1. Đăng ký bản quyền tại tỉnh Vĩnh Long cho tác phẩm có bắt buộc không?

Đăng ký bản quyền hay còn gọi là đăng ký quyền tác giả được hiểu là một thủ tục hành chính được tiến hành bởi tác giả, chủ sở hữu tác phẩm nộp giấy tờ hồ sơ đăng ký bản quyền tới cơ quan đăng ký để ghi nhận quyền sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm đăng ký. Khi được Cục bản quyền tác giả cấp GCN đăng ký, tác giả/chủ sở hữu tác phẩm sẽ được độc quyền sử dụng tác phẩm đã đăng ký trên lãnh thổ Việt Nam.

Đăng ký bản quyền tác giải là hình thức không bắt buộc, theo quy định tại Điều 6 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 thì quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện d­ưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất l­ượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay ch­ưa công bố, đã đăng ký hay ch­ưa đăng ký. Do đó ngay sau khi hoàn thành tác phẩm nhưng chưa tiến hành thủ tục đăng ký bản quyền thì quyền tác giả vẫn sẽ phát sinh từ thời điểm đó.

Mỗi một công việc đều mang ý nghĩa riêng của nó và đăng ký bản quyền chính là hành động nhỏ góp phần tạo nên một tương lai vững chắc cho sản phẩm, tài sản, công sức của bạn. Tuy nhiên, tác giả và chủ sở hữu tác phẩm nên tiến hành đăng ký bản quyền đối với tác phẩm khi tác phẩm được sáng tạo ra, ý nghĩa thực sự của việc đăng ký là:

Trong trường hợp có tranh chấp xảy ra, có thể đưa ra bằng chứng chứng minh tác phẩm đó là do bạn sáng tạo ra, tuy nhiên cũng không phải lúc nào bạn cũng lường trước được mọi việc để có thể cất những tài liệu chứng minh. Do đó, Giấy chứng nhận đăng ký này là bằng chứng tốt nhất chứng minh quyền sở hữu của tác giả đối với tác phẩm.

Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền cũng là một loại giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tác phẩm, được sử dụng khi định giá tài sản của công ty trong trường hợp cổ phần hóa, mua bán, sáp nhập doanh nghiệp

Việc tiến hành đăng ký bản quyền còn ngăn chặn các hành vi xâm phạm từ bên ngoài, bởi lẽ khi đăng ký hợp lệ, đơn sẽ được đăng công báo, do đó bên thứ ba có thể biết để tránh việc xâm phạm tới lợi ích  đang được pháp luật bảo vệ. điều này kéo theo hiệu quả là không tốn thời gian, tiết kiệm tiền bạc cho chủ sở hữu khi có tranh chấp xảy ra.

Ngoài ra, việc đăng ký còn giúp cho chủ sở hữu tiến hành một số thủ tục hành chính với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, khi thực hiện thủ tục đó cần phải có Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền.

Quyền tác giả được phát sinh tự động tại thời điểm tác phẩm được sáng tạo ra và được định hình dưới hình thức vật chất nhất định. Vì thế, việc đăng ký để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả là không bắt buộc mặc dù tác phẩm đã được công bố hay chưa, đã đăng ký hoặc chưa đăng ký bảo hộ. Các quyền lợi mà chủ sở quyền được hưởng ngay khi tác phẩm được định hình dưới hình thức nhất định.

