Trong học toán, hình hộp chữ nhật là một trong những hình học phổ biến và quen thuộc nhất. Nó được tạo thành bởi sáu mặt, bao gồm một mặt đáy và một mặt trên, cùng với bốn mặt bên có hình chữ nhật. Một trong những tính toán cơ bản và quan trọng nhất liên quan đến hình hộp chữ nhật là tính thể tích của nó. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật chính xác nhất.

 

1. Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật

Thể tích hình hộp chữ nhật bằng tích của Chiều dài của mặt đáy nhân Chiều rộng của mặt đáy nhân Chiều cao của hình hộp chữ nhật.

Đối với hình hộp chữ nhật có Chiều dài của mặt đáy là l, Chiều rộng của mặt đáy là w, Chiều cao của hình hộp chữ nhật là thì Công thức tính thể tích của hình hộp chữ nhật là:

V = l x w x h 

Trong đó:

  • V là thể tích của hình hộp chữ nhật
  • l là chiều dài của mặt đáy
  • w là chiều rộng của mặt đáy
  • h là chiều cao của hình hộp chữ nhật

Để tính thể tích của hình hộp chữ nhật, chúng ta chỉ cần nhân chiều dài, chiều rộng và chiều cao lại với nhau. Công thức này rất đơn giản và dễ nhớ, nên bạn có thể sử dụng nó mà không cần sự trợ giúp của máy tính hoặc bất kỳ công cụ tính toán nào khác.

 

2. Ví dụ về cách tính thể tích hình hộp chữ nhật

Hãy giả sử rằng bạn muốn tính thể tích của một hộp chữ nhật có chiều dài là 5cm, chiều rộng là 3cm và chiều cao là 2cm. Để tính thể tích của hộp chữ nhật này, bạn chỉ cần sử dụng công thức nhân các giá trị này lại với nhau:

V = 5cm x 3cm x 2cmV = 30cm^3

Vì vậy, thể tích của hộp chữ nhật này là 30cm^3.

 

