Căn cứ tại Khoản 2 Điều 136 Luật doanh nghiệp 2014 thì:

“Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Theo quy định nói trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên phải tổ chức trong vòng 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Và thực tế hiện nay, năm tài chính bắt đầu từ ngày 1/1 cho đến ngày 31/12. Để phù hợp với thực tế, Luật Doanh nghiệp cũng đã ghi nhận trường hợp doanh nghiệp muốn gia hạn, thì thời hạn tổ chức không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính và phải gửi công văn xin gia hạn cho Sở kế hoạch và đầu tư các tỉnh/thành phố.

Như trình bày ở trên, Việc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông được xem là nghĩa vụ đặt ra đối với công ty cổ phần vì thế nếu Đại hội đồng cổ đông thường niên không được triệu tập đúng thời hạn quy định, công ty cổ phần có thể bị xử phạt theo các quy định sau:

- Đối với công ty cổ phần (không đại chúng), theo quy định Điểm a Khoản 1 và Điểm a Khoản 3 Điều 34 Nghị định 50/2016/NĐ-CP, sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn quy định; Ngoài ra công ty còn sẽ bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định đối với hành vi vi phạm.

- Đối với công ty đại chúng, theo quy định Khoản 12 điều 1 Nghị định 145/2016/NĐ-CP, sẽ bị phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về về triệu tập, tổ chức họp và thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là ý kiến tư vấn của Luật Minh Khuê về việc “Công ty cổ phần không tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng thời hạn thì bị xử phạt thế nào?”. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác anh vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê