1. Thông tin cơ bản về  khách hàng:

Tên công ty: CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH CROWN HÀ NỘI

Hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư số 011022000209 do UBND thành phố Hà Nội chứng nhận.

Loại hình doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Địa chỉ trụ sở: xã Quất Động, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

Vốn điều lệ : 24.910.000 USD.

- Nhà đâu tư 1: Tổng công ty rau quả, nông sản – công ty TNHH một thành viên ( Vegetexco VietNam). Giấy chứng nhận kinh doanh số 0101385740

- Nhà đầu tư  2: công ty tnhh một thành viên đầu tư Việt Hà. Giấy chứng nhận kinh doanh số 0100103721.

- Nhà đầu tư 3: CROWN HANOI INVESTMENT COMPANY LIMITED. Giấy chứng nhận thành lập số EC – 19769 do Cơ quan đăng ký Công ty cấp ngày 27/7/1994.

 

2. Dịch vụ pháp lý do Công ty luật Minh Khuê cung cấp cho CROWN HÀ NỘI:

Thủ tục thực hiện: công bố hợp quy Vỏ lon nhôm hai mảnh dùng cho công nghiệp bia và nước giải khát.

Hồ sơ 2 bộ, mỗi bộ gồm các giấy tờ sau:

1. Bản công bố hợp quy theo mẫu số 02 nghị định 38/2012/NĐ – CP quy định chi tiết một số điều của luật an toàn thực phẩm.

2. Bản thông tin chi tiết về  sản phẩm mẫu số 03c nghị định 38/2012/NĐ – CP quy định chi tiết một số điều của luật an toàn thực phẩm. trong đó Quy trình sản xuất sản phẩm không trình bày trong bảng thông tin chi tiết về sản phẩm mà để thành phụ lục của quy trình sản xuất sản phẩm.

3. Phụ lục quy trình sản xuất sản phẩm

4. Báo cáo đánh giá hợp quy theo mẫu của chuyên viên như sau:

Đăng ký chất lượng lon nhôm hai mảnh?

Đăng ký chất lượng lon nhôm hai mảnh - Ảnh minh họa

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỢP QUY

Sản phẩm: Vỏ lon nhôm 2 mảnh dùng cho công nghiệp bia và nước giải khát

Thực hiện đánh giá hợp quy theo Phương thức 8 theo quy định tại Quyết định số 24/2007/QĐ – KHCN của Bộ KHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007

1. Xác định sản phẩm hàng hóa cần được kiểm định : Vỏ lon nhôm 2 mảnh dùng cho công nghiệp bia và nước giải khát

2. Đánh giá sự phù hợp của sản phẩm:

a)  Chọn Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1 là nơi thử nghiệm sản phẩm.

b) Đánh giá đặc tính của sản phẩm theo QCVN 12-3:2011/BYT về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với bao bì, dụng cụ bằng kim loại tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm đối với Vỏ lon nhôm 2 mảnh dùng cho công nghiệp bia và nước giải khát.

3. Xử lý kết quẩ đánh giá sự phù hợp:

Kết quả kiểm nghiệm của Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1 cho thấy sản phẩm đạt yêu cầu

4. Kết luận về sự phù hợp:

Sản phẩm Vỏ lon nhôm 2 mảnh dùng cho công nghiệp bia và nước giải khát phù hợp với QCVN 12-3:2011/BYT.

5. kế hoạch kiểm soát chất lượng theo mẫu số 04 nghị định 38/2012/NĐ – CP quy định chi tiết một số điều của luật an toàn thực phẩm.

6. kế hoạch giám sát định kì theo mẫu do chuyên viên cung cấp.

7. Kết quả kiểm nghiệm phù hợp quy chuẩn QCVN 12-3:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với bao bì, dụng cụ bằng kim loại tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm ( QUATEST 1).

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm.

Lệ phí: 150.000 đồng/ sản phẩm.

Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc ( không kể thứ 7, chủ nhật ) kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ. Không có giấy hẹn trả kết quả có thể làm việc với chuyên viên tới khi ra kết quả thì thôi.

Phí chuyên viên: 3 triệu/ sản phẩm. 2 triệu / sản phẩm đối với số lượng lớn.

Kết quả: giấy tiếp nhận công bố hợp quy.

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

BAN BIÊN TẬP - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ

-------------------------------------------

THAM KHẢO VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN: