Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập trước khi luật Đầu tư có hiệu lực (trước ngày 1/7/2006) có quyền lựa chọn trong 2 cách (i) đăng ký lại/hoặc chuyển đổi, (ii) không đăng ký lại.

>> Luật sư tư vấn luật đầu tư nước ngoài trực tuyến gọi: 1900.6162

 

Trường hợp không hoặc chưa đăng ký lại, doanh nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh trong phạm vi ngành, nghề, thời hạn quy định tại Giấy phép đầu tư và tiếp tục hưởng ưu đãi theo quy định của Chính phủ. Trường hợp này, ngoài quy định tại Giấy phép đầu tư, hoạt động của doanh nghiệ điều chỉnh theo:

Quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan trong quá trình triển khai hoạt động đầu tư, như thủ tục, hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư theo quy trình đăng ký/thẩm tra, việc triển khai hoạt động đầu tư, như thủ tục, hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư theo quy trình đăng ký/thẩm tra, về việc triển khai, tạm ngừng giãn tiến độ, chuyển nhượng dự án,chấm dứt hoạt động, thanh lý dự án đầu tư...

Quy định của pháp luật về doanh nghiệp liên quan đến thành lập tổ chức quản lý, hoạt động, tổ chức lại, giải thể doanh nghiêp, việc mua cổ phần, sáp nhập, mua lại doanh nghiệp,... phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp, mà về nguyên tắc, hình thức công ty TNHH theo luật Đầu tư nước ngoài trước đấy được xem là công ty TNHH và công ty cổ phần có vón ĐTNN (đã chuyển đổi theo nghị định 38/2003/NĐ-CP) được xem là công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp hiện nay

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê