Người gửi: A Thăm
Xin cảm ơn các anh, chị!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật lao động của công ty Luật Minh Khuê. 

Đang hưởng lương hưu mà chết thì có được chế độ nào không?

Luật sư tư vấn lao động gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê. Về thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được trả lời như sau:

Căn cứ pháp lý:

Luật bảo hiểm xã hội 2006 

Nội dung phân tích:

Khi đang hưởng lương hưu mà chết, thì người thân của người đó có thể nhận các khoản trợ cấp sau đây:

Thứ nhất, mai táng phí.

Điều 63 Luật bảo hiểm xã hội 2006 quy định về trợ cấp mai táng như sau:

"Điều 63. Trợ cấp mai táng

1. Các đối tượng sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng:

>> Xem thêm:  Mẫu giấy xác nhận thu nhập tiền lương, tiền công mới nhất 2020

a) Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này đang đóng bảo hiểm xã hội;

b) Người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội;

c) Người đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc.

2. Trợ cấp mai táng bằng mười tháng lương tối thiểu chung.

3. Trường hợp đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp quy định tại khoản 2 Điều này."

Bố bạn đang hưởng lương hưu mất nên người lo mai táng cho ông sẽ nhận được trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương tối thiểu chung, tương đương với số tiền là 10 x 1.150.000=11.500.000 đồng.

Thứ hai, trợ cấp tuất.

Điều 64 Luật bảo hiểm xã hội 2006 quy định điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng bao gồm:

"Điều 64. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hằng tháng

1. Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 63 của Luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng tiền tuất hằng tháng:

>> Xem thêm:  Tư vấn xây dựng quy chế cho doanh nghiệp

a) Đã đóng bảo hiểm xã hội đủ mười lăm năm trở lên nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần;

b) Đang hưởng lương hưu;

c) Chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

d) Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

2. Thân nhân của các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, bao gồm:

a) Con chưa đủ mười lăm tuổi; con chưa đủ mười tám tuổi nếu còn đi học; con từ đủ mười lăm tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

b) Vợ từ đủ năm mươi lăm tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ sáu mươi tuổi trở lên; vợ dưới năm mươi lăm tuổi, chồng dưới sáu mươi tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu từ đủ sáu mươi tuổi trở lên đối với nam, từ đủ năm mươi lăm tuổi trở lên đối với nữ;

d) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu dưới sáu mươi tuổi đối với nam, dưới năm mươi lăm tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Thân nhân quy định tại các điểm b, c và d khoản này phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương tối thiểu chung."

>> Xem thêm:  Tiền lương tháng 13, tiền thưởng, tiền làm thêm giờ có chịu thuế thu nhập cá nhân không ?

Như vậy, cần căn cứ xem thân nhân của ông có thuộc vào các trường hợp quy định tại khoản 2, điều 64 Luật bảo hiểm xã hội 2006 hay không.

Nếu có, thì thân nhân của ông sẽ được nhận trợ cấp tuất hàng tháng với mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương tối thiểu chung; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương tối thiểu chung. Trường hợp có một người chết thì số thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng không quá bốn người. Thời điểm hưởng trợ cấp tuất hằng tháng được thực hiện kể từ tháng liền kề sau tháng mà bố bạn chết.

Nếu ông không có thân nhân thuộc khoản 2, điều 64 Luật bảo hiểm xã hội 2006 thì thân nhân của ông sẽ được nhận trợ cấp tuất một lần. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu chết trong hai tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng bốn mươi tám tháng lương hưu đang hưởng; nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm một tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu, mức thấp nhất bằng ba tháng lương hưu đang hưởng.

Bố bạn mất khi đang hưởng lương hưu 11 năm, tức là 132 tháng. 2 tháng đầu thì thân nhân của ông sẽ nhận được trợ cấp tương ứng với 48 tháng lương hưu đang hưởng, 130 tháng sau mỗi tháng mức trợ cấp giảm đi 0.5 tháng lương hưu tức là giảm đi 65 tháng lương hưu đang hưởng. Nếu tính như vậy, thì thân nhân của ông sẽ không nhận được trợ cấp. Tuy nhiên, theo Luật bảo hiểm xã hội 2006 thì thân nhân của ông vẫn được nhận mức trợ cấp tuất một lần ba tháng lương hưu mà ông đang hưởng do Luật đã giới hạn mức hưởng thấp nhất.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Rất mong sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ.

>> Xem thêm:  Đóng bảo hiểm thất nghiệp có gián đoạn hay phải liên tục ?