1. Hiểu thế nào về đường bay phục vụ hoạt động hàng không chung?

Khu vực bay phục vụ hoạt động hàng không chung, theo quy định tại Điều 310 của Thông tư 19/2017/TT-BGTVT, đặt ra những nguyên tắc và quy định cụ thể để bảo đảm an toàn và hiệu quả trong quản lý không gian hàng không. Dưới đây là chi tiết về một số điều khoản quan trọng của quy định này.

Theo Điều 310, vùng trời cho hoạt động hàng không chung bao gồm các phần chính như khu vực bay, đường bay phục vụ hoạt động hàng không chung, đường bay, và vùng trời sân bay. Điều này đảm bảo rằng không gian hàng không được quản lý một cách toàn diện, từ quá trình cất cánh đến hạ cánh, và cả trong quá trình bay.

Một trong những điểm quan trọng là giới hạn về chiều ngang, chiều cao và chiều thấp của khu vực bay phục vụ hoạt động hàng không chung. Quy định rõ ràng về giới hạn cao không quá mức bay 200 mét, trừ khi có sự điều chỉnh của Cục Hàng không Việt Nam dựa trên yêu cầu cụ thể của hoạt động bay. Đối với giới hạn thấp, nó không được thấp hơn 300 mét so với chướng ngại vật cao nhất trong bán kính 600 mét, có tâm là vị trí ước tính của tàu bay. Điều này giúp đảm bảo an toàn khi tàu bay tiếp cận và rời khu vực bay.

Quy định cũng xác định rằng khu vực bay chỉ được khai thác trong điều kiện bay bằng mắt, vào ban ngày hoặc thời gian cụ thể khác theo quy định của Cục Hàng không Việt Nam. Những điều này cần được ghi rõ trong phép bay liên quan để đảm bảo rằng mọi hoạt động đều tuân theo các quy tắc an toàn và được kiểm soát một cách chặt chẽ.

Tổng cộng, các quy định này nhằm mục đích bảo vệ an toàn của các phương tiện bay và nhân viên hàng không, đồng thời đảm bảo rằng các hoạt động hàng không chung diễn ra một cách suôn sẻ và có hiệu suất cao. Các quy định này cần được thực hiện và giám sát chặt chẽ để đảm bảo tuân thủ và đáp ứng đúng mục tiêu của quản lý không gian hàng không

 

2. Cơ sở thiết lập đường bay phục vụ hàng không chung

Theo quy định tại Điều 311 của Thông tư 19/2017/TT-BGTVT, việc thiết lập đường bay phục vụ hoạt động hàng không chung được thực hiện theo một quy trình cụ thể và dưới sự chủ trì của Cục Hàng không Việt Nam. Dưới đây là chi tiết về quá trình này:

- Chủ trì của Cục Hàng không Việt Nam: Cục Hàng không Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng phương án thiết lập đường bay phục vụ hoạt động hàng không chung. Cơ quan này chủ trì tổ chức, xây dựng chi tiết về đường bay và đề xuất cho Cục Tác chiến để quyết định cuối cùng về việc thiết lập.

- Điều kiện khai thác: Điều quan trọng cần lưu ý là đường bay phục vụ hàng không chung chỉ được khai thác trong điều kiện bay theo VFR (Visual Flight Rules), tức là bay dựa trên quan sát trực tiếp của phi công và không dựa vào các thiết bị bay tự động. Điều này bảo đảm tính an toàn trong điều kiện thời tiết và tầm nhìn tốt, giúp hạn chế rủi ro trong quá trình bay.

- Đánh giá ảnh hưởng đến hoạt động bay IFR: Quy trình thiết lập đường bay phải được xem xét và đánh giá kỹ lưỡng để đảm bảo rằng nó không gây ảnh hưởng đáng kể đến các hoạt động bay theo IFR (Instrument Flight Rules) trên các đường bay ATS (Air Traffic Service), phương thức đi, đến sân bay và các khu vực bay chờ. Điều này giúp duy trì tính an toàn và hiệu suất trong quản lý không gian hàng không.

- Thông tin chi tiết về đường bay: Đường bay phục vụ hàng không chung cần có các thông tin chi tiết như tên gọi, điểm báo cáo (tọa độ hệ WGS-84 hoặc điểm báo cáo theo đường hàng không liên quan nếu có), cự ly, hướng bay, độ cao giới hạn cao và giới hạn thấp, độ cao an toàn tối thiểu của từng chặng bay, cùng các giới hạn khai thác bay khác (nếu có). Những thông tin này đảm bảo rằng mọi hoạt động trên đường bay được thực hiện một cách an toàn và hiệu quả.