3. Một số bài tập áp dụng công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật

1. Hộp chữ nhật có chiều dài là 10cm, chiều rộng là 5cm và chiều cao là 3cm. Tính thể tích của hộp chữ nhật này.

V = l x w x hV = 10cm x 5cm x 3cmV = 150cm^3

2. Hộp chữ nhật có chiều dài là 12cm, chiều rộng là 8cm và chiều cao là 4cm. Tính thể tích của hộp chữ nhật này.

V = l x w x hV = 12cm x 8cm x 4cmV = 384cm^3

3. Hộp chữ nhật có chiều dài là 6cm, chiều rộng là 4cm và chiều cao là 2cm. Tính thể tích của hộp chữ nhật này.

V = l x w x hV = 6cm x 4cm x 2cmV = 48cm^3

4. Hộp chữ nhật có chiều dài là 8cm, chiều rộng là 6cm và chiều cao là 5cm. Tính thể tích của hộp chữ nhật này.

V = l x w x hV = 8cm x 6cm x 5cmV = 240cm^3

5. Hộp chữ nhật có chiều dài là 15cm, chiều rộng là 10cm và chiều cao là 2cm. Tính thể tích của hộp chữ nhật này.

V = l x w x hV = 15cm x 10cm x 2cmV = 300cm^3

6. Hộp chữ nhật có chiều dài là 20cm, chiều rộng là 4cm và chiều cao là 3cm. Tính thể tích của hộp chữ nhật này.

V = l x w x hV = 20cm x 4cm x 3cmV = 240cm^3

7. Hộp chữ nhật có chiều dài là 18cm, chiều rộng là 12cm và chiều cao là 6cm. Tính thể tích của hộp chữ nhật này.

V = l x w x hV = 18cm x 12cm x 6cmV = 1296cm^3

8. Hộp chữ nhật có chiều dài là 7cm, chiều rộng là 5cm và chiều cao là 4cm. Tính thể tích của hộp chữ nhật này.

V = l x w x hV = 7cm x 5cm x 4cmV = 140cm^3

9. Hộp chữ nhật có chiều dài là 11cm, chiều rộng là 9cm và chiều cao là 3cm. Tính thể tích của hộp chữ nhật này.

V = l x w x hV = 11cm x 9cm x 3cmV = 297cm^3

10. Hộp chữ nhật có chiều dài là 16cm, chiều rộng là 7cm và chiều cao là 2cm. Tính thể tích của hộp chữ nhật này.

V = l x w x hV = 16cm x 7cm x 2cmV = 224cm^3

11. Hộp chữ nhật có chiều dài là 9cm, chiều rộng là 6cm và chiều cao là 8cm. Tính thể tích của hộp chữ nhật này.

V = l x w x hV = 9cm x 6cm x 8cmV = 432cm^3

12. Hộp chữ nhật có chiều dài là 14cm, chiều rộng là 10cm và chiều cao là 5cm. Tính thể tích của hộp chữ nhật này.

V = l x w x hV = 14cm x 10cm x 5cmV = 700cm^3

13. Hộp chữ nhật có chiều dài là 12cm, chiều rộng là 4cm và chiều cao là 2cm. Tính thể tích của hộp chữ nhật này.

V = l x w x hV = 12cm x 4cm x 2cmV = 96cm^3

14. Hộp chữ nhật có chiều dài là 10cm, chiều rộng là 8cm và chiều cao là 6cm. Tính thể tích của hộp chữ nhật này.

V = l x w x hV = 10cm x 8cm x 6cmV = 480cm^3

15. Hộp chữ nhật có chiều dài là 10cm, chiều rộng là 6cm và chiều cao là 4cm. Tính thể tích của hộp chữ nhật này.

V = l x w x hV = 10cm x 6cm x 4cmV = 240cm^3

16. Hộp chữ nhật có chiều dài là 8cm, chiều rộng là 3cm và chiều cao là 2cm. Tính thể tích của hộp chữ nhật này.

V = l x w x hV = 8cm x 3cm x 2cmV = 48cm^3

17. Hộp chữ nhật có chiều dài là 15cm, chiều rộng là 9cm và chiều cao là 7cm. Tính thể tích của hộp chữ nhật này.

V = l x w x hV = 15cm x 9cm x 7cmV = 945cm^3

18. Hộp chữ nhật có chiều dài là 6cm, chiều rộng là 3cm và chiều cao là 4cm. Tính thể tích của hộp chữ nhật này.

V = l x w x hV = 6cm x 3cm x 4cmV = 72cm^3

19. Hộp chữ nhật có chiều dài là 20cm, chiều rộng là 10cm và chiều cao là 8cm. Tính thể tích của hộp chữ nhật này.

V = l x w x hV = 20cm x 10cm x 8cmV = 1600cm^3

2. Hộp chữ nhật có chiều dài là 14cm, chiều rộng là 6cm và chiều cao là 3cm. Tính thể tích của hộp chữ nhật này.

V = l x w x hV = 14cm x 6cm x 3cmV = 252cm^3

4. Một số dạng bài tập liên quan đến công thức tính thể tích của hình hộp chữ nhật

4.1. Tính thể tích của một hộp chữ nhật có chiều dài, chiều rộng và chiều cao cho trước.

Ví dụ: Tính thể tích của một hộp chữ nhật có chiều dài 6cm, chiều rộng 3cm và chiều cao 2cm.

V = l x w x h

V = 6cm x 3cm x 2cm

V = 36cm^3

 

4.2. Tính một trong ba kích thước của hộp chữ nhật khi đã biết thể tích của nó và hai kích thước còn lại.

Ví dụ: Tính chiều rộng của một hộp chữ nhật có thể tích 240cm^3, chiều dài 8cm và chiều cao 5cm.

V = l x w x h240cm^3 = 8cm x w x 5cmw = 6cm

4.3. Tìm chiều cao của một hộp chữ nhật khi đã biết thể tích của nó và hai kích thước còn lại.

Ví dụ: Tìm chiều cao của một hộp chữ nhật có thể tích 420cm^3, chiều dài 14cm và chiều rộng 3cm.

V = l x w x h420cm^3 = 14cm x 3cm x hh = 10cm

4.4. Tính thể tích của một số hộp chữ nhật được cắt bỏ một phần.

Ví dụ: Tính thể tích của một hộp chữ nhật có chiều dài 12cm, chiều rộng 6cm và chiều cao 3cm nếu một phần của hộp bị cắt bỏ.

V = l x w x hV = (12cm x 6cm x 3cm) - (4cm x 3cm x 3cm)V = 648cm^3 - 36cm^3V = 612cm^3

4.5. Tính thể tích của một hộp chữ nhật có một lỗ hình tròn được đục ra khỏi một mặt phẳng của nó.

Ví dụ: Tính thể tích của một hộp chữ nhật có chiều dài 10cm, chiều rộng 8cm và chiều cao 6cm nếu một lỗ hình tròn bán kính 2cm được đục ra khỏi một mặt phẳng của nó.

V = l x w x hV = (10cm x 8cm x 6cm) - (pi x 2cm^2 x 6cm)V = 480cm^3 - 75.4cm^3V = 404.6cm^3

4.6. Tính thể tích của một hộp chữ nhật khi một góc của nó bị cắt bỏ.

Ví dụ: Tính thể tích của một hộp chữ nhật có chiều dài 8cm, chiều rộng 6cm và chiều cao 4cm nếu một góc của nó bị cắt bỏ.

V = l x w x hV = (8cm x 6cm x 4cm) - (2cm x 2cm x 4cm)V = 192cm^3 - 16cm^3V = 176cm^3

4.7. Tính thể tích của một số hộp chữ nhật không đều, có các mặt phẳng lệch nhau.

Ví dụ: Tính thể tích của một hộp chữ nhật không đều, có chiều dài 10cm, chiều rộng 5cm và chiều cao 4cm. Mặt phẳng dưới cùng của hộp là một hình tam giác đều với cạnh 6cm.

V = l x w x hV = (10cm x 5cm x 4cm) + (1/2 x 6cm x 4cm)V = 200cm^3 + 12cm^3V = 212cm^3Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào khác về cách tính thể tích của hình hộp chữ nhật, hãy đừng ngần ngại để đặt câu hỏi và chúng tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ bạn.