Người gửi: T.P

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật đất đai của Công ty Luật Minh Khuê.

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà chỉ ghi bổ sung vào sổ đỏ có hợp pháp ? 

Luật sư tư vấn luật đất đai gọi số:1900.6162

Trả lời:

Kính chào và cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho Luật Minh Khuê với câu hỏi trên chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

I. Cơ sở lý luận:

Thông tư 23/2014/TT-BTNMT quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

II. Nội dung phân tích:

Bố bạn đã mất và bà bạn muốn chuyển toàn bộ quyền sử dụng đất cho bạn là cháu của nội của bà bạn.Tuy nhiên UBND lại không cấp sổ đỏ mới cho bạn mà chỉ ghi thêm ở đằng sau sổ và đóng dấu lên đó .rong trường hợp này nếu trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà bạn đã ghi nôi dung thay đổi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì bạn vẫn có quyền với mảnh đất này và sau này khi đi thế chấp mua bán hay vay mượn ngân hàng bạn cũng sẽ không bị làm khó dễ gì. Nếu bạn có nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới thì bạn vẫn có quyền được cấp.

Trong trường hợp này thì Phòng tài nguiyeen môi trường huyện đã xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp khi đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo điểm a khoản 1 Điều 17 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT quy định về cấp GCNQSDĐ

Điều 17. Các trường hợp xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp khi đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất

1. Các trường hợp xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp để trao cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất khi đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất bao gồm:

a) Nhận quyền sử dụng toàn bộ diện tích đất, quyền sở hữu toàn bộ tài sản gắn liền với đất đã cấp Giấy chứng nhận trong các trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, góp vốn; .............................................

Và theo điểm k khoản 2 Điều 17 Thông tư 23/2014

2. Các trường hợp đăng ký biến động được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bao gồm:

k) Các trường hợp đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất quy định tại các điểm a, b, e, g, h, l, m, n và r Khoản 1 Điều này mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận.

Và điểm a khoản 1 Điều 18 Thông tư đã quy định nội dung xác nhận thay đổi vào GCN đã cấp.

Điều 18. Nội dung xác nhận thay đổi vào cấp Giấy chứng nhận đã cấp

Nội dung xác nhận thay đổi được ghi vào cột "Nội dung thay đổi và cơ sở pháp lý" trên Giấy chứng nhận trong các trường hợp như sau:

1. Trường hợp chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được ghi theo quy định như sau:

a) Trường hợp chuyển quyền sử dụng toàn bộ diện tích đất, chuyển quyền sở hữu toàn bộ tài sản gắn liền với đất bằng một trong các hình thức quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 17 của Thông tư này thì lần lượt ghi: hình thức (hoặc căn cứ) chuyển quyền; tên và địa chỉ của bên nhận quyền theo quy định tại Điều 5 của Thông tư này (dưới đây gọi là tên và địa chỉ của bên nhận quyền); mã hồ sơ thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất theo quy định về hồ sơ địa chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi là mã hồ sơ thủ tục đăng ký).

Như vậy, chỉ cần Phòng tài nguyên môi trường huyện xác nhận thay đổi vào cấp GCN đã cấp như điểm a khoản 1 Điều 18 thì bạn hoàn toàn có quyền với mảnh đất đó và sẽ không bị ảnh hưởng gì khi thế chấp hay mua bán. Trường hợp bạn có yêu cầu cấp GCN mới thì bạn cũng có thể đề nghị để được cấp.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trường hợp trong bài viết có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách tới địa chỉ email Tư vấn pháp luật đất đai qua Emailhoặc tổng đài tư vấn trực tuyến1900.6162. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn luật dân sự.