Quá trình này thể hiện sự cân nhắc và chặt chẽ trong quản lý không gian hàng không, đồng thời đảm bảo tính an toàn và hiệu suất cao trong quá trình hoạt động hàng không chung. Các quy định này cũng thể hiện sự linh hoạt trong việc quyết định khai thác đường bay dựa trên điều kiện thời tiết và thời gian cụ thể, đảm bảo tính linh hoạt và an toàn trong mọi điều kiện bay

 

3. Cơ quan nào được chủ trì vùng trời cho hoạt động hàng không chung?

Theo Nghị định 125/2015/NĐ-CP, quy định chi tiết về việc thiết lập đường bay phục vụ hoạt động hàng không chung được thực hiện dưới sự chủ trì của Cục Tác chiến. Điều này được thể hiện rõ trong Khoản 1 Điều 11 của Nghị định, đặc biệt là:

- Chủ trì của Cục Tác chiến: Cục Tác chiến đóng vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng và thiết lập đường bay phục vụ hoạt động hàng không chung. Cụ thể, Cục Tác chiến chủ trì trình Tổng Tham mưu trưởng quyết định về việc thiết lập khu vực bay và đường bay để phục vụ hoạt động hàng không chung. Điều này áp đặt trách nhiệm lớn lên Cục Tác chiến trong việc đưa ra quyết định chiến lược và chi tiết để đảm bảo tính an toàn và hiệu suất trong không gian hàng không.

- Quy trình công bố và quản lý: Sau khi có quyết định từ Cục Tác chiến, Cục Hàng không Việt Nam đảm nhận vai trò công bố khu vực bay và đường bay phục vụ hoạt động hàng không chung. Nhiệm vụ của Cục Hàng không Việt Nam không chỉ giới hạn trong việc công bố mà còn bao gồm quản lý tổ chức điều hành và khai thác các hoạt động bay trong khu vực và đường bay này. Thêm vào đó, Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt phương án khai thác và quản lý hoạt động bay, phương thức bay, và phương án khai thác khu vực bay phục vụ hoạt động hàng không chung. Điều này đảm bảo tính chặt chẽ và tuân thủ trong quản lý không gian hàng không.

- Chỉ định cơ sở điều hành bay dân dụng: Cơ sở điều hành bay dân dụng phải được chỉ định một cách thích hợp để chịu trách nhiệm về chỉ huy, điều hành, và chủ trì các hoạt động bay trong khu vực bay, đường bay phục vụ hoạt động hàng không chung. Điều này là quan trọng để đảm bảo tính an toàn và hiệu suất trong quản lý không gian hàng không.

- Chức năng của Trung tâm quản lý điều hành bay khu vực: Trung tâm quản lý điều hành bay khu vực phải thực hiện nhiệm vụ thông báo và hiệp đồng về các hoạt động bay quân sự và các tàu bay công vụ khác có ảnh hưởng đến vùng trời trong khu vực bay, đường bay phục vụ hoạt động hàng không chung tới cơ sở điều hành bay dân dụng được chỉ định. Điều này giúp đảm bảo sự hợp tác và thông tin chính xác giữa các bên liên quan.

- Liên lạc chung và phối hợp: Cục Hàng không Việt Nam chủ trì, phối hợp với Cục Tác chiến và Quân chủng Phòng không - Không quân để xác định và công bố phương thức liên lạc chung đối với hoạt động bay trong vùng trời cho khu vực bay, đường bay phục vụ hoạt động hàng không chung. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì liên lạc hiệu quả giữa các đơn vị quản lý và điều hành không gian hàng không.

Tóm lại, theo quy định của Nghị định 125/2015/NĐ-CP, Cục Tác chiến chủ trì và đóng vai trò quyết định chủ yếu trong việc thiết lập đường bay phục vụ hoạt động hàng không chung, đồng thời, sự hợp tác và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý hàng không là chìa khóa để đảm bảo an toàn và hiệu suất trong quản lý không gian hàng không

Bài viết liên quan: Điều kiện kinh doanh dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay

Trên đây là phân tích của chúng tôi về vấn đề " Cơ sở thiết lập đường bay hàng không chung". Việc đưa ra nội dung tư vấn dựa trên căn cứ pháp lý, mục đích đưa ra nội dung nêu trên nhằm cho khách hàng tham khảo. Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lân, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung khiến khách hàng chưa hiểu hết rất mong khách hàng có thể liên hệ qua hotline 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Trân trọng./.