1. Bố mẹ đã già yêu hoãn nghĩa vụ quân sự được không ?

Thưa luật sư năm nay em 22 tuổi và có giấy gọi khám sức khoẻ. Nhưng hiện tại gia đình bố mẹ em đều đã gần 70 tuổi, đã già yếu, không thể lao động được, em hiện tại là người lao động chính nuôi bố mẹ già yếu.
Em có chị gái nhưng chị gái lấy chồng xa 400km thì em có được miễn hoặc hoãn nghĩa vụ không ạ. Ngoài ra em còn bị cận mắt trái 2 độ, mắt phải 2,5 độ ?
Mong luật sư giải đáp ạ!

Trả lời:

Bạn năm nay 22 tuổi, có giấy gọi tham gia nghĩa vụ quân sự nhưng hiện tại bạn là lao động chính trong gia đình phải nuôi bố mẹ già, không còn khả năng lao động, có chị gái nhưng đã đi lấy chồng xa.

>> Xem thêm:  Năm 2022, Tiêu chuẩn chiều cao, cân nặng để tham gia nghĩa vụ quân sự là gì ?

Căn cứ theo điểm b, khoản 1, điều 41, Luật nghĩa vụ quân sự 2015 quy định về các đối tượng được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự như sau:

Điều 41. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

Như vậy là lao động chính trong gia đình phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động sẽ thuộc đối tượng tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Để được tạm hoãn bạn lên UBND xã/phường nơi bạn đang cư trú để xin giấy xác nhận là lao động chính trong gia đình phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động (bố mẹ) thuộc đối tượng tạm hoãn nghĩa vụ quân sự và nộp giấy xác nhận này cho ban chỉ huy quân sự xã/phường.

Ngoài ra bạn còn bị cận mắt trái 2 độ, mắt phải 2,5 độ, việc mắt bị cận thị cũng thuộc đối tượng được tạm hoãn theo trường hợp chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của hội đồng giám định sức khỏe.

Căn cứ theo điểm c, khoản 3, điều 4, Thông tư 148/2018/TT-BQP:

Điều 4. Tiêu chuẩn tuyển quân

...

3. Tiêu chuẩn sức khỏe:

a) Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

b) Đối với các cơ quan, đơn vị, vị trí quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này, thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

c) Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS.

Theo quy định trên thì sẽ không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3, cận thị 1,5 điop. Như vậy bạn có mắt trái cận thị 2 độ, mắt phải cận thị 2,5 độ thì cũng thuộc đối tượng tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

3. Bảng tiêu chuẩn phân loại sức khỏe các bệnh về mắt:

II. TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI THEO BỆNH TẬT (Bảng số 2)

1. Các bệnh về mắt

>> Xem thêm:  Trốn nghĩa vụ quân sự năm 2022 sẽ bị xử lý như thế nào ? Mức phạt tiền khi không đi nhập ngũ ?

TT

BỆNH TẬT

ĐIỂM

1

Thị lực (không kính):

Thị lực mắt phải Tổng thị lực 2 mắt

10/10 19/10

1

10/10 18/10

2

9/10 17/10

3

8/10 16/10

4

6,7/10 13/10 -15/10

5

1, 2, 3, 4, 5/10 6/10 -12/10

6

2

Cận thị:

- Cận thị dưới -1,5 D

2

- Cận thị từ - 1,5 D đến dưới - 3 D

3

- Cận thị từ - 3 D đến dưới - 4 D

4

- Cận thị từ - 4 D đến dưới - 5 D

5

=> Trường hợp của bạn thuộc đối tượng tạm hoãn nghĩa vụ quân sự theo trường hợp chưa đủ sức khỏe (bị cận thị) và là lao động chính trong gia đình phải nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động (bố mẹ không còn khả năng lao động).

2. Việc nợ môn ở trên đại học có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự ?

Xin chào luật sư. Em muốn hỏi về vấn đề nghĩa vụ quân sự. Niên khóa học của em là 2010-2015, nhưng vì còn nợ môn mà phải hêt tháng 6/2016 em mới tốt nghiệp ra trường. Tuy nhà trường có làm giấy tạm hoãn cho em nhưng bên Ban chỉ huy quân sự phường chỉ cho em tạm hoãn hết năm 2015 và điều động em đi khám sức khỏe như vậy có đúng không? Ngoài ra, em muốn hỏi là năm nay em có thấy là luật nghĩa vũ quâkopkon sự có thay đổi về 1,5 độ sẽ không trúng tuyển nghĩa vụ, mắt của em bên phải 1,75 độ - bên trái là 1,25 độ. Lúc em đi khám là vào tháng 12/2015 thì không biết có được áp dụng không ạ? Hiện tại bên phường đã đưa giấy trúng tuyển cho em, em thật sự chỉ muốn tốt nghiệp xong thì có đi cũng không sao ?
Mong quý luật sư tư vấn giúp em.

Trả lời:

Theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015:

Điều 41 Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

>> Xem thêm:  Cận thị 3 độ có phải đi nghĩa vụ quân sự ? Cận bao nhiêu điop thì được miễn nghĩa vụ quân sự ?

Như vậy thì theo quy định mới của luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 vừa mới có hiệu lực ngày 01/01/2016 thì trường hợp của bạn chỉ được tạm hoãn gọi nhập ngũ khi bạn đang được đào tạo trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo mà thôi trường hợp bạn nợ môn thì đây là do lỗi của bạn và luật cũng không cho phép bạn được hoãn nghĩa vụ quân sự khi bạn bị nợ môn phải ra trường muộn so với khóa học

Thứ hai là theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 4 Tiêu chuẩn tuyển quân của Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định về tiêu chuẩn tuyển quân như sau:

Điều 4 Tiêu chuẩn tuyển quân.

