1. Điểm mới mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu theo Nghị định 65/2023/NĐ-CP

Ngày 23/08/2023, Chính Phủ đã ban hành Nghị định 65/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, có một số điểm mới so mẫu tờ khai cũ như sau:

- Cập nhật thông tin người nộp đơn

Trong mẫu tờ khai mới đã thống nhất người có quyền khai  và nộp đơn được gọi là Người nộp đơn thay vì Chủ đơn như trước kia.

Mẫu đơn mới cũng bổ sung thêm thông tin về giấy tờ xác minh nhân dân của người nộp đơn trong trường hợp người nộp đơn là cá nhân: số căn cước công dân.

- Quy định về hình thức Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Về hình thức cấp văn bằng bảo hộ, Nghị định 65/2023/NĐ-CP bổ sung quy định về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể được cấp dưới dạng điện tử hoặc dạng giấy nếu đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ theo quy định Luật Sở hữu trí tuệ.

Khác với mẫu tờ khai cũ, mẫu đơn mới đã tích hợp ở ngay mục đầu tiên của tờ khai. Theo đó, khi người nộp đơn điền tờ khai, phải chú ý đánh dấu chọn hình thức yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ theo yêu cầu của mình, tránh bỏ quên ô này. Do văn bằng bảo hộ dạng giấy chỉ được cấp trong trường hợp người nộp đơn tích chọn trong Tờ khai đăng ký nhãn hiệu theo mẫu mới.

Đối với các đơn đăng ký xác lập quyền nộp từ ngày 23 tháng 8 năm 2023 (ngày có hiệu lực thi hành của Nghị định 65/2023/NĐ-CP) thì phải áp dụng quy định của Nghị định này.

- Bổ sung bảo hộ nhãn hiệu dưới dạng âm thanh

Nhãn hiệu âm thanh được thể hiện dưới dạng đồ hoạ là một hình thức nhãn hiệu mới được bổ sung tại Điều 72 Luật Sở hữu trí tuệ nhằm thể chế hoá các cam kết quốc tế về bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA). Như vậy khác với quy định trước kia, nhãn hiệu phải là dấu hiệu "nhìn thấy được" thì nay dấu hiệu "âm thanh" cũng sẽ được đăng ký bảo hộ dưới dưới dạng nhãn hiệu Việt Nam.

- Lưu ý về phân loại nhãn hiệu

Người nộp đơn cần ghi tuần tự từng nhóm theo Bảng phân loại quốc tế về hàng hoá, dịch vụ theo Thoả ước Ni - xơ (Bảng phân loại Nice). Bắt đầu từ đầu năm 2023, Cục Sở hữu trí tuệ sử dụng phiên bản Nice số 12-2023.

Bạn có thể tải mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu  tại đây

 

2. Yêu cầu về tờ khai đăng ký nhãn hiệu

- Người nộp đơn phải điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu và những chỗ thích hợp trong tờ khai.

- Tại mục "Loại nhãn hiệu yêu cầu đăng ký" trong tờ khai, người nộp đơn cần xác định rõ loại nhãn hiệu đăng ký (nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu âm thanh, nhãn hiệu ba chiều) và tích chọn vào ô phù hợp;

- Tại mục "Mẫu nhãn hiệu" phải có mẫu đáp ứng quy định về mẫu nhãn hiệu (Tham khảo Mục 3.2 bài viết này);

- Tại mục "Mô tả nhãn hiệu", người nộp phải mô tả bằng chữ về nhãn hiệu theo các quy định sau đây:

+ Nếu yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu màu thì chỉ rõ yêu cầu đó và nêu tên màu sắc thể hiện trên nhãn hiệu;

+ Nếu nhãn hiệu được cấu thành từ nhiều yếu tố thì phải chỉ rõ các yếu tố cấu thành và sự kết hợp giữa các yếu tố đó; nếu nhãn hiệu chứa các yêu tố hình thì phải nêu rõ nội dung và ý nghĩa của yếu tố hình;

+ Nếu nhãn hiệu có chứa các chữ, từ ngữ không phải là chữ số Ả rập hoặc chữ số La mã thì phải dịch ra chữ số Ả - rập;

+ Đối với nhãn hiệu âm thanh, người nộp đơn mô tả đầy đủ, chi tiết, hoàn chỉnh về dấu hiệu âm thanh yêu cầu đăng ký làm nhãn hiệu (âm thanh của nhạc cụ hì, có kèm lời hay không v.v...);

+ Mục "Danh mục và phân loại hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu", người nộp đơn phải phân loại phù hợp với Bảng phân loại NICE. Nếu người nộp đơn không tự phân loại hoặc phân loại không chính xác thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp sẽ phân loại và người nộp đơn phải nộp phí phân loại theo quy định;

+ Đối với nhãn hiệu chứng nhận, tại Mục "Mô tả tóm tắt đặc tính của hàng hoá/dịch vụ được chứng nhận", người nộp đơn phải mô tả tóm tắt đặc tính của hàng hoá, dịch vụ được chứng nhận bởi nhãn hiệu (các đặc tính về xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu, cách thức sản xuất hàng hoá, cách thức cung cấp dịch vụ, chất lượng, độ chính xác, độ an toàn hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu);

+ Tờ khai phải kèm theo 5 mẫu nhãn hiệu giống nhau.

- Luật Minh Khuê đưa ví dụ về hướng dẫn điền mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu:

Mẫu Tờ khai đăng ký nhãn hiệu mới theo Nghị định 65/2023/NĐ-CP

Mẫu Tờ khai đăng ký nhãn hiệu mới theo Nghị định 65/2023/NĐ-CP

Mẫu Tờ khai đăng ký nhãn hiệu mới theo Nghị định 65/2023/NĐ-CP

Mẫu Tờ khai đăng ký nhãn hiệu mới theo Nghị định 65/2023/NĐ-CP

 

3. Một số yêu cầu khác về tờ khai

3.1. Yêu cầu chung về hình thức của tài liệu nộp kèm theo tờ khai

- Mọi tài liệu đơn đều phải trình bày theo chiều dọc (riêng hình vẽ, sơ đồ và bảng biểu có thể được trình bày theo chiều ngang) trên một mặt giấy khổ A4 (210mm x 297 mm), riêng đối với tài liệu là bản đồ khu vực địa lý có thể được trình bày trên mặt giấy khổ A3 (420mm x 297 mm), trong đó có chừa lề theo 4 phía, mỗi lề rộng 20mm, theo phông chữ Times New Roman, chữ không nhỏ hơn cỡ chữ 13, trừ các tài liệu bổ sung mà nguồn gốc tài liệu đó không nhằm để đưa vào đơn.

- Mỗi loại tài liệu trừ bộ ảnh chụp, bản vẽ kiểu dáng công nghiệp, nếu bao gồm nhiều trang thì mỗi trang phải ghi số thứ tự trong đó bằng chữ số Ả rập

- Tài liệu phải được đánh dấu hoặc in bằng loại mực khó phai mờ, một cách rõ ràng, sạch sẽ, không tẩy xoá, không sửa chữa; nếu tài liệu có từ 02 trang trở lên cần được đóng dấu giáp lại của người nộp đơn/cơ quan ban hành tài liệu (nếu có); trường hợp phát hiện có sai sót không đáng kể thuộc về lỗi chính tả trong tài liệu đã nộp cho cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp thì người nộp đơn có thể sửa chữa các lỗi đó, nhưng tại chỗ bị sửa chữa phải có chữ ký xác nhận (và đóng dấu, nếu có) của người nộp đơn.

- Thuật ngữ dùng trong đơn phải thống nhất và là thuật ngữ phổ thông (không dùng tiếng địa phương, từ hiếm, từ tự tạo). Ký hiệu, đơn vị đo lường, phông chữ điện tử, quy tắc chính tả dùng trong đơn phải theo tiêu chuẩn Việt Nam.

- Đối với tài liệu cần lập theo mẫu thì bắt buộc phải sử dụng các mẫu đó.

 

3.2. Yêu cầu riêng với các tài liệu cụ thể

- Mẫu nhãn hiệu phải được trình bày rõ ràng với kích thước mỗi thành phần trong nhãn không lớn hơn 80mm và không nhỏ hơn 8mm, tổng thể nhãn hiệu phải được trình bày trong khuôn mẫu nhãn hiệu có kích thước 80 mm x 80 mm in trên tờ khai.

- Đối với nhãn hiệu là hình ba chiều thì mẫu nhãn hiệu phải kèm theo ảnh chụp hoặc hình vẽ thể hiện hình phối cảnh và có thể kèm theo mẫu mô tả ở dạng hình chiếu.

- Đối với nhãn hiệu có yêu cầu bảo hộ màu sắc thì mẫu nhãn hiệu  phải được trình bày đúng màu sắc yêu cầu bảo hộ. Nếu không yêu cầu bảo hộ về màu sắc thì mẫu nhãn hiệu phải được trình bày dưới dạng đen trắng.

- Đối với nhãn hiệu âm thanh thì mẫu nhãn hiệu phải là tệp âm thanh định dạng kỹ thuật số. MP3 với dung lượng không quá 3 MB và bản thể hiện dưới dạng đồ hoạ của âm thanh, cụ thể là được thể hiện bằng khuông nhạc 5 dòng kẻ.

Công ty Luật Minh Khuê là đơn vị đại diện sở hữu công nghiệp do Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp quyết định cho phép hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đăng ký và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho khách hàng trong nước và khách hàng quốc tế có nhu cầu đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Mọi vướng mắc pháp lý trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, quý khách vui lòng liên hệ 0986.386.648 để được luật sư tư vấn.

Vui lòng liên hệ số tổng đài 19006162 hoặc liên hệ email: lienhe@luatminhkhue.vn nếu có bất kì thắc mắc về các vấn đề pháp luật cần được giải đáp. Bạn đọc có thể tham khảo bài viết: Đăng ký thương hiệu logo, nhãn hiệu độc quyền nhanh nhất.