1. Khái niệm địa điểm kinh doanh? Có được lập địa điểm kinh doanh ở tỉnh khác không?

Khoản 3 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về khái niệm địa điểm kinh doanh như sau:

Địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.

Doanh nghiệp có thể lập địa điểm kinh doanh tại địa chỉ khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh.

 

2. Lưu ý khi đăng ký tên địa điểm kinh doanh

Điều 20 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định như sau:

- Tên địa điểm kinh doanh được thực hiện theo quy định tại Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020:

+ Tên địa điểm kinh doanh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu.

+ Tên địa điểm kinh doanh phải bao gồm tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ "Địa điểm kinh doanh".

+ Tên địa điểm kinh doanh phải được viết hoặc gắn tại trụ sở địa điểm kinh doanh. 

- Ngoài tên bằng tiếng Việt, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể đăng ký tên bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt. Tên bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh. Tên viết tắt được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên bằng tiếng nước ngoài.

- Phần tên riêng trong tên địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp không được sử dụng cụm từ "công ty", "doanh nghiệp".

- Đối với những doanh nghiệp 100% vốn nhà nước khi chuyển thành đơn vị hạch toán phụ thuộc do yêu cầu tổ chức lại thì được phép giữ nguyên tên doanh nghiệp nhà nước trước khi tổ chức lại.

 

3. Trình tự, thủ tục thông báo lập địa điểm kinh doanh

3.1. Thủ tục thực hiện thông báo thành lập địa điểm kinh doanh

- Doanh nghiệp có thể lập địa điểm kinh doanh tại địa chỉ khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh.

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh.

- Thông báo lập địa điểm kinh doanh do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc do người đứng đầu chi nhánh ký trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản nội  dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp.

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp thông báo địa điểm kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

- Biểu mẫu Thông báo lập địa điểm kinh doanh được quy định tại Phụ lục II-7 Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

3.2. Trình tự, thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh qua mạng thông tin điện tử sử dụng chữ ký số

Việc thông báo lập địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử thực hiện 

- Người nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác thực hồ sơ qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh, người nộp hồ sơ sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yếu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

 

3.3. Trình tự, thủ tục thông báo lập địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh

Quy trình thông báo lập địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh được quy định như sau:

- Người nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký xác thực hồ sơ qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp uỷ quyền thực hiện thủ tục thông báo lập địa điểm qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh, văn bản uỷ quyền phải có thông tin liên hệ của người uỷ quyền để xác thực việc nộp hồ sơ qua mạng thông in điện tử.

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người nộp hồ sơ sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

- Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông báo lập địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp trong trường hợp hồ sơ đủ điều kiện. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

 

4. Dịch vụ thành lập địa điểm kinh doanh của Luật Minh Khuê

Với hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực Doanh nghiệp cùng với đội ngũ Luật sư, chuyên viên năng lực, được đào tạo cả về chuyên môn và đạo đức, Luật Minh Khuê tự hào là một trong những đơn vị hàng đầu trong việc cung cấp các dịch vụ trọn gói trong lĩnh vực Doanh nghiệp nói chung và dịch vụ thành lập địa điểm kinh doanh nói riêng.

Công việc của Chúng tôi như sau:

- Tư vấn các điều kiện, thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh cho khách hàng.

- Tư vấn các hồ sơ, tài liệu cần cung cấp để hoàn thiện hồ sơ.

- Sau khi ký kết hợp đồng dịch vụ và hoàn thành thanh toán, soạn hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh.

- Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh kể từ khi nộp hồ sơ cho đến khi có kết quả cuối cùng.

- Hỗ trợ tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan sau khi thành lập và hoạt động địa điểm kinh doanh.

Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh, xin vui lòng liên hệ tới Luật Minh Khuê qua số điện thoại 0986.386.648  để được Luật sư: Tô Thị Phương Dung để được hỗ trợ tư vấn và triển khai dịch vụ một cách nhanh chóng nhất.

Hoặc liên hệ qua số tổng đài 19006162 của Chúng tôi để được đội ngũ chuyên viên Phòng Hỗ trợ khách hàng giải đáp mọi vướng mắc pháp lý liên quan đến thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh. Trân trọng./.