I. PHẦN CHUNG

Nhãn hiệu hàng hóa là gì?
Theo Luật của Campuchia, nhãn hiệu hàng hóa là bất kỳ dấu hiệu nào nhìn thấy được có khả năng phân biệt các hàng hóa hoặc dịch vụ của một doanh nghiệp.


Những dấu hiệu nào không được đăng ký là nhãn hiệu hàng hóa ở Campuchia?
Các dấu hiệu không được đăng ký là nhãn hiệu hàng hóa ở Campuchia là những dấu hiệu:

+ Không có khả năng phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của một doanh nghiệp với hàng hóa hoặc dịch vụ cùng loại của doanh nghiệp khác;

+ Có nội dung trái với đạo đức hoặc những phong tục tập quán tốt đẹp của xã hội;

+ Có khả năng gây lừa dối công chúng hoặc giới kinh doanh về nguồn gốc địa lý, bản chất hoặc đặc tính của hàng hóa hoặc dịch vụ;

+ Trùng lặp hoặc bắt chước hoặc tương tự với hình huy hiệu, cờ hoặc biểu tượng, tên hoặc chữ viết tắt hoặc chữ đầu của tên, hoặc dấu hiệu chính thức của bất kỳ quốc gia nào, tổ chức liên chính phủ nào hoặc tổ chức được thành lập trên cơ sở điều ước quốc tế, trừ khi được cơ quan chức năng của quốc gia hoặc tổ chức đó cho phép;

+ Trùng lặp hoặc tương tự gây nhầm lẫn với, hoặc dịch nghĩa từ nhãn hiệu hoặc tên thương mại nổi tiếng và đã được đăng ký tại Campuchia;

+ Trùng lặp hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã đăng ký của người khác, hoặc nhãn hiệu của người khác có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn cho cùng loại hàng hóa hoặc dịch vụ, hoặc hàng hóa hoặc dịch vụ có liên quan.

>> Luật sư tư vấn Luật sở hữu Trí tuệ qua điện thoại (24/7) gọi số:  0986.386.648

Luật sư Lê Minh Trường tham gia chương trình 60 phút mở trên VTV6

Quyền đối với nhãn hiệu hàng hóa ở Campuchia được xác lập trên cơ sở nào?
Quyền đối với nhãn hiệu tại Campuchia được xác lập trên cơ sở đăng ký nhãn hiệu tại Bộ Thương mại Campuchia.


Campuchia có áp dụng nguyên tắc "nộp đơn đầu tiên" không?
CÓ. Nếu có ai hay nhiều đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa trùng nhau hoặc tương tự với nhau cho hàng hóa hoặc dịch vụ tương tự thì quyền đối với nhãn hiệu hàng hóa được cấp cho người nào nộp đơn đăng ký trước tại Bộ Thương mại Campuchia. Vì vậy các doanh nghiệp Việt Nam nếu có kế hoạch sản xuất kinh doanh ở Campuchia nên tiến hành đăng ký nhãn hiệu hàng hóa ở Campuchia càng sớm càng tốt.

Có thể xin hưởng quyền ưu tiên khi đăng ký nhãn hiệu hàng hóa ở Campuchia không?
CÓ. Việt Nam và Campuchia đều là thành viên của Công ước Paris về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, vì vậy doanh nghiệp Việt Nam có quyền xin hưởng quyền ưu tiên theo Công ước Paris.

Theo đó, trong vòng 6 tháng kể từ ngày nộp đơn đầu tiên hoặc từ ngày trưng bày hàng hóa tại một triển lãm chính thức với cùng một nhãn hiệu tại bất kỳ một nước nào là thành viên Công ước Paris, đơn đăng ký cho nhãn hiệu đó vào Campuchia được tính ngày ưu tiên (ngày tương đương với ngày nộp đơn hợp lệ) theo ngày nộp đơn đầu tiên hoặc ngày trưng bày hàng hóa tại triển lãm sử dụng nhãn hiệu đầu tiên.

Doanh nghiệp Việt Nam có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trực tiếp vào Campuchia không?
KHÔNG. Nếu người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu vào Campuchia không phải là người cư trú tại Campuchia hoặc pháp nhân Campuchia thì phải nộp đơn qua đại diện sở hữu công nghiệp chuyên nghiệp tại Campuchia. Vì vậy doanh nghiệp Việt Nam phải nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ở Campuchia thông qua đại diện sở hữu công nghiệp hoạt động hợp pháp ở Campuchia.

Các tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp Việt Nam, ví dụ như Văn phòng luật sư Phạm và Liên Danh có thể giúp các doanh nghiệp Việt Nam liên hệ với đại diện sở hữu công nghiệp ở Campuchia và tiến hành các thủ tục nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ở Campuchia.

II. THỦ TỤC NỘP ĐƠN
Ai có quyền nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ở Campuchia?
Tất cả các cá nhân hay pháp nhân Campuchia và nước ngoài đều có quyền đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Campuchia và hưởng các quyền lợi như nhau. Người nộp đơn nước ngoài phải nộp đơn qua đại diện sở hữu công nghiệp chuyên nghiệp tại Campuchia.

