1. Cơ sở giáo dục đại học được bố trí nhân viên y tế có trình độ trung cấp?

Một trong những trách nhiệm quan trọng của các cơ sở giáo dục là đảm bảo sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chăm sóc sức khỏe của cộng đồng học đường. Điều này bao gồm việc triển khai chính sách bố trí nhân viên y tế tại các trường học, cung cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đồng thời tạo ra môi trường thuận lợi để thực hiện công tác y tế trường học theo các quy định cụ thể được quy định tại điểm c của khoản 5 Điều 8 trong Thông tư 33/2021/TT-BYT. Điều này đồng nghĩa với việc nâng cao chất lượng dịch vụ y tế trong hệ thống giáo dục, giúp học sinh và nhân viên trường học duy trì một tinh thần lành mạnh và năng động. Đồng thời, sự chú trọng đến các tiêu chuẩn y tế này cũng góp phần quan trọng vào việc xây dựng một cộng đồng học thuật và an toàn.

Bên cạnh đó, tại Điều 7 Thông tư 33/2021/TT-BYT thì yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân viên y tế tại trường học là một phần quan trọng trong việc đảm bảo an toàn và chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng học đường. Dưới đây là những điều cần được thực hiện để đáp ứng những yêu cầu này:

- Phòng sơ cứu hiện đại: Cơ sở giáo dục cần bố trí phòng sơ cứu tại vị trí thuận tiện, đảm bảo công tác sơ cứu, cấp cứu và chăm sóc sức khỏe người học. Phòng này cần được trang bị đầy đủ với giường khám bệnh, tủ dựng trang thiết bị y tế, và tủ dựng thuốc, bao gồm cả một số thuốc thiết yếu để hỗ trợ công tác sơ cấp cứu, theo đúng quy định của pháp luật.

- Nhân viên y tế chuyên nghiệp: Cơ sở giáo dục cần bố trí nhân viên y tế trình độ chuyên môn y tế từ trung cấp trở lên. Nhân viên y tế cần được đào tạo và tập huấn về sơ cứu, cấp cứu và liên tục cập nhật kiến thức chuyên môn y tế. Trong trường hợp nhân viên y tế trực tiếp thực hiện khám bệnh và chữa bệnh, họ phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật về khám bệnh và chữa bệnh.

- Hợp đồng với cơ sở khám bệnh hoặc cá nhân đủ tiêu chuẩn: Nếu không thể bố trí nhân viên y tế tại trường, cơ sở giáo dục có thể kí hợp đồng với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc với cá nhân đủ tiêu chuẩn quy định tại Thông tư. Hợp đồng này cần đảm bảo rằng công tác y tế trường học được thực hiện đầy đủ và hiệu quả, đảm bảo sự an toàn và chăm sóc sức khỏe cho tất cả thành viên trong cộng đồng học đường.

Với quy định này, trường đại học đã thực hiện việc đặt nhân viên y tế trường học với trình độ chuyên môn ở mức trung cấp, tăng cường sự chuyên nghiệp và chất lượng trong dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại cơ sở giáo dục này. Điều này không chỉ đảm bảo sự an toàn của cộng đồng học đường mà còn hỗ trợ một môi trường học tập lành mạnh, nơi mà sức khỏe và phúc lợi của sinh viên được đặt lên hàng đầu. Sự hiện diện của nhân viên y tế có trình độ chuyên môn trung cấp không chỉ là một cam kết đối với việc cải thiện chất lượng cuộc sống sinh viên mà còn là bước quan trọng trong việc xây dựng một cộng đồng học thuật đầy đủ chăm sóc và hỗ trợ.

 

2. Trách nhiệm tổ chức tập huấn chuyên môn cho nhân viên y tế trường học

Tại Điều 8 Thông tư 33/2021/TT-BYT thì Sở Y tế chịu trách nhiệm hàng loạt nhiệm vụ quan trọng, đó là nền tảng để đảm bảo rằng công tác y tế trường học được triển khai một cách hiệu quả và đồng đều trên địa bàn quản lý. Dưới đây là một số nhiệm vụ cụ thể của Sở Y tế, mỗi mục đều là một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy chất lượng và an toàn trong môi trường giáo dục:

- Tổ chức và chỉ đạo chuyên nghiệp: Tổ chức và chỉ đạo một cách chuyên nghiệp quá trình thực hiện công tác y tế trường học theo các quy định chi tiết tại Thông tư, đảm bảo rằng mọi hoạt động đều tuân theo các nguyên tắc và tiêu chuẩn đã được đề ra.

- Tập huấn và nâng cao chuyên môn: Tổ chức các buổi tập huấn chuyên môn đặc biệt cho đội ngũ nhân viên làm công tác y tế trường học, nhằm nâng cao kỹ năng và kiến thức của họ, giúp họ đối mặt với mọi tình huống có thể xảy ra.

