khoảng 15 triệu vnd). Vậy xin hỏi luật sư trường hợp như vậy có đúng không. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu hỏi  được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật dân sự của Công ty Luật Minh Khuê.

>> Luật sư tư vấn Luật dân sự trực tuyến gọi: 1900.6162

Nội dung trả lời

 

1. Cơ sở pháp lý:

 

-Nghị định số 70/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối

-Thông tư 15/2011/TT-NHNN Quy định việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh

2. Nội dung phân tích

Căn cứ theo quy định của Điều 7 Nghị định số 70/2014/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối

Điều 7. Chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài

"1. Người cư trú là tổ chức được thực hiện chuyển tiền một chiều ra nước ngoài để phục vụ mục đích tài trợ, viện trợ hoặc các mục đích khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

2. Người cư trú là công dân Việt Nam được mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho các mục đích sau:

a) Học tập, chữa bệnh ở nước ngoài;

b) Đi công tác, du lịch, thăm viếng ở nước ngoài;

c) Trả các loại phí, lệ phí cho nước ngoài;

 d) Trợ cấp cho thân nhân đang ở nước ngoài;

 đ) Chuyển tiền thừa kế cho người hưởng thừa kế ở nước ngoài;

 e) Chuyển tiền trong trường hợp định cư ở nước ngoài;

 g) Chuyển tiền một chiều cho các nhu cầu hợp pháp khác.

3. Người không cư trú, người cư trú là người nước ngoài có ngoại tệ trên tài khoản hoặc các nguồn thu ngoại tệ hợp pháp được chuyển, mang ra nước ngoài; trường hợp có nguồn thu hợp pháp bằng đồng Việt Nam thì được mua ngoại tệ để chuyển, mang ra nước ngoài.

 4. Tổ chức tín dụng được phép có trách nhiệm xem xét các chứng từ, giấy tờ do người cư trú, người không cư trú xuất trình để bán, chuyển, xác nhận nguồn ngoại tệ tự có hoặc mua từ tổ chức tín dụng được phép để mang ra nước ngoài căn cứ vào yêu cầu thực tế, hợp lý của từng giao dịch chuyển tiền."

Về chuyển tiền ra nước ngoài thì theo quy định cá nhân xuất cảnh được phép mang ra nước ngoài 5.000 USD không cần khai báo Hải quan (điều 2 thông tư 15/2011/TT-NHNN). Trường hợp của bạn chuyển số tiền là 35000 USD trường hợp này phải khai báo hải quan.

Được quyền mua chuyển mang ngoại tệ ra nước ngoài để phục vụ mục đích hợp pháp. Việc mua chuyển mang ngoại tệ ra nước ngoài phải tuân thủ quy định hiện hành của ngân hàng nhà nước và quản lý về ngoại hối.

Các mục đích chuyển tiền gồm:

- Chuyển tiền du học

- Chuyển tiền định cư

- Chuyển tiền trợ cấp thân nhân ở nước ngoài

- Chuyển tiền đi công tác, thăm viếng, và du lịch

- Chuyển tiền thừa kế

- Chuyển tiền vì mục đích chữa bệnh

- Chuyển tiền thanh toán lệ phí và các mục đích khác

Theo thông tin bạn cung cấp, gia đình bạn muốn chuyển tiền từ Việt Nam sang nước ngoài cho bạn với mục đich định cư. Mẹ bạn chuyển tiền qua ngân hàng ở Việt Nam sẽ được xếp vào loại vì mục đích định cư, vì bạn chưa có quốc tịch Malay nhưng bạn cũng đã sinh sống tại đó và cũng có visa sinh sống tại đó nên việc chuyển tiền vì mục đích này hoàn toàn được. 

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.                                  

Bộ phận Tư vấn Luật Dân sự.