1. Tiêu chuẩn đối với nhân viên y tế thôn, bản; Cô đỡ thôn, bản

Căn cứ theo quy định tại Điều 2 của Thông tư 27/2023/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn đối với nhân viên y tế thôn, bản; Cô đỡ thôn, bản như sau: 

Trình độ chuyên môn, đào tạo:

+ Hoàn thành chương trình đào tạo:

  • Nhân viên y tế thôn, bản; Cô đỡ thôn, bản cần hoàn thành chương trình đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo nội dung quy định tại Điều 6 của Thông tư này.
  • Chương trình đào tạo cần được chứng nhận bằng chứng chỉ đào tạo phù hợp.

+ Trình độ chuyên môn về y: Hoặc có trình độ chuyên môn về y (bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh) từ trung cấp trở lên.

Tự nguyện tham gia:

Nhân viên y tế thôn, bản; Cô đỡ thôn, bản cần tự nguyện tham gia làm công việc y tế tại cấp thôn, bản.

Sức khỏe đủ để thực hiện nhiệm vụ:

- Cần có đủ sức khỏe để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định.

- Nếu có bất kỳ vấn đề về sức khỏe nào ảnh hưởng đến khả năng làm việc, cần được kiểm tra và đánh giá đúng mức độ để đảm bảo an toàn cho cả nhân viên và bệnh nhân.

Những tiêu chuẩn này nhằm đảm bảo nguồn nhân lực y tế ở cấp thôn, bản có đủ chất lượng và đầy đủ năng lực để thực hiện các nhiệm vụ cơ bản trong lĩnh vực y tế. Quy định này cũng tạo điều kiện cho những người có trình độ và mong muốn tham gia công tác y tế cộng đồng, giúp nâng cao chất lượng dịch vụ y tế ở cấp cơ sở.

 

2. Chức năng đối với Nhân viên y tế thôn, bản; Cô đỡ thôn, bản

Theo quy định của Điều 3 của Thông tư 27/2023/TT-BYT về chức năng đối với nhân viên y tế thôn, bản; Cô đỡ thôn, bản như sau: 

Chức năng của Nhân viên y tế thôn, bản:

- Hỗ trợ Trạm Y tế xã:

+ Nhân viên y tế thôn, bản có chức năng hỗ trợ Trạm Y tế xã trong việc thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cấp cộng đồng thôn, bản.

+ Họ thường đảm nhận nhiệm vụ đào tạo và tư vấn về giáo dục sức khỏe cơ bản, giúp cộng đồng hiểu biết và thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh tật.

- Chăm sóc sức khỏe cộng đồng: Nhân viên y tế thôn, bản thường tiếp cận dân số ngay tại cộng đồng, giúp định kỳ kiểm tra sức khỏe cơ bản, đo lường chỉ số sức khỏe, và theo dõi các vấn đề y tế cộng đồng.

- Phát hiện và giám sát bệnh tật:

+ Thực hiện công tác đào tạo và giáo dục về các triệu chứng và biện pháp phòng tránh bệnh tật.

+ Theo dõi, phát hiện sớm các dấu hiệu bệnh, và hỗ trợ trong việc tổ chức các chương trình kiểm tra sức khỏe cộng đồng.

Chức năng của Cô đỡ thôn, bản:

- Hỗ trợ Trạm Y tế xã trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em: Cô đỡ thôn, bản đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ trạm y tế xã thực hiện chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ mang thai, sau khi sinh, và trẻ em.

- Tư vấn và giáo dục về sức khỏe sinh sản:

+ Cung cấp thông tin và tư vấn về sức khỏe sinh sản, thai nghén, và chu kỳ sinh học cho bà mẹ.

+ Hỗ trợ cộng đồng hiểu biết về các phương pháp hạn chế sinh đẻ an toàn và phòng tránh.

- Chăm sóc sau sinh và chăm sóc trẻ sơ sinh:

+ Hỗ trợ phụ nữ sau khi sinh, bao gồm cả việc giảng dạy và hướng dẫn về chăm sóc sơ sinh.

+ Đảm bảo việc theo dõi sức khỏe của em bé, cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết cho việc chăm sóc trẻ sơ sinh.

- Tư vấn về dinh dưỡng: Tư vấn về dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai và trẻ em, giúp cải thiện chất lượng cuộc sống và sức khỏe của gia đình trong cộng đồng.

Những chức năng của Nhân viên y tế thôn, bản và Cô đỡ thôn, bản đều nhằm mục đích cung cấp chăm sóc sức khỏe cơ bản và giáo dục sức khỏe cho cộng đồng tại cấp độ cơ bản, đặc biệt là tại thôn, bản để nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khỏe của cộng đồng.

 

3. Nhiệm vụ, phạm vi hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với nhân viên y tế; Cô đỡ thôn, bản

3.1. Nhiệm vụ, phạm vi hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với nhân viên y tế

Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Thông tư 27/2023/TT-BYT quy định như sau: 

Nhiệm vụ đối với Nhân viên y tế thôn, bản:

- Tham gia chăm sóc sức khỏe ban đầu và các hoạt động y tế tại thôn, bản:

+ Tuyên truyền, phổ biến kiến thức y tế và giáo dục cộng đồng về sức khỏe.

+ Phát hiện, giám sát và báo cáo tình hình dịch bệnh, bệnh truyền nhiễm tại thôn, bản.

+ Phối hợp thực hiện các chương trình y tế cộng đồng.

+ Hướng dẫn người dân về sử dụng thuốc nam và các biện pháp tự nhiên chăm sóc sức khỏe gia đình.

