Câu hỏi được biên tập tại chuyên mục tư vấn pháp luật thuế của Công ty luật Minh Khuê.

Đăng ký mã số thuế cá nhân cho người có chứng minh thư quân nhân.

Luật sư tư vấn pháp luật thuế trực tuyến, gọi: 1900.6162

 

Trả lời: 

Chào chị! cảm ơn chị đã gửi câu hỏi của mình tới công ty luật Minh Khuê. Căn cứ những thông tin mà chị cung cấp xin tư vấn cho chị như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006. 

2. Nội dung phân tích:

Theo luật quản lý thuế số 78/200/QH11 thì đối tượng đăng ký thuế được quy định tại điều 21 và thời hạn đăng ký thuế tại điều 22 như sau:

"Điều 21. Đối tượng đăng ký thuế

1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh.

2. Cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân.

3. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay.

4. Tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật về thuế.

Điều 22. Thời hạn đăng ký thuế

Đối tượng đăng ký thuế phải đăng ký thuế trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày:

1. Được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy chứng nhận đầu tư;

2. Bắt đầu hoạt động kinh doanh đối với tổ chức không thuộc diện đăng ký kinh doanh hoặc hộ gia đình, cá nhân thuộc diện đăng ký kinh doanh nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

3. Phát sinh trách nhiệm khấu trừ thuế và nộp thuế thay;

4. Phát sinh nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân;

5. Phát sinh yêu cầu được hoàn thuế."

- Vậy trường hợp của anh cá nhân làm việc tại công ty anh có phát sinh thu nhập thì anh cần phải đăng ký mã số thuế cá nhân co người lao động làm việc trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

Để đăng ký mã số thuế trong trường hợp này thì trước hết khởi động phần mềm đăng ký mã số thuế cá nhân 2.6. sau đó thực hiện các bước sau:

- Điền đầy đủ thông tin tên cơ quan trả thu nhập, cơ quan thuế cấp cục quản lý...

- Tại mục quốc tich chọn: Quân Nhân Việt Nam.

- Tại cột Hộ chiếu: ghi chứng minh thư nhân dân bao gồm cả phần chữ phần số.

Sau đó kết xuất ra để nộp cho cơ quan thuế 01 bản dưới dạng gửi online và 02 bản in giấy a4 có đóng dấu xác nhận nộp cho cơ quan thuế. 

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về việc thành lập quản lý dự án và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế - Công ty luật Minh Khuê