1. Cơ quan kiểm tra, giám sát việc tuân thủ Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại

Để bảo đảm tuân thủ chặt chẽ Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại, Điều 17 của quy định, kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BTP, đã phân chia trách nhiệm kiểm tra và giám sát cho các cấp quản lý cụ thể như sau:

- Cục trưởng Cục Bổ trợ Tư pháp chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra và giám sát trên phạm vi toàn quốc. Ngoài ra, ông cũng phải xử lý và đề xuất xử lý những hành vi vi phạm Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ mà cục đó được giao.

- Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm kiểm tra và giám sát tại địa phương quản lý. Anh ấy cũng đảm nhận vai trò xử lý và đề xuất xử lý đối với các vi phạm liên quan đến việc thực hiện Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại.

- Tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Thừa phát lại phải chủ động giám sát quá trình thực hiện Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại đối với các thành viên thuộc tổ chức của mình. Trách nhiệm này nhằm đảm bảo rằng mọi hoạt động của thành viên đều tuân theo quy định và nguyên tắc.

- Văn phòng Thừa phát lại phải chịu trách nhiệm giám sát quá trình thực hiện Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại trong phạm vi của mình. Điều này bao gồm việc đảm bảo rằng Thừa phát lại thuộc văn phòng tuân thủ đầy đủ các quy định và chuẩn mực đạo đức.

Qua đó, việc phân chia rõ ràng trách nhiệm giữa các cấp quản lý và tổ chức liên quan sẽ hỗ trợ hiệu quả trong việc duy trì và thúc đẩy đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực Thừa phát lại.

 

2. Mức phạt Thừa phát lại vi phạm quy tắc đạo đức nghề nghiệp thừa phát lại 

Theo quy định tại Điều 32 Nghị định 82/2020/NĐ-CP thì nhằm đảm bảo tính chính xác và tuân thủ nghiêm túc đối với các hoạt động công chứng và chứng thực, việc xử lý các hành vi vi phạm quy định đã được đề cập đến sẽ áp dụng mức phạt tiền, chấp nhận từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng. Trong đó, các hành vi sau sẽ chịu sự trừng phạt:

- Lập vi bằng để xác nhận nội dung, ký tên trong hợp đồng hay giao dịch thuộc phạm vi hoạt động công chứng, chứng thực; xác nhận về tính chính xác, tính hợp pháp và không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt; xác nhận chữ ký, bản sao đúng với bản chính; Nếu bị phát hiện lập vi mà không tuân thủ quy định về nội dung, chữ ký, và tính chính xác của hợp đồng, giao dịch, hay bản dịch giấy tờ, văn bản giữa các ngôn ngữ, người vi phạm sẽ phải đối mặt với mức phạt tùy thuộc vào cường độ vi phạm của họ.

- Lập vi bằng ghi nhận lại các sự kiện hoặc hành vi để chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản mà không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng, quyền sở hữu theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, việc lập vi thông qua ghi nhận sự kiện, hành vi để chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản mà không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng, quyền sở hữu theo quy định của pháp luật cũng sẽ bị xử lý nghiêm, và mức phạt tùy thuộc vào sự nghiêm trọng của vi phạm.

- Lập vi bằng ghi nhận lại sự kiện, hành vi thực hiện các giao dịch trái pháp luật của người yêu cầu. Trong trường hợp lập vi để thực hiện các giao dịch trái pháp luật của người yêu cầu, vi phạm này sẽ bị xem xét đặc biệt nghiêm túc. Hành vi này không chỉ là một vi phạm về quy trình pháp lý mà còn đánh đốn đến tính minh bạch và công bằng trong các giao dịch. Chính vì vậy, mức phạt có thể dao động từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng, tùy thuộc vào cường độ và tỷ trọng của hành động vi phạm.

- Lập vi bằng ghi nhận sự kiện, hành vi của cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân đang thi hành công vụ. Với việc lập vi thông qua ghi nhận sự kiện, hành vi của các đối tượng như cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân đang thi hành công vụ, sự nghiêm túc và trách nhiệm của họ đối với công việc sẽ được đặt ra để đảm bảo an ninh và trật tự xã hội. Các vi phạm có thể chịu mức phạt từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng, thể hiện sự nghiêm túc trong việc giữ vững quy tắc và trật tự.

- Vi phạm quy tắc đạo đức nghề nghiệp thừa phát lại theo quy định của pháp luật. Nếu có vi phạm quy tắc đạo đức nghề nghiệp thừa phát lại theo quy định của pháp luật, sự nghiêm trọng của hành vi này sẽ quyết định mức phạt. Việc này không chỉ ảnh hưởng đến uy tín cá nhân mà còn đặt ra thách thức đối với sự tin tưởng của cộng đồng. Mức phạt có thể biến động từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng, tùy thuộc vào tầm quan trọng của quy tắc đạo đức nghề nghiệp mà họ đã vi phạm.