3. Tiêu chuẩn sức khoẻ:

a) Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng về tiêu chuẩn sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự.

b) Đối với các đơn vị quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này, thực hiện tuyển chọn bảo đảm các tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

c) Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 có tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 điop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS.

Như vậy nếu bạn đi khám sức khỏe của bạn đạt loại 3 và bạn bị cận từ 1,5 độ trở nên thì bạn sẽ không bị gọi nhập ngũ. khi có đợt gọi đi khám sức khỏe tại địa phương bạn nếu bạn thuộc vào trường hợp quy định ại khoản 3c Điều 4 thông tư 140/2015 thì bạn sẽ không bị gọi nhập ngũ.

3. Đang ở nước ngoài có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự không ?

Chào anh! Em năm nay 24 tuổi, đã học xong cao đẳng và đang làm việc cho một công ty vận tải biển. Hiện giờ em đang ở nước ngoài. Mấy hôm trước gia đình em nhận được giấy báo khám sức khoẻ chuẩn bị cho đợt tuyển nghĩa vụ quân sự của huyện và bắt buộc phải có mặt.
Vậy em xin hỏi: hiện em không có mặt ở nhà, em có được hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự không? Và em muốn hoãn thì phải làm những gì ạ ?
Em xin cảm ơn.

>> Xem thêm:  Nội dung và quy trình khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo quy định pháp luật hiện nay

Có được miễn hoặc hoãn nghĩa vụ quân sự đối với người là con một, bố mẹ đã già yêu ?

Luật sư tư vấn pháp luật Nghĩa vụ quân sự, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân. Trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự là hành vi không chấp hành lệnh gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự; lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; lệnh gọi nhập ngũ; lệnh gọi tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu. Như vậy nếu bạn có lý do chính đáng và có đơn đề nghị xin không thể đến đúng thời hạn và địa điểm có xác nhận của UBND cấp xã nơi bạn cư trú thì bạn được phép không phải có mặt đúng thời gian và địa điểm.

Các trường hợp được hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình được quy định tại Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 như sau:

Điều 41. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

Như vậy, theo quy định pháp luật trên thì bạn đang làm việc cho một công ty vận tải biển và hiện đang ở nước ngoài không phải là trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Tham khảo bài viết liên quan:Quyền được hoãn nghĩa vụ quân sự?

4. Tư vấn về việc hoãn nghĩa vụ quân sự ?

Chào luật sư.Thưa Luật sư, tôi sinh năm 1992. Cha tôi sinh năm 1963 bị tai biến. Mẹ tôi sinh năm 1964 đã bỏ nhà đi từ 10 năm nay mang theo em gái tôi đến nay không trở về . Vậy tôi có được hoãn nghĩa vụ quân sự không?
Tôi xin cảm ơn luật sư và mong nhận được câu trả lời sớm từ luật sư

Trả lời:

Luật nghĩa vụ quân sự quy định về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ trong thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ được hướng dẫn bởi Thông tư 14/2018/TT-BQP bạn sẽ được tạm hoãn hoặc miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự, nếu rơi vào một trong các trường hợp dưới đây.

Điều 41. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

Như vậy trường hợp của bạn, bây giờ bạn phải chăm sóc bố bạn bị tai biến, mẹ bạn thì đã mang theo em gái bạn bỏ đi thì bạn sẽ được hoãn nghĩa vụ quân sự vì bạn bây giờ là lao động duy nhất phải trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng người khác trong gia đình không còn sức lao động là ba bạn. Bạn xin xác nhận về hoàn cảnh gia đình tại cấp xã (phường, thị trấn) nơi bạn cư trú.

>> Xem thêm:  Quy định mới năm 2022 về tạm hoãn, miễn nghĩa vụ quân sự ?

>> Xem thêm:  Quy định mới năm 2022 về thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự ? Cách tính độ tuổi đi NVQS ?

5. Tư vấn về tạm hoãn nghĩa vụ quân sự cho lao động duy nhất ?

Kính chào luật sư! Tôi có một số thắc mắc muốn nhờ luật sư tư vấn giúp tôi như sau: năm nay tôi 22 tuổi. Ba tôi 72 tuổi, mẹ tôi 61 tuổi vậy tôi có phải thực hiện nghĩa vụ quân sự không?
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Người gửi: T.P

>> Luật sư tư vấn pháp luật dân sự gọi: 1900.6162

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 thì các trường hợp được tạm hoãn, miễn nghĩa vụ quân sự được quy định như sau:

>> Xem thêm:  Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự

Điều 41. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

2. Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;

b) Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;

c) Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;

d) Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;

đ) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

Như thông tin bạn cung cấp thì bạn đang trong độ tuổi gọi nhập ngũ và có ba 72 tuổi, mẹ 61 tuổi. Như vậy, căn cứ quy định trên về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ, nếu bạn là lao động duy nhất trong gia đình (ngoài bạn ra không có anh, chị, em nào đang trong độ tuổi lao động) phải trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng Ba, Mẹ thì bạn có thể được xem xét tạm hoãn gọi nhập ngũ.

Để được hoãn gọi nhập ngũ: Bạn cần làm đơn xin tạm hoãn gọi nhập ngũ đính kèm sổ hộ khẩu (bản sao) sau đó nộp tại UBND cấp xã để được giải quyết.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng Công ty Luật Minh Khuê

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật nghĩa vụ quân sự - Công ty luật MInh Khuê