1. Đi dân quân tự vệ có phải đi nghĩa vụ quân sự nữa không?

Thưa luật sư, Luật sư cho em hỏi, em sinh ngày 24-01-1995, em đang đi dân quân tự vệ, em nghe nói gọi nghĩa vụ từ 18 tuổi đến 25 tuổi, em đã tốt nghiệp Trung Cấp. Nếu 24-01-2019 em đủ 25 tuổi và em không đi Dân quân tự vệ nữa, em có phải đi nghĩa vụ quân sự không?
Mong luật sư tư vấn giúp em. Cảm ơn Luật sư!

Dân quân tự vệ tại khu phố có phải tham gia nghĩa vụ quân sự?

Luật sư tư vấn:

Khoản 4 Điều 4 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định:

"4. Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình:
a) Dân quân tự vệ nòng cốt đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ, trong đó có ít nhất 12 tháng làm nhiệm vụ dân quân tự vệ thường trực;
b) Hoàn thành nhiệm vụ tham gia Công an xã liên tục từ đủ 36 tháng trở lên;
c) Cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên tốt nghiệp đại học trở lên, đã được đào tạo và phong quân hàm sĩ quan dự bị;
d) Thanh niên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp tình nguyện phục vụ tại đoàn kinh tế - quốc phòng từ đủ 24 tháng trở lên theo Đề án do Thủ tướng Chính phủ quyết định;
đ) Công dân phục vụ trên tàu kiểm ngư từ đủ 24 tháng trở lên."

Như vậy, theo quy định pháp luật trên thì nếu bạn là "Dân quân tự vệ nòng cốt đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ, trong đó có ít nhất 12 tháng làm nhiệm vụ dân quân tự vệ thường trực;" thì bạn sẽ được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình và sẽ không phải đi nghĩa vụ quân sự nữa.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Khám tuyển nghĩa vụ quân sự ?

2. Đăng ký đi nghĩa vụ dân quân tự vệ tại nơi thường trú (KT3) được không ?

Xin chào Luật Minh Khuê, Tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp: Tôi có hộ khẩu thường trú tại Tây Ninh và tôi có KT3 tại thánh phố Hồ Chí Minh. Bây giờ tôi muốn đi nghĩa vụ dân quân tự vệ tại nơi tôi đăng ký KT3 có được không? Cảm Ơn !
Người gửi: VV Cường

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

Tư vấn thủ tục đăng ký dân quân tự vệ ?

Tư vấn thủ tục đăng ký dân quân tự vệ - Ảnh minh họa

Trả lời:

Căn cứ Điều 13 Luật dân quân tự vệ 2009 quy định về Đăng ký, quản lý dân quân tự vệ như sau:

- Tháng 4 hàng năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức đăng ký lần đầu cho công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ.

- Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở lập kế hoạch đăng ký, quản lý dân quân tự vệ rộng rãi.

- Dân quân tự vệ nòng cốt khi vắng mặt ở địa bàn cấp xã, cơ quan, tổ chức phải báo cáo với người chỉ huy trực tiếp để quản lý và huy động khi cần thiết.

- Dân quân tự vệ nòng cốt thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc từ 3 tháng trở lên phải báo cáo với Ban chỉ huy quân sự cấp xã nơi cư trú, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở hoặc người chỉ huy đơn vị tự vệ nơi không có Ban chỉ huy quân sự; đến nơi cư trú hoặc nơi làm việc mới phải đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức để thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ”.

Ngoài ra, căn cứ Điều 12 của Luật Cư trú 2006 (được ban hành ngày 29/11/2006 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007) lại quy định là:

Nơi cư trú của công dân là chổ ở hợp pháp mà người đó thường xuyên sinh sống. Nơi cư trú của công dân là nơi thường trú hoặc tạm trú,…Nơi thường trú là nơi công dân sinh sống thường xuyên, ổn định, không có thời hạn tại một chổ ở nhất định và đã đăng ký thường trú. Nơi tạm trú là nơi công dân sinh sống ngoài nơi đăng ký thường trú và đã đăng ký tạm trú. 2. Trường hợp không xác định được nơi cư trú của công dân theo quy định tại khoản 1 Điều này thì nơi cư trú của công dân là nơi người đó đang sinh sống”.