- Chủ trì và phối hợp tài chính: Chủ trì và phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để đảm bảo nguồn kinh phí đủ dành cho công tác y tế trường học, từ việc lập dự toán đến quyết toán theo quy định của pháp luật.

- Báo cáo chính xác và đúng hạn: Thực hiện việc báo cáo công tác y tế trường học trên địa bàn quản lý, gửi báo cáo về Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế) trước ngày 20 tháng 12 của mỗi năm, theo mẫu quy định tại Phụ lục số 01 đi kèm với Thông tư, đảm bảo tính chính xác và đúng hạn của thông tin. Điều này đồng thời tăng cường sự minh bạch và tính đồng bộ trong quản lý y tế giáo dục.

* Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đều đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng công tác y tế trường học được triển khai một cách toàn diện và hiệu quả. Dưới đây là những trách nhiệm cụ thể mà cả hai Sở này cần thực hiện, nhằm đảm bảo một môi trường giáo dục an toàn và chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng học đường:

- Tổ chức và chỉ đạo hiệu quả: Tổ chức và chỉ đạo một cách hiệu quả việc thực hiện các quy định về công tác y tế trường học theo Thông tư, đồng thời thực hiện kiểm tra chặt chẽ theo thẩm quyền trên địa bàn quản lý. Điều này giúp đảm bảo rằng mọi hoạt động đều tuân theo các quy chuẩn và định hướng đã được xác định.

- Quản lý kinh phí một cách hiệu quả: Lập dự toán và bố trí kinh phí cần thiết để thực hiện công tác y tế trường học, sau đó gửi Sở Tài chính để được phê duyệt. Điều này đảm bảo nguồn lực tài chính đủ để hỗ trợ mọi hoạt động y tế một cách toàn diện và không bị hạn chế.

- Phối hợp và tập huấn chuyên môn: Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế để tổ chức các buổi tập huấn chuyên môn cho nhân viên y tế trường học. Điều này giúp nâng cao kỹ năng và kiến thức của họ, đồng thời tạo ra một đội ngũ chuyên gia có khả năng đối mặt với mọi thách thức liên quan đến sức khỏe trong môi trường học đường.

 

3. Trách nhiệm của nhân viên y tế trường học làm việc tại cơ sở giáo dục đại học

Những người làm việc trong lĩnh vực y tế tại cơ sở giáo dục đại học không chỉ đơn thuần là những người thực hiện công tác y tế mà còn đảm nhận những trách nhiệm quan trọng được quy định chi tiết tại Điều 8, Khoản 6 của Thông tư 33/2021/TT-BYT. Dưới đây là những nhiệm vụ chính mà họ chịu trách nhiệm, đóng góp vào việc xây dựng một môi trường học tập an toàn và chăm sóc sức khỏe:

- Thực hiện nội dung chuyên môn: Nhân viên y tế trường học không chỉ là người thực hiện các hoạt động y tế mà còn đảm nhận trách nhiệm thực hiện các nội dung chuyên môn theo quy định tại Thông tư. Điều này đảm bảo rằng họ là những chuyên gia có chất lượng cao, luôn cập nhật kiến thức và kỹ năng.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch công tác hằng năm: Nhân viên y tế trường học cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tham mưu và đề xuất cho cơ sở giáo dục về việc xây dựng kế hoạch công tác y tế trường học hằng năm. Sự chuyên nghiệp và hiểu biết sâu rộng về y tế của họ giúp định hình một kế hoạch toàn diện, phản ánh đúng nhu cầu và thực tế của cộng đồng học đường. Điều này đồng thời hỗ trợ cơ sở giáo dục trong việc tối ưu hóa hiệu quả và tính hiệu quả của các hoạt động y tế.

- Ngoài việc tham gia vào các buổi tập huấn chuyên môn nhằm nâng cao kỹ năng và kiến thức trong lĩnh vực công tác y tế trường học, nhân viên y tế trường học còn chịu trách nhiệm vô cùng quan trọng trong việc sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo chúng phục vụ mục tiêu cao cả của công tác y tế trường học. Họ không chỉ là người tham gia vào quá trình học tập và nâng cao chuyên môn mà còn là những người quản lý tài nguyên vật chất một cách sáng tạo và hiệu quả.

Ngoài ra, nhân viên y tế trường học cũng có trách nhiệm tổng hợp và biên soạn báo cáo kết quả về thực hiện công tác y tế trường học. Việc này không chỉ là một công đoạn báo cáo thông thường, mà còn là cơ hội để họ phản ánh, đánh giá và đề xuất những cải tiến cần thiết trong quá trình triển khai các hoạt động y tế. Điều này không chỉ giúp định hình hướng phát triển cho môi trường y tế trường học mà còn đóng góp vào việc xây dựng một cộng đồng học đường khoa học, chăm sóc và đầy đủ.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Nhân viên y tế trường học có được tăng mức lương 7%/năm từ năm 2025. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.