DN 100% vốn của Nga đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, nay muốn bổ sung ngành nghề cụ thể: nhập khẩu gỗ sồi về Việt Nam, gia công, xuất lại sang nước ngoài. Theo đó, Doanh nghiệp FDI này phải thực hiện việc điều chỉnh Giấy Chứng nhận đầu tư. Tuy nhiên liên quan đến việc nhập khẩu gỗ và gia công, phân phối ra nước ngoài thì việc doanh nghiệp FDI này chỉ gia công rồi xuất bán ra nước ngoài, chứ không có bán gỗ/ thành phẩm tại Việt Nam thì có phải đăng ký quyền nhập, xuất khẩu, phân phối theo Thông tư 08/2013/TT-BCT không? hay cần những thủ tục cụ thể nào? Em mong nhận được câu trả lời giải đáp của Quý Công ty. Em chân thành cảm ơn ạ!

Trân trọng!

Người gửi: LH

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật Doanh nghiệp của công ty Luật Minh Khuê.

Có phải đăng ký quyền nhập, xuất khẩu, phân phối theo Thông tư 08/2013/TT-BCT không ?

Luật sư tư vấn Luật Doanh nghiệp gọi: 1900.6162

Trả lời:

Kính chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục thư vấn của chúng tôi. Chúng tôi xin giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

 

Cơ sở pháp lý:

Thông tư số 08/2013/TT-BCT của Bộ Công thương : Quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 

Nghị định số 23/2007/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 

Nôi dung phân tích:

Thông tin bạn cho chúng tôi biết, DN 100% vốn của Nga đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, nay muốn bổ sung ngành nghề cụ thể: nhập khẩu gỗ sồi về Việt Nam, gia công, xuất lại sang nước ngoài.Theo đó, Doanh nghiệp FDI này phải thực hiện việc điều chỉnh Giấy Chứng nhận đầu tư. Tuy nhiên liên quan đến việc nhập khẩu gỗ và gia công, phân phối ra nước ngoài thì việc doanh nghiệp FDI này chỉ gia công rồi xuất bán ra nước ngoài, chứ không có bán gỗ/ thành phẩm tại Việt Nam. Vậy,  phải đăng ký quyền nhập, xuất khẩu, phân phối theo Thông tư 08/2013/TT-BCT về thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và quyền phân phối. Ngoài ra Cấp giấy phép kinh doanh được quy định theo Nghị định số 23/2007/NĐ-CP cụ thể như sau: 

- Theo Khoản 3  Điều 5 Nghị định số 23/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định Thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh để hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá và Giấy phép lập cơ sở bán lẻ :" Trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài chỉ đầu tư vào kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ đề nghị bổ sung kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu mà không kinh doanh phân phối hoặc các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa thì cơ quan nhà nước quản lý về đầu tư căn cứ vào lộ trình mở cửa thị trường trong các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên cấp hoặc bổ sung Giấy chứng nhận đầu tư, không cần chấp thuận của Bộ Thương mại."

Bên cạnh đó Nghị định số 23/2007/NĐ-CP của Chính phủ  quy định cụ thể các quyền như sau:

+ Quyền xuất khẩu là quyền mua hàng hoá tại Việt Nam để xuất khẩu, bao gồm quyền đứng tên trên tờ khai hàng hoá xuất khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến xuất khẩu. Quyền xuất khẩu không bao gồm quyền tổ chức mạng lưới mua gom hàng hoá tại Việt Nam để xuất khẩu, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

+ Quyền nhập khẩu là quyền được nhập khẩu hàng hoá từ nước ngoài vào Việt Nam để bán cho thương nhân có quyền phân phối hàng hoá đó tại Việt Nam; bao gồm quyền đứng tên trên tờ khai hàng hoá nhập khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến nhập khẩu. Quyền nhập khẩu không bao gồm quyền tổ chức hoặc tham gia hệ thống phân phối hàng hoá tại Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

+ Quyền phân phối là quyền thực hiện trực tiếp các hoạt động phân phối.

- Thủ tục Cấp giấy phép kinh doanh quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 10 Thông tư 08/2013/TT-BCT  Cấp giấy phép thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, không đồng thời thực hiện quyền phân phối hoặc các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá quy định Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư để thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu phải làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam bổ sung mục tiêu hoạt động thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư như sau:

" a) Hồ sơ gồm:

- Hồ sơ thẩm tra cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;

- Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá theo Mẫu MĐ-6 ban hành kèm theo Thông tư này;

- Tài liệu chứng minh năng lực tài chính và kinh nghiệm của chủ đầu tư trong việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu;

- Chứng từ của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp trong hai năm liền kề đối với trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bổ sung thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu. Trường hợp không có hoặc thiếu chứng từ, doanh nghiệp giải trình bằng văn bản nêu rõ lý do.

b) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào quy định pháp luật có liên quan để cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư để bổ sung mục tiêu hoạt động thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu. Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy phép kinh doanh. Quy định về ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư thực hiện theo mẫu HD-1 ban hành kèm theo Thông tư này."

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn Công ty luật Minh Khuê.

Trân trọng./

Bộ phận tư vấn luật doanh nghiệp.