1. Có được sử dụng trang phục dân quân tự vệ khi không làm nhiệm vụ?

Theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Thông tư 04/2015/TT-BQP về các hành vi nghiêm cấm trong việc sử dụng trang phục dân quân tự vệ, có những quy định chi tiết như sau:

- Sản xuất, tàng trữ, sử dụng, mua bán, vận chuyển trái phép, làm giả trang phục dân quân tự vệ:

Chiến sĩ dân quân tự vệ và các cá nhân liên quan không được thực hiện các hành vi liên quan đến trái phép, giả mạo, hay sử dụng trang phục dân quân tự vệ một cách không đúng mục đích, không theo quy định của pháp luật.

- Thuê, mượn, trao đổi, lợi dụng trang phục dân quân tự vệ để có hành vi trái với quy định của pháp luật: Cấm các giao dịch, giao tác liên quan đến việc thuê, mượn, trao đổi trang phục dân quân tự vệ mà có hành vi vi phạm quy định pháp luật.

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định về sản xuất, quản lý, sử dụng trang phục dân quân tự vệ: Cấm việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong sản xuất, quản lý, và sử dụng trang phục dân quân tự vệ để thực hiện các hành vi trái với quy định của pháp luật.

- Sử dụng trang phục dân quân tự vệ khi không làm nhiệm vụ: Chiến sĩ dân quân tự vệ chỉ được sử dụng trang phục khi đang thực hiện nhiệm vụ, và không được sử dụng trang phục khi không có công việc nhiệm vụ cụ thể.

- Tự ý thay đổi kiểu dáng, màu sắc trang phục: Cấm bất kỳ sự thay đổi nào về kiểu dáng, màu sắc của trang phục dân quân tự vệ mà không có sự phê duyệt hoặc quyết định chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.

- Cung cấp sai hoặc giả mạo kết quả thử nghiệm, kiểm tra, giám định, kiểm định, chứng nhận chất lượng, tiêu chuẩn trang phục dân quân tự vệ: Cấm cung cấp thông tin sai hoặc giả mạo về kết quả thử nghiệm, kiểm tra, giám định, kiểm định, chứng nhận chất lượng, và tiêu chuẩn của trang phục dân quân tự vệ.

Do đó, dựa trên quy định trên, chiến sĩ dân quân tự vệ không được phép sử dụng trang phục dân quân tự vệ khi không đang thực hiện nhiệm vụ cụ thể. Bất kỳ hành vi vi phạm nào liên quan đến sản xuất, sử dụng, và quản lý trang phục đều bị xem xét nghiêm túc và có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

 

2. Có phải gắn sao mũ cứng dân quân tự vệ theo quy định?

Theo quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 7 của Thông tư 04/2015/TT-BQP, việc sử dụng trang phục của dân quân tự vệ được điều chỉnh theo mùa để đảm bảo phù hợp và thoải mái cho cán bộ và chiến sĩ dân quân tự vệ. Dưới đây là chi tiết về quy định sử dụng trang phục theo mùa:

Trang phục đông:

- Cán bộ dân quân tự vệ:

+ Mũ: Có thể là mũ cứng hoặc mũ mềm, có gắn sao mũ dân quân tự vệ.

+ Quần áo: Được mặc theo mùa đông.

+ Phụ kiện: Caravat, áo ấm, bít tất.

+ Giày: Da màu đen hoặc giày vải.

- Chiến sĩ dân quân tự vệ:

+ Mũ: Có thể là mũ cứng hoặc mũ mềm, có gắn sao mũ dân quân tự vệ.

+ Quần áo: Quần, áo chiến sĩ, áo ấm.

+ Phụ kiện: Bít tất.

+ Giày: Vải.

Trang phục hè:

- Cán bộ dân quân tự vệ:

+ Mũ: Có thể là mũ cứng hoặc mũ mềm, có gắn sao mũ dân quân tự vệ.

+ Quần áo: Được mặc theo mùa hè.

+ Phụ kiện: Bít tất.

+ Giày: Da màu đen hoặc giày vải.

- Chiến sĩ dân quân tự vệ:

+ Mũ: Có thể là mũ cứng hoặc mũ mềm, có gắn sao mũ dân quân tự vệ.

+ Quần áo: Quần, áo chiến sĩ.

+ Phụ kiện: Bít tất.

+ Giày: Vải.

Theo đó, mũ cứng của chiến sĩ dân quân tự vệ mang khi vào mùa hè phải gắn sao mũ dân quân tự vệ. Như vậy, quy định rõ ràng về việc sử dụng trang phục theo mùa giúp đảm bảo không chỉ sự chuyên nghiệp mà còn sự thoải mái và phù hợp với điều kiện thời tiết. Đặc biệt, việc gắn sao mũ dân quân tự vệ vào mùa hè cho chiến sĩ dân quân tự vệ là một biện pháp cần thiết để đảm bảo tuân thủ quy định và đồng thời tăng cường đồng nhất trong trang phục.

 

3. Khi nào thì chiến sĩ dân quân tự vệ được mặc trang phục hằng ngày? 

Căn cứ khoản 2 Điều 7 Thông tư 04/2015/TT-BQP quy định sử dụng trang phục của dân quân tự vệ như sau:

Trang phục hằng ngày:

- Chủ thể sử dụng: Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; dân quân tự vệ thường trực; cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ trong các hoạt động như bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện, hội thi, hội thao, diễn tập, tuần tra, canh gác, và thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.

- Quy định:

+ Các đối tượng được phép mặc trang phục hằng ngày trong các hoạt động nêu trên.

+ Phải tuân thủ quy định về mặc trang phục nhất định khi tham gia các hoạt động cụ thể.

Trang phục trong các ngày lễ:

- Ngày lễ:

+ Các ngày lễ của đất nước.

+ Lễ kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống, sự kiện chính trị của cơ quan, tổ chức ở Trung ương, địa phương, đơn vị vũ trang nhân dân.

- Quy định:

+ Cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ sử dụng trang phục theo mùa được quy định, có đeo dải hoặc cuống Huân chương, Huy chương theo quy định.

+ Đối với nam: đeo dải hoặc cuống Huân chương, Huy chương trên ngực áo bên trái theo thứ tự hạng cao ở trên, hạng thấp ở dưới, mỗi hàng không quá 5 chiếc.

+ Đối với nữ: đeo dải Huân chương, Huy chương trên ngực áo bên trái, theo thứ tự hạng cao ở trên, hạng thấp ở dưới, mỗi hàng không quá 5 chiếc.

- Khối dân quân tự vệ tham gia diễu duyệt:

+ Trang phục quy định tại Điểm a Khoản này.

+ Sử dụng trang phục dân tộc truyền thống, đầu quấn khăn hoặc đội mũ được gắn sao mũ dân quân tự vệ.

Trong thời gian bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện, hội thi, hội thao, diễn tập, tuần tra, canh gác, và thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chiến sĩ dân quân tự vệ được phép mặc trang phục hằng ngày để thực hiện đúng nhiệm vụ và theo quy định của pháp luật.

 

4. Cán bộ dân quân tự vệ có được mua bán trang phục dân quân tự vệ không?

Căn cứ khoản 1 Điều 3 Thông tư 04/2015/TT-BQP quy định về các hành vi bị nghiêm cấm:

- Sản xuất, tàng trữ, sử dụng, mua bán, vận chuyển trái phép, làm giả trang phục dân quân tự vệ:

+ Sản xuất và làm giả: Cấm mọi hình thức sản xuất, làm giả trang phục dân quân tự vệ, đảm bảo tính chất hợp pháp và chất lượng của trang phục.

+ Tàng trữ và vận chuyển trái phép: Nghiêm cấm việc lưu trữ và vận chuyển trang phục dân quân tự vệ mà không có sự phê duyệt hoặc giấy tờ chứng minh độ nguyên vẹn của trang phục từ cơ quan có thẩm quyền.

+ Mua bán trái phép: Cấm mua bán trang phục dân quân tự vệ mà không tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

- Thuê, mượn, trao đổi, lợi dụng trang phục dân quân tự vệ để có hành vi trái với quy định của pháp luật:

+ Hành vi thuê, mượn, trao đổi: Nghiêm cấm mọi hình thức thuê, mượn, trao đổi trang phục dân quân tự vệ để thực hiện các hành vi vi phạm quy định của pháp luật.

+ Lợi dụng trang phục: Không được lợi dụng trang phục dân quân tự vệ để thực hiện các hành động vi phạm pháp luật hoặc làm tổn thương lợi ích quốc gia, xã hội.

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định về sản xuất, quản lý, sử dụng trang phục dân quân tự vệ: Sử dụng chức vụ và quyền hạn đúng mục đích: Cấm cán bộ dân quân tự vệ lợi dụng chức vụ và quyền hạn để thực hiện các hành động làm trái quy định về sản xuất, quản lý, và sử dụng trang phục.

- Sử dụng trang phục dân quân tự vệ khi không làm nhiệm vụ:

Hạn chế sử dụng: Chiến sĩ dân quân tự vệ chỉ được sử dụng trang phục khi đang thực hiện nhiệm vụ hoặc các hoạt động liên quan đến công việc của họ. Việc sử dụng trang phục dân quân tự vệ ngoài các tình huống này là không được phép.

- Tự ý thay đổi kiểu dáng, màu sắc trang phục:

Bảo toàn đặc tính: Cấm tự ý thay đổi kiểu dáng, màu sắc của trang phục dân quân tự vệ để đảm bảo tính nhận diện và thống nhất của lực lượng.

- Cung cấp sai hoặc giả mạo kết quả thử nghiệm, kiểm tra, giám định, kiểm định, chứng nhận chất lượng, tiêu chuẩn trang phục dân quân tự vệ:

Chấp hành tiêu chuẩn: Cấm mọi hình thức cung cấp sai hoặc giả mạo thông tin về kết quả thử nghiệm, kiểm tra, giám định, kiểm định, chứng nhận chất lượng của trang phục dân quân tự vệ. Đảm bảo rằng thông tin này phản ánh đúng chất lượng và tính an toàn của trang phục.

Quý khách có nhu cầu xem thêm bài viết sau: Đi dân quân tự vệ có phải đi nghĩa vụ quân sự nữa không?

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.