Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Doanh nghiệp của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật Doanh nghiệp năm 2014

Nghị định 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh

2. Luật sư tư vấn:

Căn cứ theo Điều 45 Luật Doanh nghiệp năm 2014, địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể. Doanh nghiệp có thể thành lập một hoặc nhiều địa điểm kinh doanh. Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ trụ sở chính. Căn cứ theo Khoản 9 Điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 78/2015/NĐ-CP đã bãi bỏ quy định địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp phải đặt trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Như vậy, kể từ thời điểm Nghị định 108/2018/NĐ-CP có hiệu lực, doanh nghiệp không bị hạn chế về địa điểm đặt địa điểm kinh doanh.

Về trình tự thủ tục, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp cần gửi hồ sơ thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung thông báo gồm (phụ lục II-11 Thông tư 20/20165/TT-BKHDT về đăng ký doanh nghiệp hộ kinh doanh):

- Mã số doanh nghiệp;

- Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc tên và địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh được đặt tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi chi nhánh đặt trụ sở);

- Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh;

- Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh;

- Họ, tên, nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đứng đầu địa điểm kinh doanh;

- Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc họ, tên, chữ ký của người đứng đầu chi nhánh đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê