1. Quyền tác giả

 Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm của mình do chính mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Quyền tác giả phát sinh kể từ thời điểm tác phẩm đó được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ mà không phụ thuộc vào việc tác phẩm đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ý hay chưa đăng ký quy định tại khoản 2 điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung 2009.

Các loại hình tác phẩm được bảo hộ tác giả: Những loại hình này được quy định tại Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung 2009 các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả bao gồm: 

+ Loại hình tác phẩm là tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác. Lưu ý: Tác phẩm thể hiện bằng ký tự khác là tác phẩm được thể hiện bằng các ký hiệu thay cho chữ viết như chữ nổi cho người khiếm thị, ký hiệu tốc ký và các ký hiệu tương tự khác mà các đối tượng tiếp cận có thể sao chép được bằng nhiều hình thức khác nhau.

+ Loại hình tác phẩm là những bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác

+ Loại hình tác phẩm là những tác phẩm báo chí

+ Loại hình tác phẩm là những tác phẩm sân khấu

+ Loại hình tác phẩm là những tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự

+ Loại hình tác phẩm là những tác phẩm mỹ thuật, mỹ thuật ứng dụng

+ Loại hình tác phẩm là những tác phẩm nhiếp ảnh

+ Loại hình tác phẩm là những tác phẩm kiến trúc

+ Loại hình tác phẩm là những bản họa đồ, sơ đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học

+ Loại hình tác phẩm là những tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian

+ Loại hình tác phẩm là những chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.

Lưu ý phái sinh do tác giả trực tiếp sáng tạo bằng lao động trí tuệ của mình mà không sao chép từ tác phẩm của người hác cũng được bảo hộ nếu không gây phương hại đến quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh. Một số đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả bao gồm: Tin tức thời sự thuần túy đưa tin; Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó; Quy trình, hệ thống, phương pháp hoạt động, khái niệm, nguyên lý, số liệu.

Quyền tác giả bao gồm những quyền sau: (Tại Điều 18 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, quyền tác giả bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản)

Thứ nhất, về quyền nhân thân

Theo quy định tại Điều 19 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đối năm 2022 có hiệu lực từ ngày 01/01/2023 quy định về quyền nhân thân bao gồm: Đặt tên cho tác phẩm; Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm, được nêu tên thật hoặc bút danh hi tác phẩm được công bố, sử dụng; Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm; Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm không cho người khác xuyên tạc, không cho người khác sửa đổi, cắt xén tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

Thứ hai, về quyền tài sản

Theo quy định tại điều 20 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi năm 2022, thì quyền tác giả bao gồm:

+ Quyền làm tác phẩm phái sinh;

+ Biểu diễn tác phẩm trước công chúng trực tiếp hoặc gián tiếp  thông qua các bản ghi âm, ghi hình hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào tại địa điểm mà công chúng có thể tiếp cận được những công chúng không thể tự do lựa chọn thời gian và từng phần tác phẩm;

+ Sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp toàn bộ hoặc một phần tác phẩm bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào, trừ trường hợp sao chép tác giả chỉ để thực hiện các quyền khác theo Luật Sở hữu trí thuê, sao chép tạm thời theo một quy trình công nghệ, trong quá trình hoạt động của các thiết bị để truyền phát trong một mạng lưới giữa các bên thứ ba thông qua trung gian hoặc sử dụng hợp pháp tác phẩm, không có mục đích kinh tế độc lập và bản sao bị tự động xóa bỏ, không có khả năng phục hồi lại;

+ Phân phối, nhập khẩu để phân phối đến công chúng thông qua bán hoặc hình thức chuyển giao quyền sở hữu khác đối với bản gốc, bản sao tác phẩm dưới dạng hữu hình. Trừ trường hợp phân phối lần tiếp theo, nhập khẩu để phân phối đối với bản gốc, bản sao tác phẩm đã được chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện hoặc cho phép thực hiện việc phân phối

+ Phát sóng, truyền đạt đến công chúng tác phẩm bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác, bao gồm cả việc cung cấp tác phẩm đến công chúng theo cách mà công chúng có thể tiếp cận được tại địa điểm và thời gian do họ lựa chọn

+ Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính, trừ trường hợp chương trình máy tính đó không phải là đối tượng chính của việc cho thuê.

 

2. Đăng ký bản quyền tác giả tại tỉnh An Giang

Điều kiện để tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả tại tỉnh An Giang:

Về tác phẩm: Tác phẩm được trực tiếp sáng tạo bằng lao động trí tuệ của tác giả mà hông sao chép từ tác phẩm của người khác; Được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định như: truyện, thơ, tác phẩm điện ảnh,... không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký; Thuộc một trong các loại hình nêu tại mục 1 nêu trên

Về tác giả: Là người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm và chủ sở hữu quyền tác giả; Là tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc nước ngoài có tác phẩm được công bố lần đầu tiên tại Việt Nam mà chưa có được công bố ở bất kỳ nước nào; Là tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc nước ngoài có tác phẩm được công bố đồng thời tại Việt Nam trong 30 ngày, kể từ ngày tác phẩm đó được công bố lần đầu tiên tại nước khác; Là tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được bảo hộ tại Việt Nam theo điều ước quốc tế về quyền tác giả mà Việt Nam là thành viên

Hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả tại tỉnh An Giang: 

Để quá trình đăng ý bản quyền tác giả diễn ra nhanh hơn thì cần phải đảm bảo việc chuẩn bị một hồ sơ đầy đủ. Cụ thể cần những giấy tờ sau:

+ Tờ khai đăng ký quyền tác giả theo mẫu quy định 

+ Bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả số lượng 02 bản;

+ Giấy ủy quyền, nếu người nộp đơn là người được ủy quyền;

+ Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa ế, chuyển giao, kế thừa;

+ Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

+ Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả thuộc sở hữu chung.

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả tại An Giang:

Bước 1: Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký  quyền tác giả tại trụ sở Cục Bản quyền tác giả hoặc văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố An Giang

Bước 2: Kể từ ngày nhận đơn hợp  kệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ tiến hành thẩm định hồ sơ hợp lệ hay không

Bước 3: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả. Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả thì phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn.

Bài viết trên Luật Minh Khuê đã gửi tới khách hàng về vấn đề hồ sơ đăng ký quyền tác giả tại thành phố An Giang và một số vấn đề về quyền tác giả. Trong bài viết nếu có nội dung nào chưa hiểu quý khách hàng có thể liên hệ qua số tổng đài 19006162 để được các chuyên viên bên Luật Minh Khuê tư vấn trực tiếp về vấn đề khách hàng còn thắc mắc.