1. Cử nhân Luật có được làm kế toán viên cao cấp hay không?

Theo quy định pháp luật hiện hành, người làm kế toán cao cấp được coi là viên chức chuyên môn cao nhất có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ và chức năng quản lý trong lĩnh vực kế toán, đặc biệt là trong bộ máy hành chính nhà nước.

Dựa trên quy định tại Điều 5 của Thông tư 29/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ, có quy định chi tiết về kế toán viên cao cấp. Theo đó, mã số của kế toán viên cao cấp được xác định là 06.029. Cụ thể như sau:

- Về chức danh, kế toán viên cao cấp theo quy định của pháp luật được coi là các công chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao nhất trong lĩnh vực kế toán. Kế toán viên cao cấp được bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo cấp Vụ, Cục hoặc tương đương tại các cơ quan trung ương, cũng như các đơn vị thuộc trung ương. Nhiệm vụ của kế toán viên cao cấp là thực hiện chức năng quản lý trong lĩnh vực kế toán và hỗ trợ các lãnh đạo đơn vị trong việc chỉ đạo và điều hành quản lý tổ chức, triển khai hệ thống nghiệp vụ kế toán một cách hiệu quả và khoa học.

- Đối với tiêu chuẩn năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kế toán viên cao cấp cần thỏa mãn các yêu cầu sau đây:

  + Hiểu biết sâu rộng về chủ trương và đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, và kiến thức về quản lý hành chính, cải cách hành chính, và chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Chính phủ và các cơ quan chính phủ, cũng như các quy định pháp luật trong lĩnh vực kế toán.

  + Thành thạo các quy định pháp luật về kế toán, tuân thủ các chuẩn mực kế toán và các quy định về tài chính kế toán của Nhà nước, cũng như các quy định quốc tế liên quan đến kế toán trong các ngành nghề và lĩnh vực cụ thể.

  + Có khả năng đề xuất, tư vấn về chính sách, chủ trì xây dựng các dự án pháp luật, và tham gia vào việc xem xét và quyết định cuối cùng của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  + Sở hữu kiến thức sâu rộng về lý thuyết và thực tiễn trong lĩnh vực kế toán, cũng như nhận thức về phương pháp và xu hướng phát triển của công tác kế toán và kiểm toán cả trong nước và quốc tế.

  + Có khả năng thực hiện nghiên cứu khoa học và tổ chức chỉ đạo việc áp dụng công nghệ hiện đại để cải thiện hệ thống quản lý kế toán.

  + Sử dụng thành thạo công nghệ thông tin, có khả năng sử dụng ngoại ngữ và tiếng dân tộc thiểu số tùy theo yêu cầu của vị trí làm việc, đặc biệt là ở các vùng dân tộc thiểu số.

- Các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo và bồi dưỡng đối với kế toán viên cao cấp được quy định cụ thể như sau:

  + Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành kế toán, kiểm toán hoặc tài chính.

  + Có bằng tốt nghiệp cao cấp về lý luận chính trị hoặc lý luận chính trị hành chính, hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận tương đương được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền.

  + Có chứng chỉ hoặc bằng cấp liên quan đến bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quản lý nhà nước đối với các công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, hoặc có bằng cấp liên quan đến lý luận chính trị hành chính.

Dựa trên quy định của luật như đã phân tích ở trên, có thể kết luận rằng, mặc dù có tốt nghiệp bằng cử nhân, nhưng đó là bằng cử nhân chuyên ngành luật, không phù hợp với yêu cầu của vị trí công việc kế toán viên cao cấp. Do đó, theo luật, người có bằng cử nhân luật không đủ điều kiện trở thành kế toán viên cao cấp.

