Trường tiểu học Liên Khê đã chốt sổ bảo hiểm hưu trí cho tôi và được cán bộ bảo hiểm xã hội hướng dẫn làm đơn xin giám định khả năng lao động và thủ tục hưu trí. Tháng 1 năm 2015 tôi đã giám định sức khỏe xong. Đến tháng 3 năm 2015 tôi có quyết định nghỉ hưu . Vậy trong thời gian từ tháng 11/2014 đến tháng 2 / 2015 tôi không được hưởng lương hưu có đúng không? Tại sao ?

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: N.V

Câu hỏi đươc biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê.

Thời điểm bắt đầu được hưởng lương hưu ?

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến:1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn! cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi yêu cầu tư vấn tới công ty luật Minh Khuê, Với trường hợp của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

>> Xem thêm:  Công ty luật, văn phòng luật tư vấn pháp luật miễn phí tại Tuyên Quang

- Luật bảo hiểm xã hội năm 2006

-Thông tư 23/2012/TT-BLĐTBXH Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 9 năm 2008 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

2. Nội dung tư vấn:

Thứ nhất, về thời hạn giải quyết yêu cầu hưởng lương hưu:

Theo quy định tại khoản 2 điều 124 Luật Bảo hiểm xã hội thì Tổ chức bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ đối với người hưởng lương hưu.

Trong trường hợp của bạn, tháng 1/2015 bạn đã hoàn thành việc nộp hồ sơ yêu cầu hưởng chế độ hưu trí. Nhưng đến 03/2015, bạn mới có quyết định nghỉ hưu. Chiếu theo quy định này, đây là hành vi trái pháp luật.

Thứ hai, về thời điểm hưởng lương hưu:

Theo quy định tại điểm 9c Thông tư 23/2012/TT-BLĐTBXH thì:

“a) Đối với người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, thời điểm hưởng lương hưu là thời điểm hưởng lương hưu ghi trong quyết định nghỉ việc do người sử dụng lao động lập khi người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ cho tổ chức bảo hiểm xã hội chậm nhất 30 ngày trước thời điểm người lao động được hưởng lương hưu. Trường hợp người sử dụng lao động nộp hồ sơ chậm so với quy định thì phải có văn bản giải trình nêu rõ lý do.

b) Đối với người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, thời điểm hưởng lương hưu là thời điểm do người lao động ghi trong đơn đề nghị khi đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định.

Người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ cho tổ chức bảo hiểm xã hội chậm nhất 30 ngày trước thời điểm người lao động được hưởng lương hưu. Trường hợp người lao động nộp hồ sơ chậm so với quy định thì phải giải trình bằng văn bản nêu rõ lý do."

Như vậy,thời điểm bạn được hưởng lương hưu được tính từ ngày bạn được nghỉ việc ghi trong quyết định nghỉ việc. (01/11/2014)

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật lao động - Công ty luật MInh Khuê 

>> Xem thêm:  Mẫu giấy xác nhận thu nhập tiền lương, tiền công mới nhất 2020