Trả lời:

1.Căn cứ pháp lý:

Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015;

Thông tư số 16/2016/TTLT-BQP-BYT quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự của liên Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng;

Thông tư 140/2015/TT-BQP về tuyển chọn và gọi công nhân nhập ngũ.

2. Luật sư tư vấn:  

Điều 4 Thông tư 140/2015/TT-BQP quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và văn hóa để gọi công dân nhập ngũ như sau:

3. Tiêu chuẩn sức khoẻ:

a) Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng về tiêu chuẩn sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự.

b) Đối với các đơn vị quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này, thực hiện tuyển chọn bảo đảm các tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

c) Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 có tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 điop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS.

4. Tiêu chuẩn văn hóa:

a) Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao đến thấp. Những địa phương khó khăn, không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn công dân có trình độ văn hóa lớp 7.

b) Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 ngươi thì được tuyển từ 20% đến 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên.

Theo bảng chấm điểm sức khỏe (Bảng số 2, Phụ lục 1) tại thông tư số 16/2016/TTLT-BYT-BQP, con bạn loạn 6 độ được chấm điểm sức khỏe loại 6

Đối chiếu với các quy định trên, về trình độ văn hóa và tiêu chuẩn sức khỏe, con bạn chưa đủ điều kiện để nhập ngũ và được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự theo quy định tại khoản 1 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật nghĩa vụ quân sự trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Nghĩa vụ quân sự - Công ty luật Minh Khuê