Theo đó, việc đăng ký dân quân tự vệ bạn có thể đăng ký tại nơi mà bạn đang thường trú hoặc tạm trú hoặc nơi bạn cư trú theo sổ hộ khẩu.

Trân trọng cám ơn!

3. Đã tham giam gia dân quân tự vệ thì có phải đi nghĩa vụ quân sự không?

Kính chào luật sư, tôi có một vấn đề thắc mắc mong nhận được sự tư vấn từ luật sư. Tôi đã tham gia dân quân tự vệ ở địa phương rồi thì có phải tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự không ạ?
Tôi xin cảm ơn luật sư!

Đã tham giam gia dân quân tự vệ thì có phải đi nghĩa vụ quân sự không?

Luật sư tư vấn pháp luật Nghĩa vụ quân sự, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Khoản 4, điều 4, Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định:

Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình:

- Dân quân tự vệ nòng cốt đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ, trong đó có ít nhất 12 tháng làm nhiệm vụ dân quân tự vệ thường trực;

- Hoàn thành nhiệm vụ tham gia Công an xã liên tục từ đủ 36 tháng trở lên;

- Cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên tốt nghiệp đại học trở lên, đã được đào tạo và phong quân hàm sĩ quan dự bị;

- Thanh niên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp tình nguyện phục vụ tại đoàn kinh tế - quốc phòng từ đủ 24 tháng trở lên theo Đề án do Thủ tướng Chính phủ quyết định;

- Công dân phục vụ trên tàu kiểm ngư từ đủ 24 tháng trở lên.

Theo căn cứ trên thì trường hợp dân quân quân tự vệ nòng cốt đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ, trong đó có ít nhất 12 tháng làm nhiệm vụ dân quân tự vệ thường trực thì sẽ được công nhận là đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình. Vì vậy trường hợp này sẽ không phải tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự nữa.

a, Dân quân tự vệ nòng cốt đã hoàn thành nghĩa vụ là như thế nào?

Khoản 1, khoản 2, Luật dân quân tự vệ năm 2009 quy định:

1. Thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nồng cốt là 04 năm.

2. Căn cứ tình hình thực tế, tính chất nhiệm vụ và yêu cầu công tác, thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt có thể được kéo dài đối với dân quân không quá 02 năm, đối với tự vệ và chỉ huy đơn vị dân quân tự vệ có thể được kéo dài hơn nhưng không quá độ tuổi quy định tại Điều 9 của Luật này.

Đồng thời điều 14 Luật dân quân tự vệ năm 2009 quy định về hoàn thành nghĩa vụ quân sự trong thời bình như sau:

- Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt.

- Công dân đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt, nhưng còn trong độ tuổi quy định tại Điều 9 của Luật này thì chuyển sang dân quân tự vệ rộng rãi hoặc được đăng ký vào quân nhân dự bị theo quy định của pháp luật.

Theo căn cứ trên thì thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt là 4 năm, trong trường hợp cần thiết thì có thể gia hạn thêm 2 năm. Khi hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt.

b, Dân quân thường trực là gì?

Khoản 5, điều 5, Luật dân quân tự vệ năm 2009 quy định:

5. Dân quân tự vệ thường trực là lực lượng dân quân tự vệ nòng cốt làm nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu tại các địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh

Theo căn cứ trên thì dân quân tự vệ thường trực là lưc lượng dân quân tự vệ nòng cốt làm nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu tại các địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh.

Như vậy, do bạn không nói rõ quá trình tham gia dân quân tự vệ của bạn như thế nào nên chúng tôi không thể kết luận là bạn có phải thực hiện nghĩa vụ quân sự nữa không nhưng nếu hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ, trong đó có ít nhất 12 tháng làm nhiệm vụ dân quân tự vệ thường trực thì sẽ được công nhận là đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình. Vì vậy trường hợp này sẽ không phải tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự nữa.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Nghĩa vụ quân sự - Công ty luật Minh Khuê