Giám đốc đang đối chiếu số liệu của phiếu thu của tôi thu với Bản sao kê giao dịch chuyển khoản tổng số tiền chị thu được của sinh viên tại Ngân hàng. Giám đốc cho rằng tôi đang có hành vi biển thủ các khoản thu này của Công ty vì trên phiếu thu tổng số tiền thu được thấp hơn so với tổng số tiền tôi đã chuyển đi cho sinh viên. Số liệu chênh lệch này là 114.000.000 VNĐ.

Vậy nên, tôi có một số vấn đề băn khoăn sau:  Việc chị lập phiếu thu và ký trên phiếu thu tiền của sinh viên có vi phạm pháp luật hay không ?

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Thuế của Công ty luật Minh Khuê

 

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cho Luật Minh Khuê, vấn đề này được giải quyết như sau:

1. Theo khoản 3 Điều 3 Luật kế toán năm 2015 quy định:

“3. Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh và đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán.”

Theo Điều 18 Luật kế toán 2015 về lập và lưu trữ chứng từ kế toán quy định:

“5. Người lập, người duyệt và những người khác ký tên trên chứng từ kế toán phải chịu trách nhiệm về nội dung của chứng từ kế toán.”

Căn cứ theo quy định nêu trên thì phiếu thu là chứng từ kế toán và không bắt buộc kế toán trưởng phải lập phiếu thu. Công ty chị đã giao và xác nhận chấp thuận việc chị được quyền lập phiếu thu nên việc chị lập và ký vào mục người lập không vi phạm quy định của pháp luật kế toán.

Trên đây là ý kiến tư vấn, phân tích quy định pháp luật của chúng tôi về xử phạt công ty không có kế toán trưởng . Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về lao động và pháp luật dân sự và thông tin do quý khách cung cấp. Mục đích đưa ra bản tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn!

Bộ phận tư vấn pháp luật Thuế - Công ty Luật Minh Khuê.