+ Tham gia các hoạt động vệ sinh, an toàn thực phẩm và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

+ Hướng dẫn lập hồ sơ sức khỏe và tham gia các chương trình đào tạo.

-  Tham gia chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em:

+ Tuyên truyền về vệ sinh phụ nữ, thai nghén và dinh dưỡng hợp lý.

+ Hướng dẫn và theo dõi bà mẹ mang thai và trẻ sơ sinh.

+ Báo cáo và tham gia quản lý sức khỏe người cao tuổi, người khuyết tật, người mắc các bệnh không lây nhiễm.

- Tham gia khám bệnh, chữa bệnh:

+ Phát hiện dấu hiệu nguy hiểm, cấp cứu và chuyển tuyến với các trường hợp cần.

+ Xử trí ban đầu các triệu chứng và bệnh thông thường.

+ Tham gia sàng lọc, tư vấn và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe.

Phạm vi hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với Nhân viên y tế thôn, bản:

- Đối với người dân tại thôn, bản:

+ Thực hiện sơ cứu và xử trí ban đầu các bệnh thông thường.

+ Hướng dẫn và tư vấn về phòng, chống bệnh tật tại cộng đồng.

+ Quản lý và sử dụng Túi y tế thôn, bản hiệu quả.

- Đối với bà mẹ và trẻ em tại thôn, bản:

+ Chăm sóc thai nghén và hỗ trợ phụ nữ mang thai.

+ Thực hiện sơ cứu và hỗ trợ sinh nở tại cộng đồng.

+ Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh.

+ Cấp phát sản phẩm chăm sóc sức khỏe và thực hiện các chương trình vắc xin.

- Quản lý và sử dụng hiệu quả Túi y tế thôn, bản:

+ Hướng dẫn người bệnh sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả.

+ Thực hiện các biện pháp quản lý và sàng lọc sức khỏe cộng đồng.

+ Hỗ trợ trạm y tế xã trong việc hướng dẫn và kiểm tra sử dụng thuốc và sản phẩm y tế cơ bản.

- Danh mục kỹ thuật chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh: Tuân thủ Danh mục kỹ thuật chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Phụ lục số 01 của Thông tư.

Những nhiệm vụ và phạm vi hoạt động này nhằm đảm bảo sự chăm sóc sức khỏe toàn diện và hiệu quả tại cấp thôn, bản, tạo điều kiện cho việc phòng, chống bệnh tật và nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng.

 

3.2. Nhiệm vụ, phạm vi hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với cô đỡ thôn, bản

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 27/2023/TT-BYT cụ thể: 

Nhiệm vụ đối với Cô đỡ thôn, bản:

- Tham gia chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và các hoạt động y tế tại thôn, bản:

+ Tuyên truyền về sức khỏe sinh sản, vận động vệ sinh phụ nữ, và dinh dưỡng hợp lý. Hướng dẫn phụ nữ mang thai đăng ký quản lý thai, khám thai, và tiêm phòng uốn ván.

+ Tham gia thực hiện các chương trình và dự án y tế tại cộng đồng thôn, bản. Hỗ trợ trong việc tổ chức các chương trình kiểm tra sức khỏe cộng đồng.

+ Tham gia các khoá đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ. Hướng dẫn sử dụng công cụ theo dõi và chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em.

+ Tham gia giao ban định kỳ với trạm y tế xã. Báo cáo kịp thời và đầy đủ theo hướng dẫn của trạm y tế xã.

- Tham gia khám bệnh, chữa bệnh tại thôn, bản:

 Phạm vi hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với Cô đỡ thôn, bản:

- Đối với người dân tại thôn, bản:

+ Phát hiện dấu hiệu nguy hiểm, thực hiện sơ cứu ban đầu khi cấp cứu và tai nạn. Tham gia chuyến tuyến với các trường hợp cấp cứu.

- Đối với bà mẹ và trẻ em tại thôn, bản:

+ Phát hiện thai nghén sớm, khám thai, và đảm bảo phụ nữ mang thai tham gia khám thai đúng lịch trình. Quản lý thai nghén, phát hiện các trường hợp có nguy cơ cao và chuyển đến cơ sở y tế kịp thời.

+ Xử trí ban đầu các tình huống đẻ rơi không kịp đến cơ sở y tế. Hướng dẫn, tư vấn về chăm sóc và dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh tại nhà.

+ Tư vấn về vệ sinh phụ nữ, biện pháp phòng chống nhiễm khuẩn. Hướng dẫn chế độ ăn bổ sung cho trẻ.

+ Cấp phát sản phẩm chứa sắt/axit folic, sản phẩm phòng và điều trị suy dinh dưỡng cho trẻ em. Hướng dẫn cách sử dụng thuốc thiết yếu an toàn và hiệu quả.

- Hỗ trợ trạm y tế xã hướng dẫn người bệnh sử dụng thuốc thiết yếu an toàn, hợp lý, và hiệu quả.

- Tuân thủ danh mục kỹ thuật chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với Cô đỡ thôn, bản quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này.

Công ty Luật Minh Khuê gửi quý khách nội dung sau: Nhân viên y tế trường học có được tăng mức lương 7%/năm từ năm 2025

Để tiếp cận dịch vụ tư vấn pháp lý của chúng tôi, quý khách có thể liên hệ trực tiếp với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên viên của chúng tôi sẽ tận tâm lắng nghe và cung cấp giải pháp phù hợp nhất cho tình huống cụ thể của quý khách. Ngoài ra, quý khách cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi cam kết sẽ phản hồi và hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc của quý khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.