...

Theo quy định của pháp luật, Thừa phát lại sẽ chịu trách nhiệm và có thể đối mặt với xử phạt hành chính khi vi phạm quy tắc đạo đức nghề nghiệp thừa phát lại. Mức phạt có thể đặt ra trong khoảng từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng, nhằm đảm bảo rằng mọi hoạt động của Thừa phát lại đều tuân thủ nghiêm túc và không vi phạm các nguyên tắc và quy định quan trọng trong lĩnh vực nghề nghiệp thừa phát lại. Điều này là để đánh dấu một giới hạn rõ ràng, gửi thông điệp về sự quan trọng của tuân thủ và tôn trọng đối với quy định của pháp luật, giữ cho lĩnh vực này luôn hoạt động một cách minh bạch và chính trực.

Hơn nữa, nếu Thừa phát lại vi phạm quy định về đạo đức nghề nghiệp, họ sẽ phải đối mặt với hình phạt nặng hơn, bao gồm việc bị tước quyền sử dụng thẻ thừa phát lại trong khoảng thời gian từ 06 đến 09 tháng. Ngoài ra, để làm rõ ràng sự nghiêm trọng của vi phạm, họ cũng sẽ bị yêu cầu nộp lại mọi lợi ích không hợp pháp thu được từ việc thực hiện những hành vi này, nhằm bảo đảm rằng các quy định về đạo đức nghề nghiệp thừa phát lại được duy trì và thúc đẩy một cách nghiêm túc và minh bạch. Điều này là để tạo ra một tác động mạnh mẽ, khuyến khích sự tuân thủ và trách nhiệm trong môi trường nghề nghiệp thừa phát lại, và đồng thời, chứng minh sự cam kết của hệ thống pháp luật đối với quyền lợi và công bằng trong lĩnh vực này.

 

3. Thừa phát lại không được làm gì trong quan hệ với đồng nghiệp, Văn phòng Thừa phát lại?

Trong việc quy định quan hệ giữa Thừa phát lại và đồng nghiệp, Điều 11 của Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại, được ban hành theo Thông tư 08/2022/TT-BTP, đã chỉ rõ những hành động cấm kỵ nhằm bảo vệ tính chính xác và minh bạch của ngành nghề này:

- Gây áp lực, đe dọa hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội để giành lợi thế cho mình hoặc Văn phòng mình trong hành nghề trước Thừa phát lại, Văn phòng Thừa phát lại khác. Điều này nhấn mạnh việc cấm mọi hành vi gian lận, đe doạ hoặc lạm dụng quyền lực để đạt lợi ích cá nhân hoặc của Văn phòng Thừa phát lại, làm suy giảm uy tín của ngành nghề.

- Tiến hành hành vi quảng cáo bản thân và Văn phòng của mình không đúng quy định của pháp luật nhằm cạnh tranh không lành mạnh với Thừa phát lại, Văn phòng Thừa phát lại khác. Nghệ sĩ tư vấn không được thực hiện quảng cáo không đúng quy định, nhằm duy trì sự công bằng trong cạnh tranh và đảm bảo môi trường lành mạnh cho Thừa phát lại.

- Hoạt động môi giới, nhận hoặc đòi tiền hoa hồng khi giới thiệu cho đồng nghiệp về yêu cầu mà mình không đảm nhận. Cấm mọi hình thức môi giới không trung thực và đòi tiền hoa hồng khi giới thiệu khách hàng, giúp giữ cho quá trình hành nghề diễn ra một cách công bằng và minh bạch.

- Mở chi nhánh, văn phòng đại diện, cơ sở, địa điểm giao dịch khác ngoài trụ sở Văn phòng Thừa phát lại. Việc mở rộng địa điểm giao dịch phải được thực hiện theo quy định, đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ đầy đủ các quy tắc xã hội và pháp luật.

- Các hành vi khác trái đạo đức xã hội, vi phạm pháp luật. Bao gồm mọi hành động không đúng đắn, không tôn trọng đạo đức xã hội và vi phạm các quy định của pháp luật.

Những quy định này nhằm đảm bảo sự công bằng, minh bạch và tôn trọng trong môi trường làm việc của Thừa phát lại, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của ngành nghề này.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Đặc điểm của nghề nghiệp thẩm phán? Chuẩn mực quốc tế về đạo đức nghề nghiệp của thẩm phán. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.