1. Cơ sở pháp lý 

Luật Kế toán 2015

Nghị định số 174/2016/NĐ-CP quy định về kế toán

Thông tư 04/2018/TT-BNV về bổ nhiệm, phụ cấp trách nhiệm của kế toán trưởng, phụ trách kế toán 

 

2. Tiêu chuẩn chung 

Theo Điều 54 Luật kế toán 2015 được sửa đổi bổ sung tại Điều 21 Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn chung cho người phụ trách kế toán như sau: 

Đạo đức nghề nghiệp: Người làm nghề kế toán phải có phẩm chất đạo đức tốt, luôn trung thực, liêm chính, và khách quan trong mọi hoạt động. Họ cần chịu trách nhiệm trước pháp luật và tổ chức về các hoạt động kế toán mà mình thực hiện, đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong công việc.

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Để đáp ứng yêu cầu công việc, người làm kế toán phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp chuyên nghiệp trở lên. Ngoài ra, họ cần phải có chứng chỉ hành nghề kế toán theo quy định pháp luật, chứng minh sự hiểu biết và khả năng thực hiện công việc chuyên môn của mình.

Sức khỏe: Sức khỏe tốt là yếu tố cần thiết để người làm kế toán có thể làm việc hiệu quả. Họ phải đủ khả năng làm việc bình thường và không bị ảnh hưởng bởi các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Quy định về điều kiện làm kế toán: Người làm nghề kế toán không được thuộc các trường hợp không được làm kế toán theo quy định tại Điều 19 Nghị định 174/2016/NĐ-CP. Điều này đảm bảo rằng người làm kế toán không có các vi phạm hoặc hạn chế pháp lý ảnh hưởng đến khả năng và uy tín nghề nghiệp của họ. 

 

3. Điều kiện bổ sung 

Điều 21 Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn chung cho người phụ trách kế toán như sau: 

Kế toán trưởng:

Thời gian công tác thực tế: Người được bổ nhiệm làm kế toán trưởng cần có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán. Điều này đảm bảo rằng họ đã tích lũy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để quản lý và điều hành công việc kế toán một cách hiệu quả.

Kế toán trưởng công ty mẹ là doanh nghiệp nhà nước hoặc doanh nghiệp có vốn nhà nước trên 50% vốn điều lệ: Đối với các doanh nghiệp nhà nước hoặc doanh nghiệp có vốn nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ, yêu cầu về thời gian công tác thực tế đối với kế toán trưởng càng khắt khe hơn. Cụ thể, họ cần có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán. Yêu cầu này nhằm đảm bảo rằng những người nắm giữ vị trí quan trọng này có đủ kinh nghiệm và hiểu biết để quản lý và bảo vệ tài sản công.

Phụ trách kế toán:

Thời gian công tác thực tế: Người được giao nhiệm vụ phụ trách kế toán cần có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán. Điều này đảm bảo rằng họ đã có đủ thời gian để hiểu rõ và thực hiện các quy trình kế toán cơ bản, cũng như phát triển kỹ năng quản lý cần thiết để hỗ trợ kế toán trưởng và đảm bảo hoạt động kế toán của đơn vị diễn ra suôn sẻ.

Những tiêu chuẩn về thời gian công tác thực tế giúp đảm bảo rằng những người nắm giữ các vị trí quan trọng trong lĩnh vực kế toán có đủ kinh nghiệm và khả năng để thực hiện nhiệm vụ của mình một cách hiệu quả, đồng thời đáp ứng các yêu cầu pháp lý và đảm bảo sự minh bạch, chính xác trong hoạt động kế toán của doanh nghiệp. 

 

4. Quy trình bổ nhiệm 

Theo Điều 7 của Thông tư 04/2018/TT-BNV, quá trình bổ nhiệm kế toán trưởng và phụ trách kế toán như sau: 

- Trường hợp bổ nhiệm kế toán trưởng theo quy định tại Khoản 1 và các điểm a, b, c Khoản 2 Điều 5 của Thông tư:

Người đứng đầu đơn vị kế toán có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm kế toán trưởng. Trong trường hợp này, cơ quan nội vụ sẽ chủ trì và phối hợp với cơ quan tài chính cùng cấp để thẩm định hồ sơ. Sau khi thẩm định, cơ quan nội vụ sẽ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) để xem xét và quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng.

