Trả lời: 

Trong trường hợp trên, đơn của anh Hòa sẽ được chuyển đến Chủ tịch UBND xã.
Theo quy định của Luật Đất đai năm 2003 thì có hai trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất như sau:
Thứ nhất, chuyển mục đích phải được phép của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Đây là những trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất được quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Đất đai năm 2003 gồm 05 trường hợp sau:
- Chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thuỷ sản;
- Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác;
- Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;
- Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;
- Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở.
Thứ hai, chuyển mục đích sử dụng đất không thuộc các trường hợp nêu trên thì người sử dụng đất không phải xin phép cơ quan có thẩm quyền, nhưng phải đăng ký với văn phòng của tổ chức có thẩm quyền đăng ký quyền sử dụng đất hoặc với UBND xã nơi có đất.
Như vậy, đối với trường hợp gia đình anh Nguyễn Văn Hoà, nếu gia đình anh chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang trồng cây công nghiệp ngắn ngày như lạc, đỗ, vừng... thì anh không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng anh phải đăng ký với UBND xã theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Luật Đất đai năm 2003. Nếu gia đình anh Hoà muốn chuyển diện tích trồng lúa nước sang trồng cây công nghiệp lâu năm như hồi, quế... thì UBND xã hướng dẫn cho anh Hoà làm đơn xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho chuyển mục đích sử dụng đất. Trong trường hợp này, cơ quan có thẩm quyền giải quyết việc chuyển mục đích sử dụng đất theo đề nghị của anh Hoà là UBND huyện K. (Theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Luật Đất đai năm 2003, thì UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân thì đồng thời có thẩm quyền cho phép chuyển quyền sử dụng đất đối với đối tượng này).

Các văn bản liên quan:

Luật 13/2003/QH11 Đất đai

Trân trọng./.

BAN BIÊN TẬP - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ

--------------------------------------------------

THAM KHẢO MỘT SỐ DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT:

1. Tư vấn tách thửa đất đai;

>> Xem thêm:  Mức xử phạt khi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất ? Làm thế nào để chuyển mục đích sử dụng đất ?

2. Tư vấn pháp luật đất đai;

3. Tư vấn cấp lại sổ đỏ bị mất;

4. Tư vấn mua bán, chuyển nhượng đất đai;

5. Tư vấn đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

6. Tư vấn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do trúng đấu giá;

>> Xem thêm:  Thủ tục, hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất ? Cơ quan nào có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ?