1. Đăng ký bản quyền là gì?

Đăng ký bản quyền tại Vĩnh Phúc là việc cá nhân, tổ chức tại Vĩnh Phúc khi có tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học theo quy định của pháp luật chuẩn bị hồ sơ đăng ký quyền tác giả (đơn đăng ký quyền tác giả) nộp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả.

Tuy nhiên, đăng ký bản quyền nói chung và đăng ký bản quyền tại Vĩnh Phúc nói riêng vẫn được các cá nhân, tổ chức nơi đây quan tâm, chú trọng thực hiện để được ghi nhận tư cách tác giả, chủ sở hữu, dễ dàng thực hiện quyền về nhân thân và tài sản theo quy định pháp luật, hạn chế việc chứng minh, có cơ sở yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm tới quyền của mình. Do đó, khi có tác phẩm do mình đầu tư thời gian, công sức, chi phí sáng tạo nên đừng bỏ qua thủ tục đăng ký bản quyền.

2. Điều kiện đăng ký bản quyền tác giả tại Vĩnh Phúc

Để được đăng ký bản quyền tác giả thì tác phẩm buộc phải đáp ứng những điều kiện bảo hộ quyền tác giả nhất định dưới đây:

- Tác phẩm cần phải có tính sáng tạo: phải được tác giả trực tiếp sáng tạo, không được sao chép tác phẩm của người khác;

- Cần được thể hiện dưới hình thức vật chất nhất định. Ví dụ, tác phẩm truyện, thơ thể hiện dưới dạng những trang viết; tác phẩm điện ảnh thể hiện dưới dạng những thước phim,…

Điều kiện về tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả

Căn cứ theo quy định tại Điều 13 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi bổ sung năm 2019) thì chủ sở hữu quyền tác giả, tác giả có đầy đủ điều kiện bảo hộ quyền tác giả gồm:

- Là người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm và cũng là chủ sở hữu

- Là cá nhân, tổ chức Việt Nam và nước ngoài có tác phẩm được công bố lần đầu tiên tại Việt Nam mà chưa công bố ở bất kỳ nước nào mới có đủ điều kiện đăng ký quyền tác giả.

- Là cá nhân và tổ chức Việt Nam, nước ngoài có tác phẩm được công bố đồng thời tại Việt Nam trong thời gian 30 ngày kể từ ngày tác phẩm đó được công bố lần đầu ở nước khác.

- Là cá nhân và tổ chức nước ngoài có tác phẩm được bảo hộ tại Việt Nam theo quy định của điều ước quốc tế về quyền tác giả mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Điều kiện bảo hộ về loại hình tác phẩm

Để có đủ điều kiện đăng ký bảo hộ quyền tác giả thì tác phẩm cần phải là đối tượng thuộc các loại hình quy định tại Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ gồm có:

- Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;

- Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;

- Tác phẩm báo chí;

- Tác phẩm âm nhạc;

- Tác phẩm sân khấu;

- Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh);

- Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng;

- Tác phẩm nhiếp ảnh;

- Tác phẩm kiến trúc;

- Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc,công trình khoa học;

- Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;

- Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.

- Tác phẩm phái sinh (nếu không có gây phương hại đến quyền tác giả của tác phẩm dùng làm tác phẩm phái sinh).

3. Hồ sơ đăng ký quyền tác giả tại Vĩnh Phúc

Đăng ký quyền tác giả là một quy trình tốn nhiều thời gian; và phải thực hiện những công việc tương đối phức tạp.

Để đăng ký bản quyền tác giả tại Vĩnh Phúc, tác giả cần chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu như sau:

- Tờ khai đăng ký quyền tác giả. 02 bản sao tác phẩm đăng ký bản quyền tác giả.

+ Với tác phẩm viết: 02 quyển trên giấy A4 có đánh số trang và chữ ký của tác giả vào từng trang hoặc dấu giáp lai công ty;

+ Với chương trình máy tính: 02 bản in mã nguồn + giao diện phần mềm trên giấy A4 + 02 đĩa CD có nội dung mã nguồn và giao diện trên đó;

+ Đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng: 02 bản in trên giấy A4 tác phẩm có chữ ký hoặc dấu của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm;

+ Đối với tác phẩm âm nhạc: 02 bản in phần nhạc + lời hoặc bản ghi âm (thu âm) trong trường hợp đã ghi âm;

+ Đối với tác phẩm kiến trúc: 02 bản vẽ trên giấy A3

+ Lưu ý: Đối với các tác phẩm đặc thù (tranh, tượng…) có kích thước cồng kềnh bản sao sẽ thay bằng ảnh chụp.

