn thành chương trình học như sau:

Mục tiêu dành cho cấp tiểu học:

- Các con có thể giao tiếp đơn giản bằng tiếng Anh thông qua 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Trong đó nhấn mạnh tới hai kỹ năng cơ bản nhưng quan trọng là nghe và nói.

- Nắm được kiến thức cơ bản về tiếng Anh bao gồm: Ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp. Và bước đầu có những hiểu biết về đất nước, con người cũng như nền văn hoá của các quốc gia khác trên thế giới.

- Xây dựng thái độ tích cực đối với việc học tiếng Anh. Biết tự hào, yêu quý và luôn trân trọng nền văn hoá và ngôn ngữ của dân tộc.

- Hình thành một thói quen, cách học tiếng Anh hiệu quả. Từ đó tạo cơ sở cho việc học các môn ngoại ngữ khác trong tương lai.

Mục tiêu dành cho cấp trung học cơ sở:

- Học sinh sử dụng được tiếng Anh cơ bản như một công cụ giao tiếp đầy đủ qua bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Nhằm đáp ứng nhu cầu giao tiếp cơ bản, trực tiếp trong các tình huống thường nhật.

- Có kiến thức cơ bản ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp ở môn tiếng Anh. Hiểu biết khái quát về con người, đất nước, nền văn hoá của các quốc gia trên thế giới. Đồng thời tạo niềm tự hào về những giá trị của nền văn hoá dân tộc.

- Tạo thái độ tích cực với môn học tiếng Anh. Bước đầu sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh để tìm hiểu các môn học khác trong chương trình học phổ thông.

- Xây dựng việc hình thành, áp dụng các phương pháp, chiến lược học tập từ đó phát triển năng lực giao tiếp trong và ngoài lớp học. Đồng thời quản lý thời gian học tập cũng như thói quen tự học.

Mục tiêu dành cho cấp trung học phổ thông:

- Với cấp học này yêu cầu học sinh có thể sử dụng tiếng Anh như một công cụ giao tiếp nhằm đáp ứng các nhu cầu cơ bản và thiết thực liên quan đến những chủ đề quen thuộc ở nhà trường hay các hoạt động vui chơi, giải trí, nghề nghiệp,...

- Tiếp tục hình thành, phát triển hệ thống kiến thức cơ bản về tiếng Anh, thông qua ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp. Từ đó có những hiểu biết sâu rộng hơn về con người, đất nước, nền văn hoá của các quốc gia trên thế giới. Đồng thời phản ánh được giá trị nền văn hoá Việt Nam bằng ngôn ngữ tiếng Anh.

- Có thể ứng dụng sư dụng tiếng Anh vào việc nâng cao chất lượng học tập với những môn học khác trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.

- Góp phần giúp học sinh theo đuổi mục tiêu học tập cao hơn trong tương lai, hoặc có thể làm việc ngay bằng tiếng Anh sau khi học xong cấp trung học phổ thông.

- Áp dụng các phương pháp học tập đa dạng phong phú để quản lý thời gian học tập hoặc ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ cho việc học và tự học, củng cố kiến thức hình thành thói quen học tập suốt đời.

4. Hệ thông chủ điểm và chủ đề.

Nội dung Chương trình Giáo dục phổ thông môn tiếng Anh được xây dựng trên cơ sở các chủ điểm phù hợp với mỗi cấp học. Các chủ điểm liên quan chặt chẽ với nhau và được thiết kế lặp lại có mở rộng qua các năm học ở mỗi cấp học, theo hướng đồng tâm xoắn ốc nhằm củng cố và phát triển năng lực giao tiếp của học sinh. Tên gọi của các chủ điểm có thể được thay đổi theo cấp học nhằm đáp ứng nhu cầu, mối quan tâm, hứng thú của học sinh cũng như yêu cầu hình thành và phát triển các phẩm chất, năng lực cần thiết cho người học.

Về hệ thống chủ điểm: Nội dung chương trình GDPT môn tiếng Anh được xây dựng trên cơ sở các chủ điểm phù hợp với mỗi cấp học. Các chủ điểm liên quan chặt chẽ với nhau và được thiết kế lặp lại có mở rộng qua các năm học ở mỗi cấp học, theo hướng đồng tâm xoắn ốc nhằm củng cố và phát triển năng lực giao tiếp của học sinh.

Tên gọi của các chủ điểm có thể được thay đổi theo cấp học nhằm đáp ứng nhu cầu, mối quan tâm, hứng thú của học sinh cũng như yêu cầu hình thành và phát triển các phẩm chất, năng lực cân thiết cho người học.

Các chủ điểm gợi ý trong dạy học tiếng Anh ở các cấp học là:

- Cấp tiểu học: Em và những người bạn của em, Em và gia đình em, Em và thế giới quanh em.

- Cấp trung học cơ sở: Cộng đồng của chúng ta, Di sản của chúng ta, Tầm nhìn tương lai.

- Cấp trung học phổ thông: Cuộc sống của chúng ta, Xã hội của chúng ta, Môi trường của chúng ta, Tương lai của chúng ta.

Hệ thông chủ đề được xây dựng trên cơ sở các chủ điểm. Mỗi chủ điểm bao gồm nhiều chủ đề để có thể bao phủ 1155 tiết học. Các chủ điểm và chủ đề có mối liên quan chặt chẽ với nhau, phù hợp với các đặc điểm lứa tuổi và môi trường sinh hoạt, học tập của học sinh.

Các chủ đề được lựa chọn theo hướng mở, phù hợp với các giá trị văn hoá, xã hội của Việt Nam, đảm bảo tính hội nhập quốc tế và phù hợp với yêu cầu phát triển năng lực giao tiếp quy định cho mỗi cấp học.

Trên đây là các thông tin về quan điểm xây dựng và mục tiêu cần đạt ở các cấp học cho môn học tiếng Anh trong chương trình Giáo dục Phổ thông môn tiếng Anh mới nhất 2023. Chúc các bạn, các em có thể học tập tốt môn học này hiệu quả. Nếu còn vướng mắc, vui lòng liên hệ hotline: 1900.6162 để được hỗ trợ nhanh chóng.

Trân trọng!