I. PHẦN CHUNG

Nhãn hiệu hàng hóa là gì?

Nhãn hiệu hàng hóa là một dấu hiệu có khả năng phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của doanh nghiệp này với hàng hóa hoặc dịch vụ của doanh nghiệp khác. Nhãn hiệu hàng hóa có thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc sự kết hợp của các yếu tố đó được thể hiện bằng một hay nhiều màu sắc.

Những loại nhãn hiệu hàng hóa nào có thể được đăng ký ở Lào?

Bạn có thể đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ, hoặc nhãn hiệu tập thể ở Lào.

>> Luật sư tư vấn bảo hộ nhãn hiệu độc quyền tại Việt Nam: 0986.386.648

Youtube video

Luật sư Lê Minh Trường tham gia chương trình 60 phút mở trên VTV6


Những dấu hiệu nào không được đăng ký là nhãn hiệu hàng hóa ở Lào?

Những dấu hiệu không thể được đăng ký là nhãn hiệu hàng hóa bao gồm:

- Dấu hiệu không có khả năng phân biệt;

- Dấu hiệu đã trở thành tên gọi thông thường của sản phẩm trong thương mại theo ngôn ngữ thông thường;

- Dấu hiệu có khả năng lừa dối công chúng hoặc giới kinh doanh về nguồn gốc xuất xứ, bản chất, đặc tính của hàng hóa hoặc dịch vụ;

- Dấu hiệu trái với đạo đức xã hội và trật tự công cộng;

- Dấu hiệu trùng lặp, hoặc sao chép hoặc chứa đựng yếu tố giống với quốc huy, quốc kỳ, biểu tượng văn hóa, biểu tượng lịch sử dân tộc, tên hoặc tên viết tắt của nhà nước, các tổ chức liên chính phủ hoặc tổ chức quốc tế;

- Dấu hiệu tương tự hoặc trùng lặp với dấu kiểm tra chất lượng, số lượng, dấu hiệu chỉ dẫn chủng loại hoặc nguồn gốc xuất xứ, hoặc dấu chứng nhận của bất kỳ nhà nước hoặc tổ chức quốc tế nào trừ trường hợp được nhà nước hay tổ chức quốc tế tương ứng cho phép;

- Dấu hiệu trùng lặp hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu hoặc tên thương mại nổi tiếng.

Thế nào là nguyên tắc “nộp đơn đầu tiên”?

Trong trường hợp có hai hoặc nhiều người cùng nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhau cho cùng một nhóm sản phẩm thì người nào nộp đơn đầu tiên sẽ được cơ quan đăng ký ở Lào cấp đăng ký nhãn hiệu.

Tôi có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ở Lào theo Thỏa ước Madrid không?

KHÔNG. Lào chưa phải là thành viên Thỏa ước Madrid, vì vậy bạn phải nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa ở Lào theo con đường nộp đơn đăng ký quốc gia, tức là nộp đơn trực tiếp cho Tổ chức Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lào.

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ở Lào có nhất thiết phải qua người đại diện không?

CÓ. Cá nhân, pháp nhân nước ngoài muốn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa ở Lào cần phải nộp đơn thông qua đại diện có giấy phép hoạt động hợp pháp ở Lào. Người nộp đơn phải lập Giấy ủy quyền chỉ định đại diện thay mặt mình tiến hành các thủ tục nộp đơn.

II. THỦ TỤC NỘP ĐƠN

Ai có quyền nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa ở Lào?

Bất kỳ cá nhân hay pháp nhân nào có hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại hàng hóa và dịch vụ hợp pháp đều có quyền đăng ký nhãn hiệu hàng hóa ở Lào.

Nếu nhãn hiệu xin đăng ký được sử dụng cho nhiều nhóm sản phẩm hoặc dịch vụ thì phải nộp bao nhiêu đơn?

Một đơn xin đăng ký nhãn hiệu hàng hóa ở Lào chỉ được nộp cho một nhãn hiệu cho một nhóm sản phẩm hoặc dịch vụ. Như vậy, nếu nhãn hiệu được sử dụng cho nhiều nhóm sản phẩm hoặc dịch vụ thì bạn phải nộp thành nhiều đơn độc lập cho mỗi nhóm sản phẩm hoặc dịch vụ đó.

Khi nộp đơn bạn cần phải cung cấp những tài liệu và thông tin gì?