 

2. Kế toán viên cao cấp có những nhiệm vụ gì?

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 5 của Thông tư 29/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ, các kế toán viên cao cấp được giao những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và đa dạng nhằm đảm bảo hoạt động kế toán được thực hiện một cách hiệu quả và chính xác. Dưới đây là một số nhiệm vụ cụ thể của kế toán viên cao cấp:

- Chủ trì nghiên cứu và xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực tài chính và kế toán, đồng thời đề xuất và phát triển các chiến lược, kế hoạch để thúc đẩy công tác kế toán trong các ngành nghề và lĩnh vực kế toán mà họ phụ trách.

- Đảm bảo sự phối hợp hiệu quả giữa các cấp quản lý và các lĩnh vực liên quan, từ cấp tỉnh đến cấp quốc gia, nhằm đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ trong việc thực hiện các quy định và chính sách kế toán trên phạm vi toàn quốc.

- Tham gia vào việc xây dựng tài liệu hướng dẫn, giáo trình đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kế toán, đảm bảo rằng họ có đủ kỹ năng và kiến thức để thực hiện công việc một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.

- Chịu trách nhiệm chủ động tổ chức và chỉ đạo các hoạt động kế toán, cũng như thực hiện kiểm tra nghiệp vụ kế toán trên thực tế, đảm bảo rằng các quy trình và quy định được thực hiện đúng cách và đúng thời điểm.

- Thực hiện tổng hợp, đánh giá và phân tích các thông tin tài chính để rút ra các kết luận và đề xuất các phương án điều chỉnh, cải tiến hoặc bổ sung về quy trình kế toán và các quy định liên quan, nhằm tăng cường hiệu quả và tính minh bạch trong lĩnh vực kế toán.

 

3. Tiêu chuẩn chung về phẩm chất của vị trí kế toán viên cao cấp

Dựa trên quy định tại Điều 4 của Thông tư 29/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính, về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ, có quy định cụ thể về tiêu chuẩn chung về phẩm chất của vị trí kế toán viên cao cấp. Điều này là cơ sở để xác định và đánh giá phẩm chất và phẩm vị của người nắm giữ vị trí này, nhằm đảm bảo tính chất chuyên môn và đạo đức của công việc kế toán.

Cụ thể, các tiêu chuẩn chung gồm có:

- Trung thành với tổ quốc và nhân dân: Kế toán viên cao cấp cần phải hiểu rõ, tôn trọng và tuân thủ chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, luôn đặt lợi ích của nhân dân và quốc gia lên hàng đầu trong mọi hoạt động của mình.

- Tuân thủ pháp luật và quy định của cấp trên: Họ phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định của pháp luật, chấp hành mọi sự phân công nhiệm vụ của cấp quản lý trực tiếp, tuân thủ mọi quy định và kỷ luật của cơ quan cấp trên và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Tận tâm và trách nhiệm trong công việc: Kế toán viên cao cấp cần phải làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, liêm khiết, trung thực, và công tâm, đồng thời có thái độ ứng xử và làm việc chuyên nghiệp, văn minh và lịch sự trong mọi tình huống.

- Có lối sống lành mạnh và không tham nhũng: Họ phải duy trì một lối sống lành mạnh, khiêm tốn, không lợi dụng công việc vì lợi ích cá nhân hoặc nhóm, không chấp nhận bất kỳ hành vi tham nhũng, lạm dụng quyền lợi hay bất kỳ hành vi tiêu cực nào khác.

- Tính cầu tiến và nâng cao trình độ chuyên môn: Kế toán viên cao cấp cần phải duy trì ý thức học tập, luôn nâng cao trình độ chuyên môn và cải thiện năng lực công việc, để có thể đáp ứng được mọi yêu cầu và thách thức trong công việc kế toán hiện đại.

Bài viết liên quan: Có được bổ nhiệm ngạch kế toán viên cao cấp khi tốt nghiệp chuyên ngành tài chính

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê về vấn đề: Cử nhân Luật có được làm kế toán viên cao cấp không? Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn quý bạn đọc đã quan tâm theo dõi bài viết của chúng tôi!