- Trường hợp bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán và bố trí phụ trách kế toán theo điểm d Khoản 2 và Khoản 3 Điều 5; Khoản 1 và Khoản 3 Điều 6 của Thông tư:

Người đứng đầu đơn vị kế toán sẽ quyết định giao tổ chức, đơn vị hoặc cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý để lập hồ sơ bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán và bố trí phụ trách kế toán. Việc này đảm bảo rằng các vị trí quan trọng trong lĩnh vực kế toán được bổ nhiệm và bố trí một cách hợp lý và tuân thủ các quy định hiện hành.

- Trường hợp bổ nhiệm phụ trách kế toán theo Khoản 2 Điều 6 của Thông tư:

Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn sẽ lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện bổ nhiệm phụ trách kế toán. Phòng Nội vụ sẽ chủ trì và phối hợp với Phòng Tài chính cấp huyện để thẩm định hồ sơ này. Sau khi hoàn thành thẩm định, Phòng Nội vụ sẽ trình Chủ tịch UBND cấp huyện để xem xét và quyết định bổ nhiệm phụ trách kế toán.

Các thủ tục này đảm bảo quá trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán và bố trí phụ trách kế toán được thực hiện một cách chặt chẽ, minh bạch và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Việc thẩm định hồ sơ kỹ lưỡng cũng giúp đảm bảo người được bổ nhiệm có đủ năng lực và phẩm chất cần thiết để thực hiện nhiệm vụ kế toán một cách hiệu quả.

Điều 8 Thông tư 04/2018/TT-BNV Hồ sơ bổ nhiệm bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch

- Bản sao văn bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán

- Bản sao chứng chỉ hành nghề kế toán

- Giấy tờ khác liên quan (nếu có). 

 

5. Phụ cấp trách nhiệm 

Theo Điều 10 của Thông tư 04/2018/TT-BNV, việc hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng được quy định như sau:

- Đối với các đơn vị quy định tại các Khoản 1, 3, 4, 5, 8 Điều 2 của Thông tư:

Quy định về mức phụ cấp trách nhiệm công việc cho người được bổ nhiệm làm kế  toán trưởng, theo đúng điều ước của Thông tư, đã được xây dựng với mục tiêu rõ ràng và hợp lý. Theo quy định này, người giữ vị trí kế  toán trưởng sẽ được thưởng mức phụ cấp hằng tháng, chiếm 0,2 lần so với mức lương cơ sở.

Mức phụ cấp trách nhiệm này không chỉ đơn thuần là khoản thưởng về mặt tài chính mà còn mang tính khích lệ, động viên người giữ vị trí kế toán trưởng để nỗ lực, chấp nhận trách nhiệm cao cả trong quản lý tài chính và kế toán của đơn vị. Mục tiêu của quy định này là khuyến khích sự chuyên nghiệp, tính trách nhiệm, và cam kết đối với công việc, nhằm đảm bảo sự minh bạch và chính xác trong quản lý tài chính của tổ chức.

Mức phụ cấp 0,2 lần so với mức lương cơ sở không chỉ là một phản ánh về giá trị công việc mà còn thể hiện tầm quan trọng của vai trò kế  toán trưởng trong sự phát triển và ổn định của đơn vị. Điều này thể hiện sự công bằng và công tâm trong đánh giá công lao và đóng góp của người giữ vị trí kế  toán trưởng, đồng thời là động cơ để họ không ngừng nỗ lực phát triển chuyên môn và đảm bảo hiệu suất công việc cao nhất.

- Đối với các đơn vị quy định tại Khoản 6 và Khoản 7 Điều 2 của Thông tư: Người được bổ nhiệm kế toán trưởng tại các đơn vị này sẽ được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm công việc kế  toán trưởng, theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Mức phụ cấp này được xác định dựa trên việc áp dụng mức phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, như quy định tại Khoản 1 của Điều 10, nhưng sẽ được điều chỉnh phù hợp với hoạt động cụ thể của đơn vị.

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Tiêu chuẩn, điều kiện của phụ trách kế toán được quy định như thế nào? mà Công ty Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Bài viết liên quan: Quy trình bổ nhiệm người phụ trách kế toán thực hiện như thế nào?

Nếu quý khách hàng còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách hàng cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất. Xin trân trọng cảm ơn!