Tài liệu cần nộp

- Giấy ủy quyền của Người nộp đơn, có Công chứng (yêu cầu nộp đồng thời với Đơn. Bản sao được chấp nhận tại thời điểm nộp Đơn, với điều kiện bản gốc phải được nộp trong vòng 60 ngày kể từ ngày nộp đơn);

- 15 mẫu nhãn hiệu (mẫu nhãn hiệu không nhỏ hơn 5 x 5 cm và không lớn hơn 9 x 9 cm - nộp đồng thời cùng với Đơn;

- Bản sao Đơn ưu tiên kèm theo bản dịch tiếng Anh nếu Đơn không được làm bằng tiếng Anh, hoặc Giấy chứng nhận triển lãm (áp dụng trong trường hợp Đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu iên theo Công ước Paris - nộp đồng thời cùng với Đơn;

- Bản sao có công chứng Qui chế sử dụng nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu xin đăng ký là nhãn hiệu tập thể - nộp đồng thời với Đơn).

Thông tin

- Tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại, số fax và quốc tịch của Người nộp đơn;

- Mô tả nhãn hiệu bao gồm ý nghĩa của nhãn hiệu, màu sắc yêu cầu bảo hộ, dịch ký tự sang chữ La tinh (nếu cần).

- Danh mục hàng hóa và/ hoặc dịch vu mang nhãn hiệu;

- Phân loại quốc tế hàng hóa và dịch vụ (nếu biết)

Lệ phí đăng ký nhãn hiệu là bao nhiêu?

Lệ phí đăng ký nhãn hiệu hàng hóa ở Lào là 300 đô la Mỹ cho một nhãn hiệu/một nhóm hàng hóa hoặc dịch vụ. Khoản lệ phí này bao gồm cả lệ phí quốc gia và phí dịch vụ.

Đơn được xử lý như thế nào, thời hạn đăng ký là bao lâu?

Sau khi nộp, đơn nhãn hiệu sẽ được xét nghiệm về hình thức. Nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về tài liệu và thông tin nêu trên, Đơn sẽ được chuyển sang xét nghiệm nội dung. Cụ thể là xét xem nhãn hiệu có khả năng phân biệt hay không; có khả năng gây nhầm lẫn cho công chúng hoặc giới kinh doanh về nguồn gốc địa lý, bản chất và đặc tính của sản phẩm hoặc dịch vụ hay không; có tương tự gây nhầm lẫn hoặc trùng lặp với nhãn hiệu đã được đăng ký trước hoặc nhãn hiệu nổi tiếng hay không. Nếu nhãn hiệu đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ, cơ quan đăng ký sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Thời hạn đăng ký từ 6 – 7 tháng kể từ ngày nộp đơn nếu không có tranh chấp phát sinh.

III. THỜI HẠN BẢO HỘ VÀ GIA HẠN HIỆU LỰC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa ở Lào có hiệu lực bao lâu?

Sau khi được đăng ký, nhãn hiệu được bảo hộ 10 năm kể từ ngày nộp đơn. Thời gian hiệu lực của nhãn hiệu được gia hạn nhiều lần liên tục, mỗi lần 10 năm.

Tôi cần phải nộp đơn gia hạn hiệu lực nhãn hiệu khi nào?

Thông thường bạn nên nộp đơn xin gia hạn hiệu lực nhãn hiệu trong vòng vài tháng trước khi nhãn hiệu hết hiệu lực. Đơn xin gia hạn hiệu lực bảo hộ nhãn hiệu có thể được nộp muộn trong vòng 6 tháng kể từ ngày hết hạn hiệu lực (kèm theo giải trình lý do nộp muộn). Nếu sau thời hạn này mà Đơn xin gia hạn không được nộp, thì nhãn hiệu đăng ký sẽ bị mất hiệu lực.

Tài liệu cần thiết cho việc gia hạn hiệu lực nhãn hiệu

- Giấy ủy quyền của Người nộp đơn, có Công chứng (yêu cầu nộp đồng thời với Đơn. Bản sao được chấp nhận tại thời điểm nộp Đơn, với điều kiện bản gốc phải được nộp trong vòng 60 ngày kể từ ngày nộp Đơn);

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa (yêu cầu nộp đồng thời với Đơn)

- 20 mẫu nhãn hiệu đã được đăng ký (yêu cầu nộp đồng thời với Đơn).

Như thế nào được coi là sử dụng nhãn hiệu ở Lào?

Nhãn hiệu đã đăng ký chỉ được coi là sử dụng ở Lào khi chủ sở hữu nhãn hiệu, hoặc người được chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép (người nhận li-xăng) bán hoặc cung cấp một cách hợp pháp hàng hóa hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu ở Lào (Hàng hóa mang nhãn hiệu được nhập lậu vào Lào không được coi là sử dụng nhãn hiệu).