Tuy nhiên, khi  thực hiện đăng ký thì sẽ đảm bảo tối ưu quyền lợi của mình, cụ thể như sau:

Thứ nhất, việc đăng ký sẽ chứng minh được ai có quyền sở hữu đối với tác phẩm khi có tranh chấp xảy ra, bởi thông qua việc đăng ký bản quyền, sẽ được cấp Giấy Chứng nhận đăng ký – đây chính là tài liệu quan trọng nhất để chứng minh là tác giả của tác phẩm (tham khảo khoản 3 Điều 49 Luật sở hữu trí tuệ)

Thứ hai, được nhà nước công nhận và bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm. Đồng nghĩa với việc tuyên bố quyền sở hữu hợp pháp đối với tác phẩm, tránh những hành vi với mục đích thu lợi nhuận bất hợp pháp khác

Thứ ba, tác giả/ chủ sở hữu tác phẩm có thể tự mình hoặc yêu cầu các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp xử lý đối với các hành vi sử dụng trái phép tác phẩm như sao chép, lạm dụng tác phẩm khi không được sự đồng ý,…

Thứ tư, việc đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả là một sự chứng nhận cho sự sáng tạo không ngừng nghỉ của tác giả, là phần thưởng xứng đáng và là sự động viên tinh thần làm việc đến tác giả – người sáng tạo.

 

2. Thủ tục đăng ký bản quyền tại Vĩnh Long được diễn ra như thế nào?

Quy trình các bước để đăng ký bản quyền diễn ra như sau:

Bước 1: Chuẩn bị giấy tờ hồ sơ

Theo quy định tại khoản 2 Điều 50 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 (được sửa đổi bởi khoản 14 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022), cần chuẩn bị những giấy tờ sau: (1) Tờ khai đăng ký bảo hộ bản quyền (Mẫu 01 ban hành kèm Thông tư số 08/2016/QĐ-BVHTT); (2) Hai bản sao hợp lệ của tác phẩm đăng ký bản quyền; (3) Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền; (4) Giấy tờ chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa; (5) Giấy tờ đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả; (6) Giấy tờ đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả thuộc sở hữu chung.

Bước 2: Nộp đơn đăng ký

Theo Khoản 1 Điều 74 Nghị định 22/2018/NĐ-CP thì tác giả, chủ sở hữu tác phẩm có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp 01 bộ giấy tờ hồ sơ đăng ký bản quyền đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh). 

Bước 3: Xem xét và ra quyết định

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả sẽ tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả. Trong trường hợp bị từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả thì Cục Bản quyền tác giả sẽ thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn (tham khảo Điều 52 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005).

 

3. Điều kiện để thực hiện thủ tục đăng ký bản quyền tác giả

Thứ nhất, điều kiện về chủ thể:

Tổ chức, cá nhân có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả gồm người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm và chủ sở hữu quyền tác giả. Bao gồm: tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được công bố lần đầu tiên tại Việt Nam mà chưa được công bố ở bất kỳ nước nào hoặc được công bố đồng thời tại Việt Nam trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày tác phẩm đó được công bố lần đầu tiên ở nước khác; tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được bảo hộ tại Việt Nam theo điều ước quốc tế về quyền tác giả mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Thứ hai, điều kiện về tác phẩm:

Các tác phẩm được tác giả trực tiếp sáng tạo bằng lao động trí tuệ của mình và không sao chép từ tác phẩm của người khác thì khi tồn tại dưới hình thức sau sẽ được bảo hộ bản quyền tác giả: Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác; Bài giảng, bải phát biểu và bài nói khác;Tác phẩm báo chí; Tác phẩm âm nhạc; Tác phẩm sân khấu; Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh); Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng; Tác phẩm nhiếp ảnh; Tác phẩm kiến trúc; Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học; Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian; Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu; Tác phẩm phái sinh chỉ được bảo hộ nếu không gây phương hại đến quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh.

Các đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả: Tin tức thờ sự thuần túy đưa tin; Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó; Quy trình, hệ thống, phương pháp hoạt động, khái niệm, nguyên lý, số liệu.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết "Đăng ký bản quyền tại Vĩnh Long" mà Luật Minh Khuê muốn gửi đến Quý khách hàng. Nếu Quý khách hàng có những vướng mắc pháp lý nào thì vui lòng gọi tới bộ phận tổng đài tư vấn pháp luật của Luât Minh Khuê qua số 1900.6162 để được hỗ trợ. Xin chân thành cảm ơn!