- 01 bản lưu tại Cục Bản quyền tác giả. 01 bản đóng dấu ghi số Giấy chứng nhận đăng ký gửi trả lại cho chủ thể được cấp Giấy chứng nhận đăng ký.

- Đối với những tác phẩm có đặc thù riêng như tranh, tượng, tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng gắn với công trình kiến trúc; tác phẩm có kích thước quá lớn, cồng kềnh bản sao tác phẩm đăng ký được thay thế bằng ảnh chụp không gian ba chiều.

- Giấy ủy quyền, nếu người nộp đơn là người được ủy quyền;

- Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn;

- Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

- Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả thuộc sở hữu chung.

- Chứng minh nhân dân công chứng của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm;

- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty (nếu chủ sở hữu là công ty).

Tất cả các tài liệu nộp kèm đơn đăng ký quyền tác giả phải được làm bằng tiếng Việt. Trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và có công chứng/chứng thực. Các tài liệu gửi kèm hồ sơ nếu là bản sao phải có công chứng, chứng thực.

4. Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả tại Vĩnh Phúc

Để có thể đăng ký bản quyền tác giả cho tác phẩm, tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm cần phải thực hiện các công việc sau:

Bước 1: Chuẩn bị mẫu tác phẩm dự kiến đăng ký bản quyền

Ở bước này, bạn phải xác định loại hình tác phẩm sẽ được bảo hộ quyền tác giả. Như đã nói ở trên, loại hình tác phẩm đăng ký quyền tác giả sẽ được chia thành nhiều đối tượng khác nhau và tùy vào từng tác phẩm sẽ được đăng ký dưới hình thức khác nhau. Ví dụ: bài hát sẽ được đăng ký dưới hình thức đăng ký bản quyền tác phẩm âm nhạc hoặc phần mềm máy tính sẽ được đăng ký dưới loại hình là tác phẩm chương trình máy tính.

Song song đó là chuẩn bị các tài liệu xác lập quyền sở hữu hợp pháp của chủ sở hữu và quá trình hình thành tác phẩm đúng thực tế.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền tác giả

Sau khi xác định xong loại hình tác phẩm sẽ được đăng ký bảo hộ, tác giả hoặc chủ sở hữu hoặc tổ chức đại diện được ủy quyền sẽ chuẩn bị hồ sơ đăng ký. Hồ sơ bao gồm những giấy tờ đã liệt kê ở trên.

Bước 3: Nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền tác giả

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp 01 hồ sơ đăng ký bản quyền tại trụ sở Cục Bản quyền tác giả ở Hà Nội.

Khách hàng ở các tỉnh miền Nam và miền Trung khi có nhu cầu có thể đăng ký tại văn phòng giao dịch Cục Bản quyền tác giả ở TP.HCM và Đà Nẵng.

Hồ sơ đăng ký bản quyền có thể nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới 1 trong 03 địa chỉ nêu trên. Tuy nhiên, để tránh những phát sinh không cần thiết và trong trường hợp có điều kiện, chủ đơn vẫn nên nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký bản quyền tới các cơ quan nêu trên.

Bước 4: Đóng lệ phí và nhận Giấy chứng nhận quyền tác giả do Cục bản quyền cấp

Trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ được nộp và được Cục bản quyền tác giả chấp nhận hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ thiếu, sai sót cần điều chỉnh Cục Bản quyền tác giả sẽ có thông báo.

Để tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề quyền tác giả, bạn đọc có thể tham khảo thêm thông tin tại bài viết: Quyền tác giả là gì ? Quy định về quyền tác giả theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam? của Luật Minh Khuê.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật Minh Khuê về vấn đề trên. Nếu có bất kỳ vướng mắc nào xin vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại 1900.6162 để được hỗ trợ. Xin trân trọng cảm ơn!