Nhãn hiệu đã đăng ký có thể bị hủy bỏ không và trên cơ sở nào?

Nếu có căn cứ cho rằng bạn không sử dụng nhãn hiệu hoặc không cho phép người khác sử dụng nhãn hiệu trong vòng 5 năm liên tục tính từ ngày nhãn hiệu đã đăng ký có thể bị hủy bỏ trên cơ sở yêu cầu của bên thứ ba, với lý do chủ sở hữu nhãn hiệu không sử dụng, hoặc không cho phép người khác sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký của mình trong vòng 5 năm liên tục tính từ ngày nhãn hiệu được đăng ký mà không có lý do chính đáng về việc không sử dụng đó.

Có thể sửa đổi những thông tin liên quan đến nhãn hiệu đã đăng ký không?

CÓ. Nếu muốn đổi tên và địa chỉ của chủ sở hữu thì chủ sở hữu nhãn hiệu phải làm thủ tục ghi nhận sửa đổi liên quan đến nhãn hiệu đã đăng ký tại cơ quan đăng ký.

Muốn chuyển nhượng nhãn hiệu hàng hóa ở Lào thì phải làm thế nào?

Trong thời gian hiệu lực của nhãn hiệu, chủ sở hữu nhãn hiệu có thể chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu cho bên thứ ba. Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu phải được lập bằng văn bản và đăng ký với cơ quan có thẩm quyền ở Lào thì mới có hiệu lực pháp luật.

Tài liệu cần thiết cho việc đăng ký Hợp đồng chuyển nhượng

- Giấy ủy quyền của Người nộp đơn, có Công chứng (yêu cầu nộp đồng thời với Đơn, với điều kiện bản gốc phải được nộp trong vòng 60 ngày kể từ ngày nộp Đơn);

- Bản gốc, hoặc bản sao có công chứng Hợp đồng chuyển nhượng, kèm theo bản phụ lục (nếu có). Nếu hợp đồng không được làm bằng tiếng Anh thì phải kèm theo bản dịch tiếng Anh có xác nhận dịch đúng với bản gốc (nộp đồng thời với Đơn);

- Bản gốc Giấy chứng nhận Đăng ký Nhãn hiệu hàng hóa (nộp đồng thời với Đơn).

Muốn chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu ở Lào thì phải làm thế nào?

Trong thời gian có hiệu lực của nhãn hiệu, chủ sở hữu nhãn hiệu có thể chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu cho bên thứ ba thông qua hợp đồng li-xăng. Hợp đồng li-xăng phải được lập bằng văn bản và đăng ký với cơ quan có thẩm quyền ở Lào thì mới có hiệu lực pháp luật.

Tài liệu cần thiết cho việc đăng ký Hợp đồng li-xăng

- Giấy ủy quyền của Người nộp đơn, có Công chứng (yêu cầu nộp đồng thời với Đơn. Bản sao được chấp nhận tại thời điểm nộp Đơn, với điều kiện bản gốc phải được nộp trong vòng 60 ngày kể từ ngày nộp Đơn);

- Bản gốc, hoặc bản sao có công chứng Hợp đồng li-xăng, kèm theo Phụ lục nếu có. Nếu Hợp đồng không được làm bằng tiếng Anh thì phải kèm theo bản dịch tiếng Anh có xác nhận dịch đúng với bản gốc (nộp đồng thời cùng với Đơn);

- Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký Nhãn hiệu hàng hóa có Công chứng (nộp đồng thời với Đơn).

IV. THỰC THI QUYỀN

Chủ sở hữu nhãn hiệu có những quyền gì?

Chủ sở hữu nhãn hiệu có quyền:

- Độc quyền sử dụng nhãn hiệu hoặc cho phép người khác sử dụng nhãn hiệu trong phạm vi lãnh thổ Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào;

- Khởi kiện người vi phạm ra tòa.

Hành vi nào bị coi là xâm phạm quyền nhãn hiệu ở Lào?

Mọi hành vi sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu (không thuộc những trường hợp pháp luật quy định cho phép sử dụng mà không cần sự đồng ý của chủ sở hữu) sẽ bị coi là hành vi xâm phạm quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu và sẽ bị xử lý theo pháp luật nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi: CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Tổng đài tư vấn luật sở hữu trí tuệ trực tuyến: 0986.386.648

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email: [email protected]

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư sở hữu Trí tuệ - Công ty luật Minh Khuê