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa vào Campuchia tại đâu?
Để đăng ký nhãn hiệu vào Campuchia, người nộp đơn phải nộp các tài liệu theo yêu cầu tại Bộ Thương mại Campuchia.

Có thể nộp một đơn đăng ký nhãn hiệu cho nhiều nhóm hàng hóa và dịch vụ không?
KHÔNG. Một đơn xin đăng ký nhãn hiệu hàng hóa ở Campuchia chỉ được nộp cho một nhóm sản phẩm hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu. Điều này có nghĩa là nếu sản phẩm hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu thuộc bao nhiêu nhóm phân loại quốc tế, thì người nộp đơn phải nộp bấy nhiêu đơn độc lập cho mỗi nhóm sản phẩm hoặc dịch vụ đó.

Để đăng ký nhãn hiệu hàng hóa vào Campuchia phải nộp các tài liệu và thông tin gì?
Người nộp đơn là cá nhân, pháp nhân Việt Nam cần cung cấp cho đại diện được ủy quyền đăng ký nhãn hiệu các tài liệu và thông tin sau:

+ Giấy ủy quyền có công chứng (có thể dùng ủy quyền chung);

+ 25 mẫu nhãn hiệu (kích thước nhỏ nhất 5 x 5 cm, lớn nhất 9 x 9 cm);

+ Danh mục sản phẩm/dịch vụ (mỗi đơn/1 nhóm sản phẩm hoặc dịch vụ);

+ Thời gian và địa điểm người nộp đơn sử dụng nhãn hiệu lần đầu tiên;

+ Tên, địa chỉ người nộp đơn;

+ Các thông tin: nhãn hiệu định đăng ký đã được sử dụng tại Campuchia chưa, tên các nước nơi nhãn hiệu được biết đến, được đăng ký, hoặc đang chờ cấp đăng ký;

+ Thông tin đầy đủ về đơn ưu tiên như tên nước, số đơn, ngày nộp đơn ưu tiên (nếu Đơn yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo Công ước Paris).

Lệ phí đăng ký nhãn hiệu vào Campuchia là bao nhiêu?

+ Phí nộp đơn : 300 USD/đơn cho 1 nhóm

+ Phí cấp bằng: 50 USD/bằng

(Lệ phí trên bao gồm cả phí đại diện).

III. XỬ LÝ ĐƠN

Đơn được xử lý như thế nào và trong thời hạn bao nhiêu lâu?
Sau khi nộp đơn, nhãn hiệu sẽ được xét nghiệm về hình thức. Nếu đáp ứng đầy đủ các tài liệu và thông tin yêu cầu như trên, Đơn sẽ được chuyển sang xét nghiệm nội dung. Cụ thể là xem xét nhãn hiệu,  ngoài những điều kiện khác, có khả năng phân biệt hay không; có khả năng gây nhầm lẫn cho công chúng hoặc giới kinh doanh về nguồn gốc địa lý hoặc bản chất, đặc tính của sản phẩm hoặc dịch vụ hay không; có tương tự gây nhầm lẫn hoặc trùng lặp với nhãn hiệu đã đăng ký, nhãn hiệu nổi tiếng hay nhãn hiệu nộp đơn sớm hơn của người khác hay không.


Thời hạn xét nghiệm đơn nhãn hiệu ở Campuchia từ 6-8 tháng tính từ ngày nộp đơn.

Nếu chủ sở hữu nhãn hiệu khác muốn phản đối một đơn nhãn hiệu ở Campuchia thì phải làm thế nào?
Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đơn nhãn hiệu được công bố trên công báo, bất ký ai quan tâm đều có thể nộp đơn phản đối đến cơ quan đăng ký, để chỉ ra những yêu cầu mà đơn nhãn hiệu đó không đáp ứng. Cơ quan đăng ký sẽ gửi một bản sao đơn phản đối đó cho người nộp đơn và đặt thời hạn để người nộp đơn trả lời. Nếu người nộp đơn không gửi tuyên bố phản hồi để bảo vệ đơn nhãn hiệu của mình thì coi như người nộp đơn đã từ bỏ đơn nhãn hiệu đó. Sau khi nhận được phản hồi của người nộp đơn, cơ quan đăng ký sẽ gửi một bản sao đến người phản đối, nghe lập luận của các bên, sau đó cân nhắc và quyết định xem nhãn hiệu đã nộp đơn đăng ký có được chấp nhận bảo hộ không.

IV. THỜI HẠN BẢO HỘ VÀ GIA HẠN HIỆU LỰC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Đăng ký nhãn hiệu ở Campuchia được bảo hộ trong bao nhiêu lâu và duy trì hiệu lực như thế nào?
Đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia được bảo hộ trong thời hạn 10 năm kể từ ngày nộp đơn và có thể được gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm.

Để gia hạn hiệu lực đăng ký nhãn hiệu, trước khi hết hạn hiệu lực chủ sở hữu phải nộp đơn xin gia hạn hiệu lực và nộp lệ phí gia hạn. Chủ sở hữu có thể nộp đơn xin gia hạn muộn nhưng không muộn quá 6 tháng kể từ ngày hết hạn. Nếu quá thời hạn trên mà đơn xin gia hạn không được nộp thì nhãn hiệu sẽ bị hủy bỏ.
Tài liệu cần thiết cho việc gia hạn

+ Giấy ủy quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu, có Công chứng (bản sao được chấp nhận tại thời điểm nộp đơn với điều kiện là bản gốc phải được nộp trong vòng 3 tháng kể từ ngày nộp đơn);

+ Bản gốc Giấy chứng nhận Đăng ký Nhãn hiệu hàng hóa;

+ 20 mẫu nhãn hiệu đã đăng ký.

Nhãn hiệu đã đăng ký có thể chuyển nhượng cho người khác được không?
CÓ. Chủ sở hữu nhãn hiệu đã đăng ký có thể chuyển nhượng nhãn hiệu cho người khác. Việc chuyển nhượng phải được lập bằng văn bản và đăng ký với Cơ quan đăng ký nhãn hiệu Campuchia thì mới có hiệu lực pháp luật.


Trường hợp thay đổi chủ sở hữu đối với nhãn hiệu tập thể phải được Bộ Thương mại thông qua.

Chủ sở hữu nhãn hiệu có thể cấp lixăng sử dụng nhãn hiệu của mình được không?
CÓ. Chủ sở hữu nhãn hiệu có thể cấp lixăng cho người khác sử dụng nhãn hiệu của mình đối với toàn bộ hoặc một phần hàng hóa hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu đó, kèm theo các yêu cầu về chất lượng của hàng hóa hoặc dịch vụ mà người được cấp lixăng phải tuân theo.
Lưu ý: Nhãn hiệu tập thể không thuộc đối tượng của hợp đồng lixăng.

Có khả năng đình chỉ hiệu lực nhãn hiệu đã đăng ký ở Campuchia không?

CÓ. Bất kỳ ai cũng có thể nộp đơn yêu cầu Bộ Thương mại Campuchia hủy đăng ký nhãn hiệu của người khác ở Campuchia vì lý do không sử dụng nếu trong vòng 5 năm kể từ ngày đăng ký, nhãn hiệu đó không được sử dụng tại Campuchia mà không có lý do chính đáng. Có thể  miễn hủy trong trường hợp nhãn hiệu không được sử dụng do  "các hoàn cảnh đặc biệt" và người chủ nhãn hiệu không có ý định không sử dụng hoặc từ bỏ nhãn hiệu đó ở Campuchia.

Chủ sở hữu có phải nộp bản tuyên thệ sử dụng hoặc không sử dụng nhãn hiệu ở Campuchia không?
Để tránh bị hủy bỏ nhãn hiệu đã đăng ký, pháp luật Campuchia yêu cầu chủ sở hữu nhãn hiệu nộp một Bản Tuyên Thệ về việc có sử dụng hay không sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký. Bản Tuyên Thệ này phải được nộp trong vòng năm thứ sáu tính từ ngày nhãn hiệu được đăng ký, kèm theo một khoản lệ phí do pháp luật qui định.

Tài liệu cần thiết cho việc nộp Bản Tuyên Thệ sử dụng/không sử dụng nhãn hiệu

+ Bản Tuyên Thệ có chữ ký của chủ sở hữu nhãn hiệu;

+ Bản gốc Giấy chứng nhận Đăng ký Nhãn hiệu hàng hóa.

Chú ý: Mỗi Bản Tuyên Thệ chỉ được dùng để ghi nhận việc sử dụng hay không sử dụng của một nhãn hiệu đã đăng ký cho một nhóm sản phẩm hay dịch vụ.

V. THỰC THI QUYỀN

Khi chủ nhãn hiệu đăng ký ở Campuchia phat hiện người khác vi phạm nhãn hiệu của mình thì phải làm gì?
Nếu cá nhân, pháp nhân Việt Nam là chủ sở hữu đăng ký nhãn hiệu ở Campuchia có nguy cơ bị vi phạm quyền đối với nhãn hiệu của mình hoặc thực sự đã bị xâm phạm quyền có thể kiện bên xâm phạm ra tòa để ngăn chặn hoặc chấm dứt hành vi vi phạm. Chủ nhãn hiệu được bồi thường thiệt hại theo
luật nhãn hiệu.

Chủ nhãn hiệu đã đăng ký có thể nộp đơn lên cơ quan hải quan hoặc các cơ quan chức năng khác hoặc Tòa án để yêu cầu tạm dừng thông quan các hàng hóa bị nghi ngờ giả mạo nhãn hiệu của mình bằng cách chứng minh rằng họ là chủ nhãn hiệu đã đăng ký.

Liên hệ sử dụng dịch vụ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam:

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Điện thoại yêu cầu dịch vụ luật sư tư vấn luật Sở hữu trí tuệ, gọi: 0986.386.648

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email:  lienhe@luatminhkhue.vn

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN HỖ TRỢ!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư Sở hữu Trí tuệ - Công ty luật Minh Khuê